• Älgskadefondsföreningen

Projekt Fjällgås är igång

NotiserPublicerad: 2013-07-10 09:53

Projekt Fjällgås har nu fått klartecken av Försöksetiska nämnden att sätta ut uppfödda fjällgäss bland vilda i Lappland. Bakom projektet står Svenska Jägareförbundet, som genom detta hoppas att beståndet av fjällgäss nu ska öka och att kunskaperna kring deras flyttvägar ska öka.

Ska sättas ut på tre olika sätt
De uppfödda gässen ska sättas ut genom tre olika metoder. Ettåriga gäss ska sättas ut i häckningsområdet, årsungar ska smygas ut nära vilda familjer i så att de ska adopteras av de vuxna vilda fåglarna och hanar ska sättas ut på ruggningsplatsen i Hudiksvall, så att de kan ansluta när de vilda flockarna flyger förbi och rastar i augusti-september.
För att få mer kunskaper om deras flyttvägar ska vilda fjällgäss förses med satellitsändare.
De fåglar som ska sättas ut är uppfödda på Nordens Ark och på Öster Malma.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB