• Älgskadefondsföreningen

Ökad älgstam i sydöstra Sverige

NotiserPublicerad: 2007-09-03 09:13

I många år har älgstammen minskat i de sydöstra delarna av Sverige. Men jägarna i länen har aktivt arbetat för att rädda stammen genom att mest jaga kalv och spara alla yngre tjurar.
Nu ser det ut som arbetet lönat sig och trenden har vänt. I Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge växer stammen.
Troligtvis kommer tillväxten att hålla i sig. Tillgången på föda gör också förhållandena gynnsamma. Efter stormarna fälldes många träd och skapade luckor. De fylls istället på med växter som älgarna föredrar och mat finns så det räcker de närmaste 10-15 åren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons