• Älgskadefondsföreningen

Rådjursjakten har mer än halverats

NotiserPublicerad: 2006-07-17 17:11

Rådjursjakten har minskat med mer än hälften.
Enligt statistik sköts ungefär 148 000 rådjur under jaktsäsongen 2004-2005. Det är inte ens hälften av resultatet från 1993, då över 380 000 rådjur sköts.
Siffrorna i statistiken från Jägareförbundet är beräknade med hjälp av uppräkningar från ungefär 30 procent av de svenska jaktmarkerna nedanför odlingsgränsen.
På 1980-talet och början av 1990-talet ökade avskjutningen av rådjur. Under slutet av 90-talet sjönk den kraftigt. Sedan har resultatet varit cirka 150 000 rådjur per jaktår de senaste fyra åren.
För andra viltarter går det däremot uppåt.
17 000 dovvilt och 2 800 kronvilt sköts under 2004-05. För tio år sedan var siffrorna betydligt lägre. Cirka 10 000 dovvilt och några hundra kronvilt per jaktsäsong var resultatet då.
Ungefär 19 000 vildsvin fälldes under 2004-05, varav ungefär 60 procent var kultingar.
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons