• Pinewood

Överklagat storlicensområde avslås

NotiserPublicerad: 2013-03-27 13:48

I feburari skickade Åke Johnsson i Torsåker, Gävleborgs län, en ansökan till länsstyrelsen om registrering av ett storlicensområde för älgjakt. Det önskade området sträcker sig över tre inrättade älgförvaltningsområden, varav två var inrättade av länsstyrelsen i Dalarna.
Åke Johnsson skrev i ansökan att den gällde ett gammalt storlicensområde där alla jaktlag och viltvårdsområden är registrerade och har fungerat som ett älgskötselområde, men formellt inte blivit registerat som ett sådant. 
Länsstyrelsen i Gävleborg sade nej till ansökan, eftersom myndigheten ansåg att den inte var förenlig med den nya älgförvaltningen.
Åke Johnsson överklagade länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten, som väljer att gå på länsstyrelsens linje. Därför avslås överklagandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Lst dömer rätt!

2013-03-28 08:29

Konstigt att inte Åke förstår att storlicensområde och älgskötselområde är två skilda juridiska organisationsformer!
Minns väl, att för att bilda ÄSO måste varje fastighetsägare lämna sitt medgivande enligt dom. Det håller inte att jägarkåren själva fattar beslut vid prövning. Massor av ÄSO är felaktiga. Länsstyrelserna har gjort många felaktigheter och inte kollat ägarlängderna. Ändamålen helgar medlen vid vissa tillfällen....

1. Det blev som vi anade!

2013-03-28 08:29

Den nya älgförvaltningen skulle medföra att vi fick en bättre älgförvaltning, men här ser vi ytterligare ett bevis på motsatsen.
Länsgränser och andra av länsstyrelserna konstruerade gränser mellan de nya ÄFOna ligger fast. Som nån sa tidigare så är en länsgräns det största vandringshindret för våra älgar!! Att splittra ett gammalt väl fungerande jaktområde på de argument som framförts är skrämmande. Det har också nämnts att det ärviktigt för LST att inte tappa älgar till annat län. Det blir ju mindre pengar i kassan på så sätt.
Inledningsvis sas ju att de upprättade gränsdragningarna inte var huggna i sten utan man skulle över tiden titta på detta om det skulle föreligga behov för gränsändringar. I det fallet som nämns skulle det bli "3" storlicensområden och detta skulle ju då medföra att det blir 3 ggr så stora kostnader för att administrera dessa.
Dags att tänka om, fungerande jaktområden skall inte söndras bara för att myndighetrna är så fruktansvärt stelbenta och principfasta.
Tänk om! Då kan vi få den nya älgförvaltningen att fungera så som många trodde det var tänkt!

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB