• Pinewood

Nya regler för eftersök av trafikskadat vilt

NotiserPublicerad: 2008-09-26 13:27

Regeringen vill ha tydligare regler för eftersök på trafikskadat vilt. En lagrådsremiss har skickats till Lagrådet.
Liksom när det gäller skadskjutet vilt ska eftersök få ske på annans jaktmark. Polisen ska om möjligt underrätta berörd markägare eller jakträttshavare om beslutet.
I fortsättningen ska förare som inte anmäler en viltkollision även kunna straffas när skada på djuret inte har konstaterats.
Polisen har redan ett huvudansvar för organisation och samordning av eftersöksverksamheten och svarar för föreskrifter om polismyndighetens medverkan vid eftersök. Spårandet av de skadade djuren sköts som tidigare av frivilliga jägare som ställer upp med tränade hundar.
Polismyndigheten ska enligt lagrådsremissen få befogenhet att ge ett uppdrag om eftersök till en eftersökspatrull när en viltolycka rapporterats. Ändringarna i jaktlagen föreslås träda i kraft den 1 april nästa år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Anmälan till polis

2008-09-30 10:59

Jag körde på ett rådjur utanför Uppsala där viltsängslet börjar på väg 288, från Uppsala sett. Okej, det var 80-tal och mobiler fanns inte. Fick fara till användbar telefonkiosk och ringa. Polisen kom och sade till mig - du kan åka härifrån så kontrollerar vi om det finns i närheten. (Inget synligt fanns förutom hårtussar på vägen).
Dum som jag var i min ungdom for jag hem och det gjorde säkerligen de med? Inte letar man så noga i -15 och 50 cm snö inte! 2003 kördes ett råjur på ca 50 meter från där jag bor och eftersom jag var ute och var markägare och jakträttsinnehavare. gick jg dit och tog reda på det när jag hörde bilens bromsar. Ringde polisen och frågade om anmälan kommit in om rådjursolycka på vägen och de sade ja. Jag sa då att jag tagit det om hand redan och fick svaret vad bra! Fick senare reda på att två st krockar med rå skett den kvällen, men när rapporten om att en var åtgärdad blev båda två avskrivna. Lätt göra det enkelt för sig ju! Visserligen bara 1,5 km mellan olyckorna?

1. Eftersök

2008-09-29 10:15

Hur ska det fungera kan man undra. För jag körde mellan Löddeköpinge och Kävlinge i juletid 2007 när ett rådjur sprang rak in i sidan på min bil. Så jag stannar och avlivar djuret då jag själv är jägare, ringer sedan polisen. Två månader efter ligger djuret fortfarande så hur ska det fungera nu då för att anmäla händelsen?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere