• Älgskadefondsföreningen

Ny utredning om älgjakten

NotiserPublicerad: 2008-02-04 11:36

Jan Hyttrings älgutredning innehåller juridiska oklarheter och regeringen kommer att tillsätta en ny älgutredning, hävdar ATL.
Enligt ATL kommer även den nya älgjaktsutredningen att få direktiv att bygga vidare på älggruppens förslag som kom 2004. Det var jägarorganisationerna, skogsbolagen och LRF som kom överens om att inordna de mindre markerna och jaktområdena i ett betydligt större biologiskt älgskötselområde.
 Älggruppens förslag gällde förvaltningsområden på 50 000 hektar.
Även Jan Hyttring hämtade mycket från älggruppen, men när hans utredning blev klar i september förra året var kritiken stark redan från början. Jägareförbundet krävde en tydligare formell roll för att fylla på det allmänna uppdraget.
Kritiken gällde även att utredningen inte klargjorde äganderättens betydelse för älgförvaltningen och jakten.
Jan Hyttring fick ett tilläggsdirektiv att presentera färdiga lagtexter, men han fick ingen medhjälpare som kunde skriva den juridiska delen.
Nu ser det ut som att nya direktiv till en ny utredning om älgförvaltningen ska tas fram.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Håller med

2008-02-08 08:58

Det är alldeles för vanligt att det görs utredningar som inte leder till nånting och bara kostar miljoner i skattepengar.

1. Om jag...

2008-02-05 10:05

...utför ett dåligt arbete så får jag göra om det så att det blir rätt, utan kostnad. Detta gäller för de flesta som utför tjänster åt andra. Låt Hyttring göra om utredningen gratis, så spar vi en slant. Har man tagit åt sig att utföra ett arbete skall man också göra det riktigt, speciellt om man tagit betalt för det.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB