• Pinewood

Rätt att stoppa rådjursjakten

NotiserPublicerad: 2014-01-14 15:33

Tyngsjö norra viltvårdsområdesförening i Dalarna beslutade att ställa in rådjursjakten i augusti 2011, eftersom de ansåg att det fanns för få rådjur att jaga, skriver Dalarnas Tidningar. De som fanns levde tillräckligt osäkert med högt tryck från både varg och lodjur.
En av medlemmarna i föreningen tyckte att beslutet inskränkte den enskildes rätt och överklagade till länsstyrelsen. De avslog överklagandet som då gick vidare till Förvaltningsrätten, där medlemmen fick rätt.
Länsstyrelsen överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten. Där har nu viltvårdsområdesföreningen fått rätt, eftersom Kammarrätten anser att området har rätt att fatta beslut om att förbjuda rådjursjakten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Vvo-lagen.....

2014-01-17 14:37

Av det jag förstår av domen,så har länsrätten gått på länsstyrelsens linje.
Stämman får fatta ett fridlysningsbeslut, men ingen behöver följa det så länge man jagar på egen mark eller den man arrenderar av tillåter rådjurs jakt...??
Vvo lagen är en väldigt underlig lag.

6. Skillnader

2014-01-17 14:37

Jag har i all hast tagit del av domen.
Min spontana reaktion är, att det finns skillnader mellan rådjursjakt och älgjakt inom VVO. Älgjägaren har rätt till jakt under den lovliga tiden om det finns licensälgar kvar. Det vore bra om frågan överklagades, för att få ett slutgiltigt beslut.

5. Beslut

2014-01-17 11:46

Tygelsjödomen visar att i fastighetsägaren själv måste ha en stark bevisbörda och hävda sin rätt, det vill säga bra juridisk hjälp.
Eftersom inte rättsinstanserna brytt sig i all följa upp förarbetena, kan det bli fel dommar. Denna domen är dessutom svårläst och svårtolkad även av juridiskt insatt person. Att domen är svårtolkad, kan också ha sina orsaker...
Så, nästa gång en ärende skall prövas av förvaltningsdomstolar är rådet att ha en väl underbyggd kunskap. Jag får intrycket av att den dömande makten går den lätta vägen och verkar inte anstränga sig i onödan....
När det gäller viltvårdsområden och dess rättstillämpning har ett flertal myndigheter svårt att förstå innebörden. En av de få som kan detta är nog, verkar det som, Bernt Lindqvist....

4. Också förvånad

2014-01-17 09:02

Att VVO Norra Tyngsjö, tillåts avlysa rådjursjakt är högst imponerande. Jag har tidigare i en kommentar i detta ärende, gjort jämförelse med en jaktdom här i Luleå, som handlade om älgjakten. Den domen som är prejudicerande, gav jakträttsinnehavarna rätt till jakt enligt lagen. Det var en logisk dom. Om det nu kommer en dom som går i andra riktningen så, blir man brydd. Det skulle betyda att denna VVO-föreningen, ges myndighetsstatus och tillåts fatta beslut som åsidosätter den lagstiftning som styr jakten utanför VVO. Om denna dom blir prejudicerande, så kommer många anmärkningsvärda domar att följa i dess spår!

3. Förvånad

2014-01-15 22:28

Är det bara jag som är förvånad?
Har någon läst domen?
Var har kammarätten funnit stöd i lag ovanför vvo-lagen för att tillåta detta?

2. ????

2014-01-15 22:28

Om vi nu lägger det jaktetiska åt sidan och kollar i förarbeten som prop. 1999/2000:73 till Lagen om Viltvårdsområde kapitel 4.5.2 finner man:
"I den mån det är förenligt med jaktlagstiftningens bestämmelser om jakttider och om tillstånd till jakt, får föreningen generell rätt att besluta om områdesjakt, gemensamhetsjakt och avskjutningens omfattning när det gäller älg, kronhjort och dovhjort"

"Föreningen får också rätt att besluta om områdesjakt och jakträttsbevis i fråga om jakt efter småvilt. Sådana beslut gäller dock inte för fastighetsägare som inte vill delta i områdesjakt efter småvilt."

Alltså, nej på jaktstämma mot områdesjakt och fastighetsägaren jagar småvilt på egen mark!

"Om det uppenbart behövs för att begränsa skadegörelse får en viltvårdsmorådesförening också besluta om områdesjakt och gemensamhetsjakt efter björn, lo. varg, järv vildsvin och rådjur. Dessutom får föreningen besluta om avskjutningens omfattning när det gäller rådjur, om det uppenbart behövs för att inte artens existens skall äventyras."

Märk oreden "uppenbasrt behövs för att begränsa skadegörelse" , dvs skyddsjaktnivå.

Vidare:
"Om det behövs för bevarandet av rådjursstammen inom ett område får föreningen även i fråga om rådjur besluta om inskränkningar beträffande avskjutningens omfattning. Detta gäller främst i områden norr om Värmland, Dalarna och Gästrikland. Inskränkningar i den enskildes rätt att jaga småvilt skall inte få göras om en fastighetsägare motsätter sig sådana åtgärder."

Efter att ha läst domen är jag förvånad över att varken juristerna på länsstyrelsen, Förvaltningsrätten eller Kammarrätten inte stöder sina beslut på en endaste mening från förarbetena? Jag kan inte finna en sådan mening i domen.

Förarbetena är ganska tydliga med vad som gäller.
VVO ligger inte "norr om Dalarna" och då skall inte vvo vara beslutsför i fråga om rådjursjakt. Även frågan om områdesjakt kan ställas av fastighetsägaren.

1. Lokal beslutanderätt

2014-01-15 08:28

Det beslutet ligger helt i linje med vad jägarorganisationerna strävar efter, lokalt inflytande.
Precis som med alt vilt är det dom lokala jägarna som känner sina marker bäst inte Länsstyrelse, Naturvårdsverk mm.
Hoppas att samma röda tråd kommer att gälla för alla viltarter och inte bara klövvilt.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB