• Pinewood

Överåklagare Alhem misstror jägarna

NotiserPublicerad: 2007-05-24 11:38

Överåklagare Sven-Erik Alhem framhärdar i sin åsikt att regeringen gjorde fel när paragraf 28 i jaktförordningen ändrades den 1 maj. Under en tvåårig prövotid blir det till exempel möjligt för en hundförare att skjuta varg som tänker gå till angrepp mot hunden. Och en renägare kan skjuta en järv som ska attackera ren på fjället.
– Jag är rädd för vargens och järvens utsatta position, säger Sven-Erik Alhem till Radio Jämtland.
Överåklagaren sticker inte under stol med att han ogillar den nya lagstiftningen, som gör att tamdjursägare kan skydda sina djur även utanför hägn när stora rovdjur tänker gå till angrepp.
– Jag tycker den var felaktig, men finner mig i gällande lag, kommenterar Sven-Erik Alhem till Sveriges Radio.
Djurägare slipper stå och vänta på att deras djur först blir skadade innan de kan skjuta mot rovdjur. Men överåklagaren tror att den nya möjligheten till skyddsjakt på eget initiativ kommer att missbrukas av jägare som bara vill döda främst varg och järv.
– Det blir svårare att bevisa om djuren skjutits olagligt. Det är en vansklig lagändring, säger Sven-Erik Alhem till Radio Dalarna.
Den nya paragrafens tillämpning ska nu nagelfaras noga under den tvååriga provperioden.
– Alla åklagarbeslut i sådana här jaktärenden ska rapporteras till mig, förklarar Sven-Erik Alhem för Radio Dalarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Betande djur ger öppet landskap

2007-05-30 17:59

Det enda sättet att behålla ett öppet landskap är att ha betande djur. Om djurhållningen hotas av rovdjur finns risk att åker och betesmark skogas igen, eftersom ingen djurägare har djur för att utfodra rovdjur.
Vilka blir lidande av detta? Antagligen alla. Vi som bor på landsbygden, och alla sommarstugeägare. Och vilka turister kommer till ett igenskogat landskap?
Därför är det allas ansvar att hålla rovdjuren på en sådan nivå att de inte blir ett hot mot betande djur.

9. Stina!

2007-05-27 13:13

Nog låter det klokare att släcka problemet än ersättningar, så resonerar antagligen de flesta.
Men Stina, knyt kontakter med jägare, vanliga eller med förtroendeuppdrag, begär att få träffas och diskutera frågan. Jag tror det skulle ge dig nya infallsvinklar.
Nu kommer vi tyvärr ifrån ämnet om överåklagare Sven-Erik Alhem, varför jag vill tillägga följande till mina tidigare frågor. Vilka var det som föreslog just honom?
Glad pingst!

8. VERKLIGEN FÖRSTÅ

2007-05-26 13:32

Hej, Stina. Tror väl att jag aldrig kommer att bli en riktig jägare. Vem är det? Tycker väl att alla djur skall leva i harmoni. Det finns ingen trofé på varg, kanske har du sett på någon gammalt päls eller dylikt, tycker att det säger allt.

7. Stina...

2007-05-25 16:37

Det hedrar dig att du medger att du inte förstår. De flest säger bara att jägare är idioter som vill döda alla rovdjur. Det finns cirka 300 000 aktiva jägare. Vi är inte ute efter vargarna som troféer, vi vill bara bevara den svenska jakten.
Många av oss som bor på landet och har valt en livsstil med jakt, fiske och friluftsliv känner att våra möjligheter att leva på det sättet beskärs. Varje gång vi släpper hundarna gör vi det med hjärtat i halsgropen. Kommer hunden tillbaka efter släppet, eller får jag pejla in resterna av en kär familjemedlem och bära hem de delar jag hittar i en plastpåse?
Därför kan jägarna känna sig utrotningshotade. Rovdjuren har på många sätt förstört nöjet med den valda livsstilen. De som har får och andra tamdjur känner dessutom ett ständigt hot mot dessa. Rovdjursersättning betalas ut även för dem, men det vore bättre att hålla rovdjuren i schack.
Kärleken till rovdjuren brukar öka i takt med avståndet.

6. Jag kan verkligen, verkligen inte förstå

2007-05-25 12:28

Jag är väldigt nyfiken på hur man tänker som jägare.
”Vi är ett utdöende släkte om inget görs.” Skriver en skribent. Men av våra nio miljoner invånare i Sverige undrar jag hur många tusen som är aktiva jägare? Räcker vargarnas ringa antal till för att tillfredsställa dessa aktiva jägares troféhylla? Det räcker med en ärlig röst där ute för att jag ska bli rädd att vargens tid är ute.
Och som jag uppfattat så betalar regeringen ut miljoner i rovdjursersättning till bland annat renskötare. Det låter som en bättre lösning än att döda problemet? Jag som människa kan inte ta bort problemen i min vardag på detta sätt.
Hur som helst. Det är en värld jag aldrig kommer att förstå mig på.

5. Syfte med lagen...

2007-05-25 09:36

... är inte som Alhem uppfattar det att döma så många som möjligt. Den gamla skrivningen var ju fullständigt omöjlig att hantera ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi jägare ogillade den lika mycket som Alhem ogillar den nya.
Jag har lärt mig att man hellre ska fria än fälla. Det ska vara ställt bortom allt tvivel att ett brott begåtts. Alhem delar uppenbarligen inte denna grundläggande princip i svensk lagstiftning.

4. Frågor

2007-05-25 09:35

Att inte Sven-Erik Alhem hycklar med sin åsikt i fråga om rovdjuren hedrar samtidigt som det diskvalificerar honom.
Men vem och vilka har utsett just honom att granska hur paragraf 28 tillämpas?
Om han drivs av brottsbekämpning anser jag att han skulle göra större samhällsnytta om han försökte få ett slut på de brottsliga mc-gängen som han har på hemmaplan.

3. Jägarkåren är utrotningshotad gång på gång...

2007-05-24 17:07

...beroende på varg! Vi är betraktade som laglösa.
En tanke till: får en passkytt skydda en hund åt en hundförare på älg jakt med mera? Vi är ett utdöende släkte om inget görs.

2. Beklagligt

2007-05-24 14:56

För oss på landsbygden, som lever med tamdjuren och rovdjuren i markerna året runt, är det beklagligt att en företrädare för rättsväsendet gör detta uttalande. Finns det ingen som kan handlägga rättsfrågor på rätt sätt i Sverige, som följer skrivna lagar och inte går ut som överåklagare Alhem, och talar om på förhand hur han troligen kommer att hantera den som har försvarat sitt tamdjur? Nu är det dags att de stora organisationerna åker till Bryssel och ändrar på direktiv som inte hör hemma här hos oss nordbor.

1. Jäv?

2007-05-24 13:22

När man läser om överåklagare Alhems inställning till paragraf 28, och hans motvilja mot dess användning, får man osökt en känsla av att han inte borde få vara överåklagare i jaktärenden med denna inställning. Man skulle kunna säga att den som skjuter ett rovdjur med stöd av paragraf 28 är dömd på förhand.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons