• Älgskadefondsföreningen

Orimligt rovdjurstryck bör utredas

NotiserPublicerad: 2007-06-26 10:17

Rovdjursutredaren Åke Pettersson behöver tilläggsdirektiv. Det är inte rimligt att rovdjuren koncentreras till en tredjedel av Sveriges yta. Det tycker Bengt-Anders Johansson, moderaternas jaktpolitiske talesman. Riksdagen har satt upp delmål för hur många vargar och andra stora rovdjur det bör finnas. Men det slår hårt mot de län där rovdjursstammarna finns.
– Jag efterlyser en regionalisering av rovdjursmålen i rovdjursutredningen. Det är uppenbart att målen från centralt håll inte kan styras ut över en tredjedel av Sveriges yta, kommenterar Bengt-Anders Johansson.
– Rovdjursutredningen måste få en genomlysning där man ser över hur målen skall uppnås. Detta kan, och ska, ske inom ramen för de redan fastställda målen.
Antalsmålet bör ligga fast, anser m-politikern.
– Tilläggsdirektivet till utredningen ska inte ändra antalet rovdjur, utan istället göra en regional anpassning av målet, säger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Om vargens ”ofarliga” beteende

2007-06-27 10:17

En del politiker säger att frilevande varg är ofarlig. Under 2004 dog över 30 indier efter vargattacker. Är det svensk officiell policy att indier inte tillhör människosläktet? Det kunde ha funkat i Tyskland på 1940-talet, men nu och här? En mycket skrämmande tanke!

1. Vad är klokt i denna fråga?

2007-06-27 10:16

Med all respekt för alla drabbade i ”varglänen”, men är det klok politik att sprida problemen även till andra områden, och hur skall det gå till? Antalen av respektive rovdjursart är ju ännu på långa vägar ännu inte uppnådda. Det finns beslut om 5 000 individer av varje art eller vilka antal gäller?
Eller menar Bengt-Anders Johansson att stammarna skall skjutas av i de mest drabbade länen först?
Bestäm maxantal för varje län och ge tillstånd till licensjakt så fort detta antal nås, är mitt konkreta förslag.
Förs galen politik i Iran blir den inte mindre galen om sådan även förs i Burma.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB