• Älgskadefondsföreningen

Öländska vildsvin ska inte bli fler

NotiserPublicerad: 2013-10-18 12:34

Ett förslag till förvaltningsplan för vildsvin på Öland har tagits fram i samarbete mellan bland annat kommuner, LRF, näringsliv, markägare, företagare och jägare.

Förslaget har godkänts av Ölands kommunalförbund och lämnas nu till viltförvaltningsgruppen i Kalmar län för beslut.
I förslaget är det långsiktiga målet att varken företagare, samhälle eller privatpersoner ska lida skador på grund av vildsvin, inte heller ska de ske några trafikolyckor med vildsvin. Det innebär i praktiken att vildsvinen inte ska bli fler, och på lång sikt att de inte ska få finnas kvar alls på Öland.
– Vi ser med oro på en ökning av antalet vildsvin och vad det kan innebära för Öland. Så min uppfattning är att vi ska minimera stammen och sikta på att inte ha några vildsvin alls på ön framöver, säger kommunalrådet Lisbeth Lennartsson (C) till Barometern.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB