• Pinewood

Prognos om färre viltolyckor

NotiserPublicerad: 2011-10-20 10:57

Årets viltolycksprognos inför vintern indikerar en markant ökning av viltolyckorna under de sista tre månaderna på året. Det beror till störst del på mörker, dålig sikt och halka.

Trots detta förväntas årets statistik över viltolyckor visa på färre viltolyckor jämfört med förra året.

Enligt Älgskadefondens prognos angående viltolyckor kommer antalet viltolyckor per dag öka från 95 till 150 under oktober, november och december. Prognosen baseras på att 34 procent av viltolyckor under året historiskt sett sker under årets tre sista månader.

Älgskadefonden räknar med att totalt 40 000 viltolyckor kommer att ske under 2011.

Minskar för första gången på sex år
Antalet viltolyckor har inte minskat sedan 2005, men i år ser statistiken ut att peka nedåt jämfört med förra året. Minskningen kan bero på hårda vintrar, ett högre rovdjurstryck och mer vatten i skogarna som gör att viltet inte rör sig över lika stora områden som tidigare.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Cicki

2011-10-21 11:35

Spännande slutsats, även om den är helt fel... Här hade vi ingen viltolycka under älgjakten, men en nästan varje vecka under sommaren, kan man skylla på sommargästerna som springer i skogen då eller? Och det förklarar inte heller varför djuren helst ger sig ut och blir påkörda på natten/kvällen när det är mörkt, då är väl drevkedjan redan hemma igen?

Skämt å sido, allt mer viltstängsel sätts ju upp och jag hoppas att det ska göra att viltolyckorna minskar, det är fruktansvärda olyckor för både djur och människor.

2. Just ja, det tänkte jag inte på

2011-10-21 09:56

Hade inte gjort kopplingen den Cicki, att även detta var jägarnas fel. Jag trodde i min enfald att det hade att göra med snö - framkomlighet i skog kontra på vägen. Mörkt, människors almänna nonchalans vid bilkörning i gryning/skymning, förekomst av rovdjur i skog som trycker ut vilt i jordbrukslandskapet (där flertalet vägar slingrar sig) osv osv. Skönt att vi fick förklaringen, jägarna stöter ut viltet till intet ont anande trafikanter.

1. Viltolyckor...

2011-10-21 08:46

Under årets 3 sista månader.
Drevkedjorna rör sig effektivt genom våra skogar, klart det blir olyckor, vart ska dom ta vägen!?!!

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB