• Älgskadefondsföreningen

Planerar loinplantering i Skottland

NotiserPublicerad: 2013-06-04 11:25

I dag finns inga lodjur i vilt tillstånd i Storbritannien och har inte gjort så på cirka 1 000 år. Men nu har en grupp forskare ansökt om tillstånd att sätta ut lodjur i landet. Planen är i så fall att sätta ut två par i en skog på Skottlands västra kust.
Forskarna förväntar sig att planen kommer att ses som kontroversiell hos lantbrukare och markägare, eftersom lodjur kan betraktas som ett hot mot bland annat får och ripa.

”Jagar mest hjort”
Gruppens projektledare Dr Paul O’Donoghue, expert på vilda katter, tror däremot att det kan vara bra att få in lodjur i faunan.
– Lodjuren jagar mest hjort och i många områden i landet är hjortbestånden helt utom kontroll. Hjortarna håller tillbaka skogsföryngringen med de betesskador de orsakar, säger han till tidningen The Telegraph.
Det har tidigare kommit förslag om att återintroducera lodjur i Storbritannien, men än så länge har inga sådana inplanteringar genomförts.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Kokillen

2013-06-04 23:36

Kanske det men resten av året då? Tänk till tänk om ;)

6. Nr 5

2013-06-04 23:36

Man får väl hoppas lodjuren bantar de resterande 11,5 mån på året.

5. Tyskterrier

2013-06-04 16:20

Nyfödda hjortar är inte särskilt stora.

4. Det verkar som...

2013-06-04 16:02

...de har väldigt små hjortar i Skottland...

3. Om hjortbeståndet...

2013-06-04 14:29

...är för stort, så är väl det lättast inbjuda några jägare. Här i Sverige finns många som kan hjälpa nu när älgbeståndet gått ner.

2. Ytterligare...

2013-06-04 14:29

... en kroppsdelsrea på gång.

1. Idioti

2013-06-04 11:55

Ett land med fler får än invånare skall plantera in lo.
Helt sjuk av dessa människor som VET fullt väl att lon väljer ett lätt byte som fåret 9999 ggr. ut av 1000 när andra valet är en stor och stark kronhjort. Inget av höglandet är inhägnad, fåren går fritt i naturen. Den karakteristisk natur för skottland är skapad av får på lösdrift. De är beredda att helt omdana skottlands natur för sin sak???
Man baxnar.
Lögner och lurendrejeri som vanligt från bevarandesidan.
Bevarande för resten, 1000 års historia går i graven för en "biologs" fåfänga.
Rewilding Europa är endast acceptabelt om de börjar med storstäderna. Dags för dem att betala sin skuld i miljöfrågan. Det är storstäderna och deras industri som har orsakat miljöproblemen, och sedan skall dem enda utan skuld vara dem som betala för deras dåliga samveten genom att få sina liv krossad av miljöfascisterna.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB