• Älgskadefondsföreningen

Nytt vargrevir väster om Malung

NotiserPublicerad: 2010-12-24 11:26

Det mesta tyder nu på att det finns ett nytt vargrevir, döpt till Petsjöreviret, med minst sex vargar väster om Malung i Dalarna. Det uppger länsstyrelsens rovdjursspårare till Dalarnas Tidningar. Det återstår fortfarande några spårningar innan reviret är formellt bekräftat.
Det finns också tecken på att ytterligare två revir håller på att etableras längre norrut, väster om Malung och Lima. Lars-Axel Magnusson, länsstyrelsens områdesansvarige, ber markägare, jägare och andra i området att rapportera alla observationer så att rovdjursförekomsten kan säkerställas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

44. E-post adress tack Leif

2011-01-02 17:42

Ska jag skicka dig uppgifterna från Ryska Karelen. Siffrorna är från besök i lyor och är alltså inte uppskattningar.

43. Svar till Seleborg med följdfråga

2010-12-30 17:55

Du får gärna redovisa vilka siffror och källor du använt angående kullstorlekarna i Skandinavien och Ryska Karelen!

Det går inte att jämföra Mellanvästern med Skandinaviska förhållanden av många orsaker, siffran 10 har ju inte bara med tillväxten att göra, det hoppas jag alla förstår! Den Skandinaviska vargstammen består av familjegrupper, stationära par, stationära individer och vandrande djur. För övrigt hänvisar jag till Skandulvs rapport till Naturvårdsverket inför jakten 2011.

Skall man ha koll på antalet födda vargar per kull måste man besöka lyan på våren och det är bara möjligt med GPS-märkta föräldrar. Naturligtvis är varken siffran 10 eller tillväxten i % exakta värden. Det varierar mellan åren och även under ett enskilt år.

Nordulv anser att vargstammens storlek är betydligt mindre än vad forskarna uppger medan jag har intrycket av att man i detta forum anser att forskarna anger ett för lågt antal. Jag håller nog för att forskarnas bild är den bästa vi har.

42. Följdfråga Leif

2010-12-29 13:12

Tillväxten av den svenska vargstammen har växlat kraftigt under åren. Men siffran 10 har hela tiden varit konstant. Några andra märkliga matematiska fenomen har också inträtt.
Först var det måttet 20 föryngringar. Det tog flera år att komma över 19-talet. Nu verkar vi vara inne i samma fenomen med talet 210.
Jag har för ett tag sedan jämfört svenska vargkullar med data från Ryska Karelen. Värdena var helt jämförbara.
Om fäbodar med lite studierekommendationer har jag svarat på annan plats.

41. Calle Seleborg

2010-12-28 20:32

Lätt fråga! Siffran 10 utgår från tillväxten 13% Om det är annan tillväxt i Nordamerika så blir det andra siffror, det råder olika förhållanden. Med ökad genetisk variation och minskad dödlighet kan situationen ändras här.
Det är ett högst ovetenskapligt sätt att bestämma antalet djur utifån obsar, du minns väl björnobsarna.
Precis som du väljer jag vad jag för tillfället vill debattera. Du skriver "Är de fritidsboende i Sörmland mer värda än fäbodsbrukaren i Dalarna?" Om Sörmland vet jag nästan inget så där kan jag be att få återkomma. På annan plats har jag skrivit visa mig att andelen fäbodar och antalet fär minskat!

40. En fråga till Leif Kihlström

2010-12-28 18:24

Här använder vi siffran 10 för att få en uppskattning om totala antalet vargar beräknat efter antalet föryngringar. I amerikanska mellanvästern används faktorn 16-18.
Kan du förklara den skillnaden?
Sen undrar jag. Det sägs att vargen är SÅ skygg. Hur kommer det sig då att dessa fåtaliga (ca 210) observeras varje dag av människor?
De kan inte både vara fåtaliga och skygga och bli ofta observerade.
Slutligen är jag nyfiken på varför du varit helt tyst på tråden "Brett vargmotstånd i Sörmland".
Är de fritidsboende i Sörmland mer värda än fäbodsbrukaren i Dalarna? Kan det vara så att SRF har mer medlemmar i den första än i den andra kategorien?

39. Leif Khilström

2010-12-28 18:24

Jag har tittat lite på förra årets valpinventering. Tror det var 23 föryngringar och 6 av dessa lyor besöktes och i dom fanns det 31 valpar.Det betyder 5,2 valpar per kull.Om det urvalet är synonymt med antalet valpar i alla lyor vet jag inte men en fingervisning kanske.

38. Leif K

2010-12-28 18:23

6 uteblivna valpkullar kan innebära 30 färre vargar. Tio mer än hela landets licens. Det kallar jag en högvinst.

37. Thjelvar

2010-12-27 23:56

Jag skall inte raljera över att det finns "tre oupptäckta vargrevir" för det vet jag inget om men tala gärna var de finns! Det låter inte orimligt med antalet djur 12/3= 4 individer per föryngring. Forskarna räknar med 10 vargar per föryngring inkl. ensamma strövande djur. Den som har säkrare uppgifter är välkommen att presentera dessa!

36. Av Fd "kvalitetssäkrare" 31

2010-12-27 23:56

Den vargjakt du föreslår må vara effektiv ett år men leder endast till att vargjakten stoppas omedelbart nästkommande år! Så vad har ni vunnit på det?

35. Hans-Ove Hansson

2010-12-27 17:16

Jag håller med att det nog finns flera vargar just nu än 210 det anser även forskarna. Hur NVV resonerat vet jag inte men ett problem är ju att när besluten om jakt fattas så är kvalitetssäkringarna ännu inte klar. Visar det sig att de finns fler föryngringar tänker dom nog sig att det blir frikostigare med skydddsjakt.
Det är rimligt att anta att det finns fler ensamma vargar i periferin än i de tätatre områdena i Värmland och Dalarna. Att det finns många ensamma vargar i Jämtland behöver därför inte innebära att andelen ensamma djur är större i periferin än i områden som Värmland, Dalarna där det många lämpliga områden är upptagna av vargrevir. Jag förlitar mig på de siffror som Lst och forskarna tar fram, de är ändå de säkraste som finns att tillgå. Vad gäller vargobsen så är den ju väldigt osäker ytterligheterna är att varje spår utgör en enskild individ alternativ kan det vara samma individ som gjort samtliga spår.

Jag har sagt det förut: Det är högst otillfredställande att man har så olika uppfattningarna från olika håll om antalet djur. Det kan bara leda till ytterligare konflikter.

Finner man 25 föryngringar är mitt tipps att populationen består av 250 djur +/- ett konfidensintervall.

Från detta drar man bort annan dödligthet t.ex. skyddsjakt m.m. Återstår utrymmet för jakt.

Den som lever får se!

34. Tre oupptäckta revir i Malund med omnejd

2010-12-27 15:43

Det är ju bara 6 vargar i det ena reviret och kanske bara tre i de två övriga.
Det blir ju bara tolv ytterligare vargar - det är väl inget att bråka/skriva om. Är det samma i Värmland, Jämtland och Gävleborg blir det ju bara ytterligare 36 stycken. Det borde då anställas ytterligare 12 personer på ehltid för skattepengar enligt principen 3 vargar= en heltidsanställd

33. Leif Kihlström

2010-12-27 12:45

Antalet föryngringar kan vara upp emot 30 när all inventering är gjord.Att räkna varje revir som 10 vargar är också ett antagande. I jämtland som knappt ska hysa varg så gjordes det enl LST förra vintern DNA säkringar av 14 vargar!! Inga föryngringar finns det här! Den här vintern har vargobsen slagit rekord i länet enligt LST. Kan vara en bit över 20 då kanske? Hur många ensamvargar finns det då inte i varglänen? Därav min fundering över det totala vargantalet.Att det är betydligt fler än 210 tror jag nog varenda människa som vistas i skogarna är överens om. Att jag eller du Leif ska veta det exakta antalet är omöjligt. När inte forskarna eller dom olika LST ute i landet som lägger ner miljontals kronor på att forska kring vargen inte vet. Och myndigheternas ställning i dessa frågor vet vi med erfarenhet sen tidigare. Ligg lågt, jättelågt i era antaganden om antalet individer, för då tillåts dom växa utan att kraven på jakt ökar.

32. Stövarjägaren 29

2010-12-27 12:44

Åter, tror du att jaktlag under någon längre tid inte skulle känna till att det finns en familjegrupp på deras jaktmarker. Det är sant att när beslutet om jakt skedde hade ännu inte alla tänkbara föryngringar kvalitetssäkrats och att det därför är osäkert hur många föryngringar som skett, men det är ju lika osäkert för alla här som uttalar sig tvärsäkert.
Det är lika med senaste tillväxten, man grundar sig på senaste kända resultaten. Senaste tillväxten är väl okänd även för oss andra, föreslår du att man skall räkna med 30% kanske.
Det är sant att det kan finnas 29 föryngringar men där är vi ännu inte.

Det är ju lika med årliga dödligheten, den vet man ju inte heller utan här måste man stödja sig mot tidigare resultat.

Precis som för älgar finns "mörkertalet" inbyggt 25 vargföryngringar 10x25 = 250 ingen eller få av föryngringarna innehåller 10 djur, så det är kompencerat för enstaka djur.31. Löpblod och taktisk vargjakt

2010-12-27 09:13

Du kan hitta löpblod från mitten av december. Nyetablerade par lämnar oftare revirmarkeringar än ett par som haft en valpkull.
Om Dalajägarna försöker särskilja och skjuta sex löptikar under jakttidens sista del är sannolikheten liten att en ny tik hinner etablera sig hos den kvargående hanen och då uteblir föryngringen.

30. Antal hit och eller dit

2010-12-26 22:56

Spelar antalet vargar så stor roll, det är väl om lilla Sverige har utrymme för att hysa en så genetiskt stor stam, så att den varg vi har överlever, och det till en för samhället försvarbar summa. Det tvistas om mycket i hop med rovdjuren och specifikt vargen. Gör ett bokslut för dom funderingar som varit och specificera allt med omedelbar verkan, nu vid årsskiftet vore en bra tidpunkt. Antalet minuter-timmar, meter-mil. Antalet individer, rörelsemönster, rubbet! Men jag tror personligen inte att NVV LST och forskarna vill att det ska finnas några specifika uppgifter att tillgå av varken det ena eller de andra slaget. För de dom inte vet, de kan de inte ställas till svars för. Och akta dig om du som anställd i någon av "grupperna" som jobbar med rovdjuren, och du kommer med nå nytt, som inte godkänts, aja baja, då är det å välja på att rätta sig i ledet eller sluta! Men det skulle inte va svårt och på sikt kanske bra för alla parter i samhället?

29. Leif Kihlström

2010-12-26 22:55

Nu VET ju inte forskarna hur många föryngringar det faktiskt finns! Stora delar av vargens utbredningsområde är INTE inventerat och därför ANTAR man att.. likadant med tillväxten, man ANTAR att den är 13 % baserat på sitt tidigar antagande. Nu pekar mycket på att de faktiska föryngringarna som man lyckas "kvalitetssäkra" troligen är fler än 30. Hur gick det då med 210 individer som TAK för populationen? Det är också uppenbart att det finns relativt många vargar utanför de revir som reprocucerat 2010. Dessa vara ANTAS vara si och så många...

Populationsuppskattningarna och inventeringarna är rena tramset och säger egentligen bara hur många vargar forskarna känner till, inget om det faktiska antalet.

Älginventeringar har förekommit regelbundet under ett trettital år och utförs idag som klusterinventeringar över relativt stora områden. Man VET att en viss del av älgarna inte hittas vid dessa inventeringar och man tar HÄNSYN till mörkertalen när populationerna bestäms. När gjordes detta för vargarna? Inte hittills, och likadant gäller för Lo.

28. Hans Ove Hansson

2010-12-26 19:28


Du skriver "Ett djur som är i ständig rörelse och väldigt svårräknad.400-500 st borde vara närmare sanningen."

Jag vill påstå att väldigt få familjegrupper undgår upptäckt av jägarna och därmed Lst om uppgifterna lämnas in. Du nämner 500 vargar som möjligt då borde det finnas ca. 50 familjegrupper var är dessa! Finns det jaktlag som har familjegrupper som de "mörkar". Vad gäller björnen så var den extremt svår att inventera man hade björnobsen och märkta björnar att försöka uppskatta antalet. Det är lätt att säga att det var flera. Nu var det forskarna och inte jägarna som kom fram till 3000 björnar genom att forskarna utvecklade DNA-metoden. DNA används i dag bl.a. att särskilja familjegrupper och individer av varg.

Jag vet inte hur många vargar det finns men om man slänger fram en siffra som är dubbelt så hög som forskarna bör man åtminstone ange hur man kommit fram till dessa siffror.

27. Stövarjägaren (21)

2010-12-26 19:27

Jag läser bara forskarnas underlag till NVV inför 2011 års vargjakt
Rapport 2. Pär Forslund, Institutionen för ekologi, SLU
där står ordagrant Sid 12


"Antag att populationstillväxten är 13% och att slumpmässig jakt utförs. Den slumpmässiga jakten innebär att det förväntade antalet föryngringar i populationen består, vilket med en populationsstorlek på 210 individer innebär ca. 21 föryngringar. Utifrån detta kan vi förvänta oss att populationstillväxten kommer att bli 13% även nästa år och att samma uttagsnivå skall hållas."

Hur inventeringarna skall utföras finns beskrivet hos NVV. Det räcker för mig. Jag inser att en inventering aldrig kan bli 100% rätt. Om du tycker att det är något fel på metoderna eller beräkningarna som behöver så vore det intressant att få ta del av det.

26. Fundering

2010-12-26 09:45

jag har tillbringat juldagen med att spåra mina nys "jaktkamrater" på mina hemmamarker. Jag har spårat en del varg tidigare på mina andra marker men inte sett löpblod så här tidigt på säsongen. Vet någon när tiken normalt börjar blöda? Jag har aldrig sett löpbod så här tidigt förut. Kommentar nån?

25. Khilström

2010-12-26 09:44

Vad beträffar sanningshalten i olika myndigheters antal vad gäller olika arter i det här landet har i många år haft ett löjets skimmer över sig. Det kan inte ens du förneka? Vi kan börja med älgen som vi jägare i flera år krävde högre tilldelning på. Men nej nej, vi hade inte kunskapen att se det enligt LST. Vad hände?mJO en älgexplosion som följd. Sen lodjuren där vi mangrant gick ut i varje län och spårade samma dag. Vi blev totalt sågade med fotknölarna av LST. Fantasisiffror hette det då. 2 år senare var lodjuren uppe i antal som skulle inneburit att till och med hanarna haft en kull varje år! Sen sälen som mer eller mindre dött ut enligt myndigheterna. Yrkesfiskarna var dom som den gången idiotförklarades och fick veta att dom ljög!! 2 år senare hade varenda kobbe i havsbandet jättegrupper med säl, 10 000 tals fanns det helt plötsligt. Sen björnen som låg på 1100 individer i ca 10 år!! Vi jägare ansåg att det var fel. Vem fick rätt den gången? Jo helt plötsligt så fanns det drygt 3000 st alltså 3 gg mer än vad LST och NVV tillkännagav. Och du Leif, Försök inte inbilla mig eller nån annan att dom har rätt vad gäller vargens antal. Ett djur som är i ständig rörelse och väldigt svårräknad.400-500 st borde vara närmare sanningen.

24. ÅKE!

2010-12-25 23:07

Landsbygdsvandaler var ett mycket bra namn på förödarsidan! TACK!

23. Leif Kihlström

2010-12-25 23:07

En föryngring är hona med ungar vilket verkar ha gått dig totalt förbi? Den förklaringen står i vilken inventeringsrapport som helst ang varg.
Familjegrupp är inte samma sak. Strövarg har jag aldrig sett medtagen i någon statistik öht? Någon får gärna rätta mig om jag har fel.

22. Vargarna ökar i antal - vargjakten minskar.

2010-12-25 19:59

Därför är det dags för en riksomfattande bojkott av 2011-års vargjakten och därmed markerar vi att "denna lekstuga" som vargministern och NVV håller på men, INTE ÄR EN LEKSTUGA FÖR MÄNNISKORNA UTAN BLODIGT ALLVAR FÖR ALLA SOM BERÖRS AV VARGAR INPÅ KNUTARNA OCH UTGÖR ETT HOT, UTARMAR JAKT, VILTET OCH DJURNÄRINGARNA PÅ LANDSBYGDEN. Till samling alla och registrera er inte som vargjägare, nu måste vi samlas till en kraftmätning och organisera under samma förbund, FNR och Riksjägarna, för "nya myndigheten" SJF har allierat sig med landsbygdsvandalerna.

21. Leif Kihlström

2010-12-25 19:54

Så bra att du är statistiker då ska det inte var svårt för dig att förstå det jag skriver, själv kan jag både statistik och inventeringsmetodik, jag läste på Sveriges Lantbruksuniversitet, skogsvetenskapliga fakulteten och har examen därifrån så var lite återhållsam med dina kommentaren om mitt kunskapsförakt. Jag konstaterar endast sakligt att den inventeringsmetod som vargforskarna använväder inte fyller måttet för skattningar av populationsstorleken inom rimliga konfidenceintervall.

20. Stövarjägaren och statistik!

2010-12-25 18:28

Tack för inbjudan men jag avstår, av den anledningen att vargstammen i Sverige kan bestämmas där du bor! Nu har ju inte de siffror jag presenterade något som helst med statistik att göra och det vet jag eftersom jag är statistiker! Det är inte ens mina egna siffror för jag har inte den kunskapen det är siffror från Lantbruksuniversitetet! Men du visar ju bara upp förakt för kunskap. Visa dina egna siffror och hur du kommit fram till dessa, så kan vi diskutera mer!
Om du inte gör det har jag inget intresse av att debatera dn här frågan med dig. En debatt innebär väl att man lägger fram det man har.
Jag har öppet visat "mina" dvs forskarnas, vilka uppgifter är de bästa jag kan få, har du bättre underlag så lägg fram dessa!

Jag väntar ivrigt på svar!

19. Leif Kihlström

2010-12-25 16:31

Du visar en skriande brist på kunskap om hur viltinventeringar bör och ska utföras för att det öht ska vara möjligt att med godtagbar statistisk säkerhet beräkna en population. Du är välkommen över ska du få en lektion i ämnet.

18. Nisse F och antalet vargar?

2010-12-25 16:13

Det är Lst som inventerar antalet flockar och antalet djur i flockarna och forskarna som sammanställer resultaten! Det är knappast troligt att en familjegrupp undgår upptäckt av jägare under en hel säsong. Till dags data har 22 föryngringar redovisats om jag inte misstar mig. Det anses som rimligt att på varje går det 10 vargar vilket även inkluderar ensamma strövande vargar som inte tillhör någon flock.

22*10 = 220 vargar om vi i stället hade 30 föryngringar får 30x10=300 vargar. Att tro att man med inventering för att hitta även ensamma strövande vargar skulle få en mer exakt bild faller på sin orimlighet. En varg vandrar flera mil på ett dygn hur skall man kunna vara säker på att ett spår inte kan vara från samma varg som ett annat spår 3-4 mil därifrån, kanske t.o.m. i ett annat län.

Den som påstår att det finns 500 vargar vilket blir 50 föryngringar måste alltså visa att lst missat hälften av alla föryngringar.
Hur många vargar som dör är det forskarna som tar fram. Är det forskarna och personal på Lst du kallar amatörer! Vad jag har läst i ett antal inlägg på detta forum så återfinns amatörerna snarare här.

Vad du menar med "importvargar" vet jag inte, har du sett några och hur vet att dom ökar? Kanske kan du redovisa din matematiska kunskap genom att visa vad du kommit fram till. Jag utgår från att kallar man andra amatörer så sitter man själv inne med stor kunskap.

17. Jimmy

2010-12-25 16:13

Vad är det för ide att spåra varg? När det är alldeles fullt av dem i varglänen, tillika att det är allt fler observationer utanför vargens kärnområde.
Det är ändå ingen som litar på jägarnas observationer av varg och vargspår. I flera års tid så har vargstammen legat på ca: 210 vargar hävdas det från bevarandesidan och forskare.
Det verkliga antalet vargar fortsätter att mörkas, med all sannolikhet så är vargstammen mycket större än de officiella siffrorna. Så länge som nuvarande vargpolitik fortsätter kommer jag inte att ställa upp på vare sig vargjakt eller spårning. Får nuvarande vargpolitik fortsätta några år till, finns risken att myndigheterna får ta reda på hela vargproblematiken själva utan jägarnas hjälp. Då kommer kostnaderna att skena för samhället. Varför ska jägarna ställa upp på något som de inte är ett dugg intresserade av?

16. Varginventering

2010-12-25 16:13

Det är väl på tiden att vi får en seriös inventering snart. Det duger inte med det underlag som baseras på vargspårarnas uppgifter. Det minsta vi kan kräva är en totalinventering av några områden så att de officiella "inventeringarna" kan valideras och, som det så populärt heter, KVALITETSSÄKRAS. Passa också på att kvalitetssäkra länsstyrelsernas rovdjursspårare.
Ingen annanstans i den akademiska världen skulle de nuvarande beräkningarna av vargstammans storlek anses godtagbara.

15. Att beräkna antal vargar i

2010-12-25 14:48

Sverige verkar vara en dans med svåra steg...Det finn ett flertal varianter i omlopp. Om man nu skall tro på diverse vargkramaramtörer och deras matematiska förmåga? ; D Enligt vissa beräkningar så dör minst! MINST! En tredjedel av alla vargar varje år i Sverige.
Till detta skall läggas det kraftigt minskade antal vargar som föds/överlever i varje kull. Plus all tjuvjakt. Ändå! Observera! Ändå så ökar antal importvargar stadigt i Sverige.

14. Som väntat inga svar.

2010-12-25 13:49

Ingen svarar på det faktiska inlägget utan kommer med andra larviga kommentarer.
Man kan bara undra var polletten borde falla på plats.
Svara gärn på sakfrågan men det klarar ni väl inte.
Ni sätter nivån för debatten, det slår tillbaka på er själva.

13. Det vore nog bara bra om Jimmy

2010-12-25 12:30

fick vara med och lära sig ett och annat om hur verkligheten ser ut i vargskogen...det skulle han nog bara må bra av...möjligen kunde "poletten" trilla ner? Möjligen...

12. Ut och spåra bara Jimmy

2010-12-25 12:30

Det är inte förbjudet att spåra varg så länge du inte framspårar. De regeln gäller för jägarna också. Se bara till att du inte går i spåren. Ta med kameran. Skicka sedan snarast in resultatet till länsstyrelsen så de kan göra kvalitetskontroll.
Ett råd bara. Var inte ensam och ha en kraftig påk med dig. Beväpnad får du inte vara på annans jaktmark.

11. ?9!

2010-12-25 12:29

Saken är enkel, skaffa dig jägarexamen, börja jaga, få erfarenhet om vad som händer i skogen, och va med och bakspåra. Men du, det är inga problem för dig, du kan ju allt?

10. Mera varg?

2010-12-25 10:36

Och vi som bara har 210 vargar i Sverige! Svårt inavlade dessutom!
De verkar vara pigga o friska importvargarn... och de är garanterat långt över 210 st.
Fast det visste vi ju jägare redan.

9. Nu får Kenneth ge sig.

2010-12-25 10:36

Jag ställer gärna upp och spårar i vargrevir, men här har jägarkåren sett till att få ensamrätten.
Har flera gånger anmält till lst att jag gärna hjälper till med spårning, men fått svaret att man skall vara jägare för att får vara med.Först nu till kommande lodjursinventering har jag och några andra bjudits med, det tog sin tid innan de öppnade dörren.
Så påstå inte att vi inte vill, beslutet ligger på lst.
Sedan kan du ju förklara vad en skenande vargstam är för något.
Dina siffror är inte helt trovärdiga.
Om vi har 250 vargar idag, så blir det med 19% tillväxt (högt räknat), lika med 597 vargar om 5 år. Skenande ökning av vargstammen, jo pyttsan.
Vildsvinen har på tre år ökat från 50 000 till 150 000, här kan man tala om skenande ökning av stammen och dessa djur är ni ju inte intresserade av att jaga.

8. #6. Räkna varg

2010-12-25 10:35

Håller med, finns ingen anledning att hjälpa till med att hålla koll på vargarna! Har sett tillräckligt många, 11 st, i år men när var och hur det finns det ingen anledning att sprida vidare! Mer än till de närmast sörjande!
Låt det komma som en glad överraskning, för våra förödare hos myndigheter och statliga verk, när antalet vargar exploderar som älgstammen gjorde och vildsvinen håller på att göra!
Vi får definitivt inte någon kredit för vårat jobb och jakten är ändock förstörd.
Vi har börjat med en bojkott av vargjakten, nu fortsätter vi med en bojkott av rapporter av vargobs.
All sponsring av projekt varg måste upphöra från vår sida nu och det innebär allt som har med varg att göra! Låt länsstyrelsens och NVV:s tjänstemän göra jobbet själva!
Ser man varg så varnar man bara de som jagar i området sedan sprider man inte infot vidare till några mer publika ställen utan låter vargen sköta sig själv. Tids nog så kommer den att göra sin närvaro känd på de mest oväntade ställena!

7. God jul till er i, ?

2010-12-25 10:34

Sörmland nu kan eran viltdelegation kanske skratta sig lycklig, och befolkningen i västerdalarna fick en "oönskad" jul-klapp! För med en ny föryngring där så behövs det kanske inte någon nere i Sörmland, för att fylla det nationelle målet. Men en riktigt god fortsättning på julfriden allihop!

6. Räkna varg

2010-12-24 23:13

Hur fan har de mage att be jägarna om hjälp med att räkna sina jä--a vargar. Det enda rätta är att låta vargkramarna dra till snölåsen och ge sig ut på mångmilaspårning. Jag är helt säker att de kommer inte att lämna sina revir i stockholm. Men att försvara en vilt skenande vargstam går ju bra när man inte behöver ta reda på skiten.

5. God jul till er i...

2010-12-24 22:10

...Sörmland nu kan eran viltdelegation kanske skratta sig lycklig, och befolkningen i västerdalarna fick en "oönskad" julklapp! För med en ny föryngring där så behövs det kanske inte någon nere i Sörmland, för att fylla det nationelle målet. Men en riktigt god fortsättning på julfriden allihop!

4. Varför hjälpa till?

2010-12-24 18:29

Låt Lst. sköta det själva dom har som sagt inte så mycket koll, om dom inte själva släppt ut dom. Lst. kan ju omöjligt veta hur många och var vargen finns utan att dom är märkta eller utsläppta.
Vägra jaga varg lå dom ta hand om problemen för de blir bara större.

3. Dom ....

2010-12-24 14:35

här vargarna / revir har funnits länge i området....
Undrar vilken koll Lst. Nvv. egentligen har på reviren....
licens jakt på 20 st. ?!!!!
Bojkott!!
Noll Koll....
VVV

2. Förtroendekris!

2010-12-24 12:52

Sen när började länsstyrelsen i Dalarna tro på jägarna?

1. Här förväntar man sig

2010-12-24 12:52

att markägare, jägare m.fl. skall hjälpa till, att säkra förekomsten av nya revir. Nej låt
Lst:s "experter" ta hand om det hela. När vi jägare påstår att nya revir bildats erkänns de nästan aldrig av Lst. Kolla bara upp på kartorna över bef. revir, så ser ni hur många i era hemtrakter som inte tagits med.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB