• Älgskadefondsföreningen

Överdriven oro om inavlade vargar

NotiserPublicerad: 2012-12-04 14:25

Hur skall vargförvaltningen kunna betraktas som legitim och trovärdig när de genetiska kraven för vargstammen inte är förståeliga för en genetikprofessor? Det undrar den pensionerade genetikprofessorn Dag Lindgren i Umeå i ett debattinlägg i Västerbottens-Kurien.

Vad Naturvårdsverket vill bevara verkar vara en genetisk variation som aldrig har funnits i Skandinavien, skriver han om den svenska vargpolitiken.

Du kan läsa debattarikeln här:


• Dag Lindgren har intervjuats tidigare av Jakt & Jägare om sin kritik mot hur Naturvårdsverkets tjänstemän räknat på genetiken när beslut om antal vargar redovisades.


Inslaget finns här:

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Fredde

2012-12-05 14:38

Det blir ofta underarter på avskilda platser, så skandinaviska halvön har säkert haft en sådan. Men hade det funnits någon kvar så är den definitivt borta nu. Och genetiken hos varghybriderna är ett akademiskt problem, inget verkligt eftersom vi inte skall ha en sådan odling i det fria.

14. 10

2012-12-05 10:06

Och låter man dom då växa till 50000 st är genetiken inget problem.

13. Intressant konflikt

2012-12-05 10:06

Har det någon gång funnits en skandinavisk vargstam? Har det inte alltid varit en och samma vargstam från Ryssland till Norge. Om inte, vad var så särdragen för den skandinaviska vargstammen?

12. Det viktigaste är väl ändå...

2012-12-05 07:30

...att vi inte skall ha frilevande vargar eller varghybrider bland folk och fä? Den Skandinaviska vargen finns inte kvar, så det här avelsprojektet saknar mening. Det är inte vargstammen som är sjuk.

11. Hm!

2012-12-05 07:30

Det vore ju inte direkt nån katastrof om vargen försvann från landet heller.
Vi som bor på med varg inpå knuten PÅ RIKTIGT hade en betydligt trevligare tillvaro utan varg.
Jag är rätt säker på att ALLA andra vilda djur också skulle föredra en tillvaro utan varg också

10. Kokillen

2012-12-05 07:29

Om man utgår från ett visst antal kan variationen inte bli större än produkten av dem.

9. #7

2012-12-04 21:10

I skolan fick jag lära mig att ju större en population är desto större är den genetiska variationen och det är ju naturligtvis en självklarhet det behöver men inte ens gått i skolan för att räkna ut bara använda lite sunt förnuft och inte behöver man kunna matte heller.

8. Charles

2012-12-04 21:10

Jag tror kokillen har rätt. Har du inte variationen så måste du ha mängden. Med varg vill ju NVV minska antalet genom att addera variation. Utan variation måste fler till. Kanske Dag kan tala om hur det fungerar.

7. Matte

2012-12-04 20:09

"Du varken vill eller ens försöker fårstå vad Åke skriver"
Det är ett känt problem i värnarkretsar. dom missade alla matten i skolan

6. #3

2012-12-04 20:09

Jasså,det får du nog förklara lite bättre,för jag är helt övertygad om att du har fel.
Om man har två individer så menar alltså du att när dom har blivit 50000 så är dom lika släkt med varandra som dom två ursprungliga??...om det ska inträffa måste dom alltså fått 49998 ungar och det tror du är realistiskt?

5. Inavel troligen nonsens ...

2012-12-04 20:09

Hur många av vargarna som togs bort under den senaste licensjakten led av genetiska defekter? Jag tror att detta prat om inavel är en del av den lista planen som Projekt Varg drog igång på 70-talet. Det vill säga, förvirra ledande politiker i den senare delen av projektet som implementeras nu.

4. Inga defekter

2012-12-04 20:08

Finns inga defekter redovisade på alla vargar som skjutits i Sverige, så detta med inavel är bara forskar drabbel som NVV sprider för att få importera.

3. Kokillen!

2012-12-04 16:21

Du varken vill eller ens försöker fårstå vad Åke skriver.
Oavsett antal hjortar eller vargar blir inte den genetiska statusen bättre än vad den är i inledningen.

2. Åke Edlund

2012-12-04 14:31

Det är väl inte så konstigt om dom är friska om det finns 50 000 individer?...det skulle förmodligen den Svenska vargstammen åxå vara om dom finge växa till 50 000 men så många vargar tror inte jag att det är nån nu levande person som vill ha i Sverige.

1. Gybs

2012-12-01 14:31

Till Finland importerade man år 1934 sju vitsvanshjortar. Av dessa överlevde 5 kalvar ((fyra hindar och en hjort), vilka sattes i hägn och började föröka sig. 1938 sattes 6 djur från detta hägn ut i skogen. 1949 importerades ytterligare fyra st vitsvanshjortar (en hjort och tre hindar). Inga nya importer av nya ”friska gener” har därefter gjorts.
Dagens vilda finska vithjortstam (i dag ca 50 000 individer stor!) härstammar således från nio djur. Hur dessa nio individer är inbördes släkt med varandra förtäljer icke historien. Säkert är dock att avelsbasen för dagens vilda vitsvanshjortstam i Finland består av högst nio stycken individer - troligen högst sex stycken (de första fem kalvarna var förmodligen syskon).
Hur mår då denna stam? Den finska docenten i evolutionär biologi, Jon Brummers, konstaterar att den genetiska mångfalden är stor. ”Stammen har behållit sin genetiska variation till 90 %. Resultaten bevisar att man kan få en stor och en genetiskt frisk population med bara ett fåtal individer. Det är viktigt kunskap, när man försöker införa arter, som försvunnit”.
Denna viktiga kunskap har tydligen helt gått Naturvårdsverket förbi. NVV påstår att man i dag behöver 380 st individer plus 7 nya individer varje decennium i den svenska vargpopulationen för att säkra den genetiska mångfalden.
Till historien hör också att avelsbasen för de svenska vargarna inte består av helt renrasiga vargar. Det finns hundgener i den svenska populationen och det är i princip omöjligt att i dagens Sverige undvika en fortsatt hybridisering av den svenska populationen.
Men eftersom Dag Lindgren inte tagit upp detta fatala misstag av Naturvårdsverket i sin debattartikel, kommenterar inte jag här heller denna mycket allvarliga blunder.
Är det inte dags för politikerna att byta besättning på det planlöst irrande skeppet ”S/S Naturvårdsverket”?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB