• Pinewood

Ölands vildsvin får inte utrotas

NotiserPublicerad: 2014-06-21 11:18

Utrotning av vildsvinen på Öland är inte möjlig utan att Riksdagen först ger sitt okej till det, berättar P4 Kalmar.
En rad organisationer med LRF i spetsen har tagit fram en egen förvaltningsplan för öns vildsvin. Den går ut på att det ska vara noll vildsvin på Öland.

Kräver nytt beslut
Nu påpekar Christer Pettersson, vilthandläggare på Naturvårdsverket, att det inte är genomförbart utan ett nytt riksdagsbeslut.
– Vi har ett beslut som togs 1987 att vi ska ha vildsvinen frilevande i Sverige, säger Christer Pettersson, sakkunnig inom vildsvinsförvaltning på Naturvårdsverket, till P4 Kalmar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Svar till KES #8

2014-06-24 08:11

JRF´s inställning är att allt vilt skall förvaltas efter lokala förutsättningar. Lagen gäller hela landet så vill man göra undantag på Öland så måste man utverka ett undantag, alternativt göra en lokal tolkning av innebörden av hänsyn till allmänna och enskilda intressen.

9. #6

2014-06-23 14:13

Ja ibland har det sina fördelar att inte ha så bra minne. Gäller JL & 4 för Värmlands vargar oxå?

8. Vill JRF ha vildssvin på Öland?

2014-06-23 14:13

Ulf Kallins inlägg syftar till att upprätthålla en vildsvinsstam på Öland. Men varför? Ölands natur är till stor del skyddad på grund av sina unika naturvärden, med ett väl fungerande jordbruk som grund. Vildsvin kan bara förstöra detta. Det kan inte vara JRFs vilja att ha vildsvin bara för att kunna jaga och vårda dem. Jordbruket är viktigare än vildsvin för Öland.

7. Helt rätt

2014-06-23 14:12

Det finns ingen anledning att utrota dom på Öland. Det går att förvalta vildsvinsstammen så att det blir minimala skador på åkrar och odlingar.

6. Ni glömmer JL § 4

2014-06-23 09:08

4 § Viltet skall vårdas i syfte att- bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
- främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.
I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343).

5. #4

2014-06-23 09:07

Rubriken gör gällande att någon annan än jakträttsinnehavaren avgör om Öland skall ha svin eller ej. Vilket enligt min mening är helt fel. Däremot har inte LRF möjlighet avgöra om Öland skall ha svin el ej vilket är ok.

4. Vad väntar ni på?

2014-06-22 10:39

Nr 2och 3
Ni har helt rätt. Fastighetsägaren har jakträtten på sin mark så det är bara för fastighetsägaren att organisera upp vildsvinsjakten och jaga på tillåten jakttid.
Finns viltvårdsområde så äger inte vvo:t rätt att besluta om vildsvinsjakt inom vvo, utan de besluten ligger på envar fastighetsägare på sin mark att besluta. Allt enligt förarbetena om Lag för viltvårdsområde.
Finns jaktklubb, så se över nyttjanderättsavtalen, och se till att vildsvinsjakt prioriteras!
Märkligt att LRF inte greppar sina medlemmars rättigheter?

3. Fritt att jaga vildsvin

2014-06-21 15:38

Som nr 2 skriver. Det är fritt att jaga vildsvin hela året under de regler som gäller. Och då kan de ta slut. Inget riksdagsbeslut hindrar det.

2. Svin som svin

2014-06-21 13:12

Lyder Ölands svin under någon speciell lagstiftning? Är det inte upp till jägarna själva att avgöra den frågan?

1. Ölands vildsvin

2014-06-21 12:56

Fredrik I planterade in vildsvin på Öland 1723 vilket fick lantbrukarna på ön att gå i taket, med tanke på skadorna på deras känsliga natur och deras jordbruk.
Grisarna sköts bort från ön 1752 om jag minns rätt. Då gick det bra men idag är allt omöjligt som gynnar Sveriges landsbygd, oavsett om det gäller gris eller rovdjur.
Öland har som bekant en unik flora med mängder av orkidéer som får Alvaret att fullständigt explodera av färgprakt om man väljer att åka dit vid rätt tidpunkt. Man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut vad som kan komma att hända med dessa rariteter.
Tyvärr har inte våra styrande den kompetensen och förståelsen, precis som i andra frågor som rör landsbygden.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB