• Pinewood

Prickning av skarvägg stoppas

NotiserPublicerad: 2013-05-21 11:38

Den 15 maj beslutade länsstyrelsen i Stockholms län att förlänga skyddsjakt på skarv fram till den 22 maj. Jakten skulle utföras genom prickning av ägg.
Stockholms ornitologiska förening anser att metoden att pricka ägg så sent i kläckningsprocessen är en grym jaktmetod och har därför överklagat länsstyrelsens beslut. 
Den 17 maj beslutade Naturvårdsverket att stoppa prickningen efter föreningens överklagande, eftersom de håller med om att prickning efter den 15 maj riskerar att utsätta fåglar för onödigt lidande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. # 11

2013-05-22 16:47

Det verkar som om du inte gillar fästingar och vildsvin. Du gillar inte älg och rådjur på motorhuven. Men du vill gärna ha en älgstek i boxen. Mygg ogillade du också.
Varför är dina åsikter de rätta? När det gäller myggen, så lär det bli mer när jordbruken läggs ner och markerna får försumpas. Sjöarna tillåts sköta sig själva och växa igen. Myggen jublar.
Förr i tiden tog människorna vara på vassen också. Nu ska naturen sköta sig själv. Men människan ingår ju i naturen, eller? Med andra ord så kan väl vi göra som vi vill också?

13. Jo du Djurvän...

2013-05-22 12:00

...jag kanske skulle införskaffa en riktigt resursslösande bil, en Hummer eller dylikt, och fara runt och hjälpa rovdjuren att kalasa på andra varelser i omgivningen. Då öppnar sig nya möjligheter.
Och du menar att rovdjursförespråkarna sätter andra före sig själva? Kanske bygger de ett hållbart samhälle också? Har du en aning om hur mycket din livstil påverkar omgivningen och förstör både Sveriges natur och de övriga ländernas natur och människor? Och sedan förespråkar du ytterligare hinder för de som vill producera mat på ett hållbart sätt i Sverige!

12. Nöje

2013-05-22 09:58

Den som tror att det är ett "nöje" att skjuta djur har knappast någon större förståelse för att jakt utövas. Vi "utplånar" inte något vilt - tvärtom så har vi allt större populationer - vad det nu beror på. Sjukdomar förekommer alltid både i växt- och djurvärlden och har alltid så gjort. Att vargen tillåts öka i antal beror ju även på att jägare följer lagen eftersom den är fridlyst.

11. Tyskterrier!

2013-05-22 07:58

Jodå, det förstår jag visst. Skillnaden är att vi (de människor som ser sig högre än alla andra och objektifierar allt annat levande och tar sig rätten att döda i rent nöje) är en av få arter som faktiskt förgör oss själva genom att utplåna ekosystem och ändra klimatet genom våra egoistiska handlingar. Naturen är mer komplex än du vill tro. Förändringar i ekosystem ger större negativa effekter än vad du har kunskap av. Det är inte så enkelt att vi utplånar alla rävar, örnar, björnar, vargar osv i ett område och sedan tro att det är frid och fröjd. Så betedde man sig för 100 år sedan när man inte visste vad näringskedja, väv och ekosystem var förnågot. Varför har vi sjuka älgstammar, varför exploderar fästingutbredningen tex? Du har insett att vi ska lämna denna värld till våra barn va? Då kanske du borde inse att även jägare behöver bidra till en bättre värld. Det är ju ändå viltvård ni ska syssla med och har ett uppdrag av vår regering att utföra. Att bara handla efter egoistiska värderingar och smutskasta vetenskaplig forskning och konstateranden angående rovdjurs viktighet, visar bara på stora kunskapsluckor och att jägarexamen bör revideras. Vad bidrar du med för att förbättra vår värld? Då menar jag världen utanför din jaktkrets! Och då kan du räkna bort utfodrandet av hjortdjur som sedan skjuts av dig.

10. Intressant konflikt!

2013-05-22 07:58

Ser man på livet som du gör lär det bli rätt mörkt! Sätter man inte sig själv först så öppnar sig nya intressanta moderna och framförallt civiliserade möjligheter både för dig och andra levande varelser. Prova det någon gång!

9. "Djurväns" resonemang leder osökt till...

2013-05-21 16:40

...slutsatsen att människan måste bort. Men man ser inte några ansatser att föregå med gott exempel...

8. Error...

2013-05-21 16:15

Enligt "Djurväns" tankevurpor råder ekologisk balans endast i en orörd natur, med andra ord, en vanföreställning där människan är exkluderad, som om vi skulle ha kommit från yttre rymden och kontaminerat denna planet med våra aktiviteter?! På rent vetenskapliga grunder kan vi naturligtvis avfärda detta som rent nonsens.

7. hmmmm

2013-05-21 16:14

ser att djurvän fortfarande inte förstått att även människan ingår i naturen ordning....för övrigt skall ju bly utfasas ur kulor och ammo så då blir ju jakten även ur Djurväns synvinkel ekologisk då....

6. Stopp!

2013-05-21 16:14

Om det är ok eller inte med olika åtgärder är en sak för sig som tål att funderas över men frågan är om våra myndigheter fattar och genomför besluten eller det är någon annan som styr landet Sverige - och i så fall vem - - - ?
Sammanbrottet och klanteriet är totalt!

5. # 3

2013-05-21 16:06

Vilket fel har människan gjort när det blir för många skarvar, eller de kanske inte är för många?

4. Vad har denna skarv i vår fauna att göra?

2013-05-21 16:04

Arten är ju främmande och gör stor skada. Tyvärr blivit ännu en symbolart för naturflummare.

3. Smålänning...

2013-05-21 14:59

Sälen, skarven och havsörnen ingår i mångfalden och fungerar utmärkt när människan inte lägger näsan i blöt. Att djur blir för många beror på en obalans som skapas av människan eller av girighet där man anser att rovdjur inte ska få ha sin beskärda del. Det är inte mångfald att bevara ett fåtal "ätbara" arter endast för ett fåtal människor ska äta låtsasekologiskt! "Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och hög ambition när det gäller djurens välfärd är andra ledstjärnor" ( se jordbruksverket).
Stor biologisk mångfald inkluderar alla inhemska djur i naturen och så länge man strävar efter att decimera toppredatorer och använder hälsofarliga ämnen som bly, så kan man inte kalla jakt för ekologiskt...

2. Vilka lider?

2013-05-21 14:59

Är det verkligen konstaterat att ofödda fågelfoster lider när de aldrig kommer att födas?
Galenskapen är fullständig!

1. Nä..!

2013-05-21 13:43

Låt skiten ta över skärgården, finns snart ingen glädje av att vara i det kustnära, ingen fisk och fullskitat på alla klippor. Sälen, Havsörnen och Skarven gör allt för att bevara mångfalden.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB