• Pinewood

Råkjakt i Laholm stoppad

NotiserPublicerad: 2011-06-07 09:43

Flera miljödomstolsbeslut slår fast att råkor inte är en sanitär olägenhet. Nu stoppar Laholm skyddsjakt på råka tills vidare.

I Laholm, liksom i många andra svenska kommuner, bedrivs skyddsjakt på råka med motiveringen att de utgör en olägenhet för människors miljö och hälsa. Fåglarna för oväsen och skitar ner sin omgivning.

Ett antal fall av skyddsjakt på råka har nu prövats i domstol, efter att flera kommuner, bland annat Laholm, fått sina ansökningar om skyddsjakt avslagna. Avslagen har överklagats till miljödomstolarna, som i sin tur beslutat att råkor inte kan betraktas som en sanitär olägenhet ens i stora koncentrationer.

Stoppar skyddsjakten
Beslutet har fått Torsten Kindt, miljöchef i Laholm, att stoppa skyddsjakt på råka tills rättsläget i 
frågan undersökts ordentligt.
– Vi har haft återkommande vårjakt på råkungar i många år. Men jag är tveksam till om den kan fortsätta. Jag tycker att råkjakten fungerat bra i Laholm. Visserligen har råkorna inte försvunnit, men klagomålen har minskat, säger Torsten Kindt till Hallandsposten.
En av de platser som drabbats hårdast av råkorna i Laholm är Apotekarelunden.
– Problematiken där har varit väldigt tydlig. Trots avskjutning har vi fått in mycket klagomål från kringboende, berättar Torsten Kindt för Hallandsposten.

Glesar ut kronorna
Det enda sättet att bli av med råkorna, förutom skyddsjakt, är att såga ner de träd de håller till i. Men ett sådant ingrepp skulle förutom att förfula miljön skapa sådant missnöje att protesterna skulle hagla långt mycket värre än de gör nu. 
Det fick kommunen nämligen erfara när ett förslag om att ta ner träden i Apotekarelunden lades fram. I stället ska man nu kompromissa genom att en aborist ska glesa ut trädkronorna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Juholt om fågeljakt

2011-06-08 09:37

På tal om fågeljakt så hittade jag följande motion från Håkan Juholt. Några år gammal - men ändå:
"Motion 2002/03:U223 Cyperns och Maltas EU-medlemskap
av Håkan Juholt (s)
Cypern och Malta fortsätter med sin upprörande jakt på fåglar. Oskarshamns Djurskyddsförening är en av alla de föreningar som påvisat den plågsamma och ovärdiga jakten på småfåglar. Fåglar jagas med hagelskytte, nät och limstickor. Det är också vanligt att levande lockfåglar används. I TV-reportage har vi kunnat se upprörande exempel på detta eller hur sällsynta rovfåglar skjuts enbart för nöjes skull. Ofta är det fåglar som är på väg till och från Norden. Detta är en påtaglig illustration av det faktum att miljö- och djurskyddsfrågor inte känner några nationella gränser. Jag är väl medveten om att den grymma fågeljakten har urgamla traditioner. Men det är naturligtvis inget argument för att idag acceptera den.
Naturskydds- och fågelorganisationer arbetar sedan länge för att få bort denna motbjudande form av jakt. EU har på ett förtjänstfullt sätt agerat för att stärka fågelskyddet i de länder som nu är medlemmar. Detta arbete måste fortsätta. Men det är angeläget att också nya medlemsländer anpassar sig till EU:s fågelskyddsdirektiv. Det är rimligt att riksdagen uttalar att den svenska regeringen kraftfullt skall driva denna djurrättsfråga i samband med förhandlingarna om Cyperns och Maltas EU-medlemskap"

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB