• Pinewood

Ockelbovargen levde på hjortar

NotiserPublicerad: 2009-10-26 11:44

Under de omkring 2,5 månader som den GPS-märkta Ockelbovargen upphöll omkring Finspång åt den minst en älgkalv och åtta hjortar.

Tack vare GPSs-sändaren kan länsstyrelsens personal i efterhand kontrollera ett område där vargen uppehållit sig och då har man hitta rester efter vargens jakt.
– Fyra dagar efter att den lämnat ett ställe så går vi dit och tittar, säger Lasse Larsson, länsstyrelsens kvalitetssäkrare av rovdjur, till tidningen Folkbladet.
Lasse Larsson konstaterar att vargen förmodligen trivts ganska bra i skogarna runt Finspång och Motala tack vare den rika tillgången på hjort. Men han bedömer samtidigt att man inte sett allt som vargen rivit. Till exempel har har vargen säkerligen även ätit en del rådjur.
– På rådjur och kalvar äter den upp allt, den lämnar inga ben varför vi inte har någon koll på det, säger Lasse Larsson och understryker att vargen inte dödar för dödandets skull.
Just nu befinner sig vargen i Örebro län.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. RMM

2009-10-30 18:04

Hur kann det være att du pløtslig tror på hvad du læser? Att Lasse skrivar att vargen ætar upp kalv och rådjur? Det skulle vel inte være fordi du kunne bruke det i din argumentation for varg? Liter du på Lasse, ellor hvad manga andra vet?. Min sammenligning met hund och till ex. rådjur, er att rådjuret er på samma storlek som en mellanstor hund. Hvaffor finns da restor av hund ,dagen eller flera dage efter?
Hvaffor kan vi andre, jagare och andre, finde restar av rådjur och dåkalv i skogen veckar efter vargen har dødat den? Hvaffor kunne vi i Alsaka/Canada finde restor av caribaukalve/wapitikalv och andra mindre djur ,veckar efter dom var dødat. RMM, du har endast din viden fra nettet, kom ut i verkligheten.

23. Knud och Mannlicher!

2009-10-29 20:55

Kan ni tala om vad ”afspore” betyder på svenska?

Skulle vara kul om ni också talade om var jag försökt ”afspore” debatten.

Det sista jag frågade Knud om, var en förklaring på utryck han framfört som jag inte förstod.

Jag tror det är någon slags språkförbistring som råder här. Jag har hela tiden talat om unga älgar och rådjur, medan Knud tycks tala om vuxna älgar, och allt som finns kvar efter dom. (dvs sådant vargarna inte mäktar äta upp) Jag har även försökt reda ut detta, men viljan hos Jens och andra till samma sak, verkar inte finnas. Om nu ”afspore” skulle betyda avleda – så är ju Jens helt fel ute. Varför – i så fall – skulle jag vilja veta vad det han skriver på danska betyder på svenska?? Skulle jag överhuvudtaget bry mig, om jag skulle vilja avleda diskussionen???

För övrigt verkar ni två ha ett gemensamt, och det är att komma med anklagelser emot personer, istället för att diskutera sakfrågan.

Det får i alla fall mig att inse att diskussioner med er är detsamma som en 0-disskustion (om ni vet vad det är) – och varför skulle jag ägna energi åt sådant?

22. A.K.A.R.

2009-10-29 20:54

Om jag träffar på ett älgkadaver i ett vargrevir som är mer eller mindre uppätet, då skulle mitt sunda förnuft säga mig att det var varg som slagit älgen – vare sig den varit sjuk, illa skadskjuten, eller fullkomligt frisk när den var vid liv. Jag har själv varit med en av länsstyrelsens rovdjursspårare och besiktningsmän i samband med att ett älgkadaver hittats i ett vargrevir. Vi var alla noga med att inte gå för nära, för att inte störa vargarna, som vi visste fanns i närheten.

Skulle jag träffa på ett älgkadaver i område där man inte fått indikationer på att det finns varg, och att ytterst lite på den är uppätet, ja då skulle jag nog också kontakta länsstyrelsen för att få information om vad som ska göras.

Ibland, och när man befarar sjukdom bland kövviltet, så kan andra regler gälla.

21. Mannlicher

2009-10-28 17:59

Hej igen ,jeg forsøger bestemt ikke at afspore debatten, det er andre meget gode til. Men det er røvirriterende aldrig nogensinde at få et eneste konkret svar på et spørgsmål. Aldrig at opleve nogen form for sympati/empati for dem der er ramt. Hele tiden skal ulven forsvares, om ikke andet så med vildledninger i alle retninger. Efter det sidste angreb i dag med 5 dræbte får et sted, forfølgelse af en kvinde med hund på spadsertur, en hamiltonstøver dræbt ved Edsbyn, kan ingen ansvarlige politikere,Lensstyrelser,Naturvårdsverk eller kramare længere forsvare ulven i Sverige, som et fritlevende dyr. Det har alt for store omkostninger, ikke mindst menneskeligt, men der er nogen som ikke fatter dette. Det ender altså helt galt. I henhold til EU-habitatsforordningen og natura 2000, kan de bare komme an, jeg bruger den dagligt og kender enhver fortolkning af den. Med det forsvar kramarne gør for ulven, øger de simpelthen bare modstanden mod ulven og dem selv endnu mere, ingen kan nu tage dem alvorligt.
God aften/kvall

20. Mormor?

2009-10-28 17:09

Du kan väl lagen? Om inte, så säger sunda förnuftet att om du påträffar större vilt så är det din plikt att förmedla detta till exempel LST för att det ska konstateras om och hur djuret har avlidit. För att förhindra smittokällor har det hänt att det har sprängts.

19. RMM

2009-10-28 17:08

I så fald skall det bestemt inte bli fra dig.Du læser jo inte, hvem har pråtat om vuxen alg inte jag, och i dom tilfælde hvor hunden findas dagen efter angreb fra varg, da finns rester kvarr, och ingon har forstørrt vargen under natten. Du kan ganske simpelthen inte forsvare vargen,att vargen inte ætar upp allt, aven en beagle eller tax, vargen slår inte ihjal blot av hunger, kan du inte fatte det. At du ingon empati/sympati har jag fattat, att du inte svaror på direkte frågor, har jag fattat, att du inte er jagare och har eftersøkshund har jag fattat. Alla har mycket kvar att læra, men om naturen och varg m.v. kan du inte lære mig nogot som helst. Om du fremover kunne holde dig til fakta, da skabar du inte så stor modstand mot vargen, som du gør nu. Inte att det gør mig nogot.

18. En del

2009-10-28 17:08

Är svenskar med, de fattar nada ändå!

17. RMM

2009-10-28 17:08

du skal ikke skylde på Knud at han afsporer debatten. Du er selv ekspert i slike saker. Generelt kan man sige at det du tilfører debatten er lig nul.
Kun gisninger - jeg har hørt og jeg tror at vide.
Du kræver svar og beviser på alle saker, men får du et spørgsmål, der skal besvares, er der totalt tyst.

16. Knud, jag undrar om du förstår svenska lika dåligt….

2009-10-28 15:44

….som jag förstår danska?

Vad är det för hund som är inblandad i det vi diskuterar här?

Vad menar du egentligen med: ”Lenstyrelsen venter 4 daga, for at vargen æter upp hvad den kan", dermet siger du jo också at den inte æter upp, eller hvad.” Har du ÄNNU inte förstått skillnaden mellan att äta upp allt efter rådjur och älgkalv, men inte klara av att äta upp de större benen från vuxna älgar?

Till sist skriver du: ” Om naturen kan du inte lære mig nogonting. Om jag er bedrevidende på det punkt, så er svaret ja.” . För mig är det inga som helst problem med att du själv tror så, men visa då inte så öppet att du har mycket, mycket kvar att lära.

15. RMM

2009-10-28 12:48

Hvaffor har du ingon kommentar til hunde som finns kvarr, er det for ubehagligt for dig, som kalder dig jagare och hunagare met eftersøkshund. Du svaror aldrig konkret på nogonting, men henvisar till annan artikel eller kommentar. Fat dig nu. Jag vet ganske mer om detta end du gør, hold dig til fakta, om du kan."Lenstyrelsen venter 4 daga, for at vargen æter upp hvad den kan", dermet siger du jo också at den inte æter upp, eller hvad. Kom nu met nogle bra argimenter om du kan. Hvad met det sidsta angreb, forfulgte et manniske, dådade 5 får(hunrig). Så svar dog istellat for alltid at forsvare.
Om naturen kan du inte lære mig nogonting. Om jag er bedrevidende på det punkt, så er svaret ja.

14. Kanske bäst vi går tillbaka ”en ruta” Knud!

2009-10-28 11:53

Det var rådjur och älgkalv vi diskuterade – eller hur?

Varför tror du föresten man väntar i 4 dagar med att kolla upp platsen? Kan du tänka dig att det kan vara för att inte störa vargarna? Länsstyrelsens personal vet att vargarna finns i närheten av det slagna bytet, tills de ätet upp vad de kan.

Man hittar rester ja, men det står även: ”På rådjur och kalvar äter den upp allt, den lämnar inga ben varför vi inte har någon koll på det…”

Kollar dom noga, så kan dom nog hitta både hårtussar och blod, men utan snö så kan det vara svårt. Lättare då när man hittar benrester från vuxna djur.

Vad gäller rovdjurs tendens att döda mer än de ”behöver” i vissa situationer, så har jag redan givit en kommentar på det. Läs den!

13. A.K.A.R.

2009-10-28 11:52

Läs vad jag skrev – kalvben! Jag har aldrig påstått att mina hundar klarar av lårben av vuxen älg!

Varför skulle man kalla på någon om man hittar en slagen älg i ett känt vargrevir? Utanför vargrevir, kanske det kan vara befogat, var det det du menade?

12. RMM och andra

2009-10-28 11:20

Læs nu hvad der står i artiklen. Der står at dom går ind 4 daga efter vargen har været der, och dom finder stadig rester!!!!!
Hvad nu met sidsta angreb, RMM, 5 får dødage, hunrug hva?, och et manniske forfulgt, hur tyckas du det går met din såkaldte "argumenter" ???

11. Roslagsmormor?

2009-10-28 00:39

Vad har du igentligen för hundar inbilla mig inte att de krossar ett ben efter en vuxen älg utan vidare som du säger! Har på ett ställe där vargen tog en vuxen älg i fjol fortfarande skalle + benknotor kvar och då är det mitt i mella två vargrevirer med ca 9-12 vargar under 08-09 och nu är de ett 20 tal efter föryngringen i våras så båda har haft tillfälle att göra rent efter sig. På ett par ställen till ligger det ben ock annat efter vargtagna rådjur och ytterligare älg. Så inte städar dom efter sig!!! Tafsat på maten säger du? Hur gör de som man kallar på när man finner ett slagen älg då det ska rapporteras till myndighet och de ska klarlägga vad för rovdjur som har utfört dådet specielt där vi inte har björn eller djärv? När ska du sluta att leka expert i de flesta frågor?

10. RMM

2009-10-28 00:39

Din erfarenhet skaffar du jo på nettet. Der kan också du se billeder næsten dagligt av hunde der er dræbt av varg, och nogon finns dagen efter, da finns stadig knogler,och en tax eller beagle er da inte stor,( forlåt till dom hundagare som mistat deres hund) ej heller for den stakkels ensamme varg(ironi) och hvad met fårene, du har ganske enkelt ingon argumenter for at vargen skall finns kvarr i Sverige.

9. RMM

2009-10-28 00:39

Lad nu være met alltid at tro du er den enaste der vet! Vi er manga som vet mycket mer end du! Vi kommer i skogen, ser elendat,ser hvad mørdermaskinen,vargen gør, och den æter inte allt upp, specielt inte når det er en enlig varg, som det jo så ofte er i henhold till kramare och forskare, for der kan jo inte finns så manga når dom er så hotade. Ironi er brukt.

8. RMM

2009-10-28 00:39

Som vanligt svaror du inte? Var det hunger i Blekinge/Småland met over 30 dødade får på under 15 daga?
Du får inte lære mig mycket om nogot som helst dyr. Nej, det er sjalvupplevat och inte som endast læst på nettet eller andra stellar.Jag har trænat hund sidan mit 14 år på topplan i Danmark och Europa, så dar får du mycket svart vet att begå dig. Alla kan stadig lære, också jag, men da skal der bra argumentor till, och dom har du inte.
Et enkelt svar kan du give mig. Hvaffor skal vargen finns kvarr i Sverige??

7. Varifrån har du införskaffat din kunskap….

2009-10-27 17:18

….när det gäller vargen, Knud Jessen? Lyssnat på andra utan annan kunskap än andra okunniga har delgivit dom? Någon nämnde tidigare i trådarna att ”kunskap blir det först när det är självupplevt” eller något liknande. (Håller dock inte med om att det är så generellt).

Jägare och andra intresserade som vistas i område med varg, vet mycket väl att vargen/vargarna återvänder till det slagna bytet tills de ätit upp det som de klarar av att äta. Allt dock under förutsättning att de får vara ifred. En stor fälld älg kan förse en ostörd flock med vargar med mat för många dagar.

Vissa vargar går ogärna tillbaka till ett slaget djur om människor har varit där och ”tafsat” på maten, andra vargar verkar inte bry sig, och äter obekymrat på kadavret även om människor varit där. Detta är viktig kunskap för dom som värnar om viltet, för vågar inte vargen tillbaka, så måste den döda ett nytt byte. Därför ska man låta ett vargslaget byte vara, och inte spring omkring och rota i det.

Jag kan nämna för dig att jag har högst egen erfarenhet av att vargar faktiskt håller sig nära det slagna bytet, och är där och äter under många dagar. Det går även lätt att utläsa från GPS-signaler från märkta vargar, att de under flera dagar kan befinna sig på ett och samma ställe. När de sedan försvinner från området, så kan man gå dit och se att det faktiskt ligger rester av ett slaget djur där, ibland bara några hårtussar.

Du verkar också ha dålig kunskap om hur rovdjur ofta fungerar en grupp med bytesdjuren inte hinner springa undan. Just flykten triggar jaktinstinkten, precis som hos t ex hund och katt. Den slår tills den inte längre förnimmer ett djur som flyr, eller tills rovdjuret självt är utmattat.

6. Æta allt upp?

2009-10-27 16:20

Nogon ting stemmar inte. En varg ætar inte allt upp av en algkalv eller hjortkalv, den æter inte mer end kan æta just nu och lamner resten till ræv och andre predatorer, och vandrar videre och hittar nya offre.Ellers kan man jo inte heller finde rester 4 dage efter. Om den kun slår ihjel av sult, da må det være en mycket hunrig varg der i Blekinge/Småland dådade mer en 30 får på under 15 daga. Dina meningor RMM står for fald, det samma met uttalen om att vargen endast slår ihjel fordi den er hunrig. Hvaffor ser man då fler eksempler på halvupp ætna hunda, var den inte mer hungrig. Ni kramare er ute på så djubt vatten, at inte engang dykkerutstyr kan hjælpa.

5. Jösse

2009-10-27 09:00

vargen kan triggas när det finns mycket byte på samma plats s a s så tar den så mycket det går för att backa upp inför dåliga tider. Ett klövvilt får man äta så mycket man kan av - för när ges nästa tillfälle?

4. Kanske är dom

2009-10-27 09:00

helt enkelt bara dåliga på att leta...
de som hittat de så kallade förgiftade kropparna i naturen verkar bättre skickade till detta,dessutom gjorde dom det utan pejlutrustning till hjälp,kanske kan dom hjälpa till...

3. Varför skulle inte vargen äta upp benen?

2009-10-26 16:17

När det gäller älgkalv och rådjur, så klarar mina hundar den uppgiften med bravur (tyvärr). Trodde att ett lårben från älgkalv skulle vara i svåraste laget, men det försvann nästan lika lätt som tuggbenen jag nu slutat köpa. Tur dock att de har bra magar, mina matglada jyckar.

Den första vargskit jag fick se, var just efter en måltid på mycket benrester - så nog tar de tillvara på så mycket de kan om de får vara ifred.

2. Helt otroligt

2009-10-26 13:26

Är verkligen kunskapen hos dessa spårare så här låg? Vargen äter inte upp skelettet på vare sig rådjur eller älg! Dock kan den äta upp en del småben ledkulor med mera. Man blir bara mer och mer rädd när man hör dessa uttalande från lst med flera som samtidigt skall kvalitetssäkra spår osv.

1. En fråga!

2009-10-26 12:39

Varför ligger det då en massa får kvar i hagarna när vargen varit framme och härjat? Dom är ju inte så stora utan att allt skulle bli uppätet. Så visst dödar den mer än som behövs.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB