• Älgskadefondsföreningen

Överklagar begränsad jakträtt

NotiserPublicerad: 2012-03-01 11:29

Besparingsskogen i Orsa har bestämt att begränsa jakträtten för de markägare som är mindre än 10 hektar. Det upprör många, och beslutet har nu överklagats hos länsstyrelsen.

De markägare som har mindre än 10 hektar mark har begränsningar i jakträtten efter ett beslut som besparingsskogen tagit i juni förra året. Flera personer har överklagat beslutet hos länsstyrelsen.

"Det kan inte vara allmänningsstyrelsens rätt att göra sådana begränsningar", skriver Tommy Widlund som äger mark i Hansjö.

Extra stämma
På grund av beslutet och den kritik som uppkommit kallades allmänningsstyrelsen till en extra stämma den 1 februari. Men förslaget om att upphäva beslutet togs inte upp, efter att ordförande Anders Rosell förklarade att jaktfrågor inte ska behandlas på stämmor.
Nu har besparingsskogens styrelse fram till den 5 april att lämna synpunkter till länsstyrelsen, som sedan tar ett beslut i frågan.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. ”2 st Laga skiften ägde rum”

2012-03-02 09:58

Första stora laga skiftet , 1870.
och den andra skedde mellan 1908 t.o.m 1911

2. jakträtt

2012-03-02 08:11

Besparingsskog var en del skog som inte skiftades (av olika anledningar, när storskiftet gick på 1800-talet.
Dom som äger andelar i icke utdelad samfälld skog har ingen som helst rätt att uttala sig om utdelad-skiftad skog ,dom ska bry sig om sin egen.Dom kan inte säga hur många hektar andra markägare ska ha för att jaga.

1. Hur tänker besparingen?

2012-03-01 13:18

Besparingen är väl rent juridiskt en samfällighet där markägare innehar andelstal utifrån stamfastighetens areal? I fd jordabalken, (som numera är en del av miljöbalken?) framgår med önskvärd tydlighet att delägare äger att för egen del jaga på samfälligheten.
Någon som har andra uppgifter om rättsläget?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB