• Älgskadefondsföreningen

Nya jaktregler bryter mot EG-rätten

NotiserPublicerad: 2006-06-13 13:36

De nya reglerna om att utländska jägare får börja småviltsjakten en vecka senare och att de måste ha guide med sig blir nu en fråga för EU-kommissionen.
Jaktreglerna bryter nämligen mot EG-rättens principer om fri rörlighet av varor och tjänster.
Turistföretagen i Norrbotten har anmält frågan till EU-kommissionen. Anmälan har också gjorts till kommerskollegiums Solvit-nätverk, som har till uppgift att lösa problem inom den inre marknaden. Turistföretagarna är rädda att utländska jägare hellre väljer att jaga på andra håll och att man därmed gör ekonomiska förluster. De anser också att de inte fått yttra sina åsikter innan beslutet om de nya lagarna togs.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Som man bäddar får man ligga!

2006-06-19 10:33

Med anknytning till min rubrik, kan man till att börja med titta på tiden för småviltjakt-starten. Det som till allra största delen har skapat problem är norrmännens "härjningar" i den svenska fjällvärlden. Senarelägg den svenska jaktstarten på ripa m.m. till samma datum som i Norge, så är problemet löst till väldigt stor del. Vad många av våra västliga grannar gör är att utnyttja vår tidiga start till egen och hundars jaktträning. När sedan jakten startar i sepember i Norge är de flesta som "bortblåsta".
De som i Sverige anordnar jakter för utländska jägare måste se till att sälja sina produkter på ett seriöst och lagligt vis. Och till de som verkligen gör det, är jag den första att beklaga ändringen som gjorts. Det måste vara jobbigt att bygga upp ett företagande bara för att få fötterna undanslagna vid en regeländring. Men efter vad som kommit fram så finns det tydligen turistföretag som inte är lika seriösa. Dessa företag måste antingen ändra policy, eller plockas bort från marknaden.
Till slut kan man ställa frågan "Varför ska Sverige var ett av få länder där det inte skall behövas guider för utländska gästjägare?"

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons