• Älgskadefondsföreningen

Rådjursstammen ökar kraftigt i Jämtland

NotiserPublicerad: 2008-04-30 10:52

Under de senaste åren har rådjursstammen i Jämtland ökat kraftigt. Med det följer också ökade trafikolyckor där rådjur är inblandade. År 2001 inträffade 202 rådjursolyckor i länet. Under 2007 var olyckorna så många som 746.
– Största anledningen till att rådjursstammen ökar är den stora avskjutningen av lodjur i länet, kommenterar Christel Johansson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet Mittnorrland, till Länstidningen i Östersund, LT.
Den jämtländska rådjursstammen följer inte alls trenden för rådjuren i övriga landet. Generellt har de svenska rådjursstammarna minskat sedan 1994.
Hela Jämtlands län räknas som renskötselområde, vilket gör att en högre avskjutning på lodjur är tillåten. Färre lodjur medför en större rådjursstam. Men även de senaste årens mildare vintrar gör att fler rådjur klarar sig till nästa vår.
Christel Johansson anser inte att den ökade rådjursstammen är ett stort problem.
– Rådjuren skadar inte vår skog som älgen gör och det blir inte så stora skador vid en kollision. Men det är klart att det skulle kanske inte göra något om länets jägare började intressera sig mer för rådjursjakt, säger hon till LT.
Dock vill Christel Johansson varna för att utfodra rådjuren på fel sätt.
– Det är direkt olämpligt att lägga ut mat till djuren i anslutning till trafikerade vägar. På Frösön finns ett ställe där det hänt ett antal olyckor på grund av att någon lagt ut mat till rådjuren nära vägen till flygplatsen, berättar Christel Johansson för Länstidningen i Östersund.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Hahaha!

2008-05-02 11:50

Man upphör aldrig att förvånas över Jägareförbundets utspel. De har förespråkat en mycket högre avskjutning av lodjur i Jämtlands län (med samma argument som i södra Sverige antar jag...? Alltså p g a att lodjuren äter upp alla jägarnas rådjur...) och nu står länsjaktkonsulenten och säger att den starka ökningen av rådjur beror på att det skjuts så många lodjur i länet. Hallå, nån hemma...?

4. Så här ska det vara

2008-05-02 11:49

Den främsta orsaken till ökningar av olyckor är trafiken.
Och älgen betalar för att röja i skogen utan att få en krona. Trodde Jägareförbundet kunde detta.

3. Sent skall syndare vakna...

2008-05-02 11:49

...brukar man säga. Inte kan du mena allvar Kenneth?
Nog har du förstått tidigare av SJF:s uttalanden var deras egentliga intressen i rovdjursfrågorna ligger?
Du verkar ju ha full koll annars...

2. Och det som saknas är...

2008-04-30 16:28

..det faktum att de sista åren har vår natur varit full av smågnagare. Därför var fjolåret ett rekordår när det gäller skogsfågel och ekorre, för att nämna några. Att lon tar rådjur vet vi, likaså att räven är en starkt begränsande faktor för rådjuren. Av det skälet växte ju rådjursstammen till rekordnivåer när rävskabben härjade som värst och decimerade räven hårt.
Vi vet också att räven med förkärlek äter smågnagare och det samma gör väl lon. Varför inget om detta från Jägareförbundet? Inte är det väl så illa att Jägareförbundet går i rovdjurfanatikernas spår och förespråkar rovdjur? Man kan faktiskt få det intrycket när de med sin förklaring antyder att det finns lite lodjur i Jämtland.

1. På Mittnytt hörde jag detta

2008-04-30 12:58

Men jag reagerade på att förklaringen tycks ha hittats alltför lättvindigt, och det anser jag fortfarande.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere