• Pinewood

Rävjägare misstänkta efter björndrama

NotiserPublicerad: 2009-10-08 09:57

De två rävjägare som sköt en anfallande björn i Sälenfjällen tisdagen den 6 oktober utreds för grovt jaktbrott. Under rävjakten började rävjägarnas hundar istället driva en fullvuxen björnhanne. Enligt uppgift pågick drevet en timme innan björnen gick till attack. En av jägarna avlossade då i panik två skott från höften. 

– Eftersom det är ett fredat stort rovdjur som skjutits blir det en utredning och förundersökning om grovt jaktbrott, säger miljöåklagare Lars Durberg till Falu-Kuriren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. ulf kallin

2009-10-10 20:55

ok ulf jag vet om 3 björniden efter vasaloppsspåret och sannolikt finns flera så jag hoppas verkligen att du gör allt som står i din makt för att stoppa vasaloppet iår annars tror jag att vtomma tunnor skramlar mest om jägrna använde kulbössor ska dom ha all heder av det eftersom hagelgevär orsakar mest skadeskjutningar av alla vapen, själv tycker jag att hagelvapen borde förbjudas vid jakt, enda användningsområdet jag ser med hagel är bankrån och liknande avarter

9. vilket vapen

2009-10-10 15:23

roligt veta vilket vapen han sköt björnen med. detta står på jägereförbundets sida," – När björnen var bara fyra meter ifrån mig sköt jag ett skott, som träffade nosen. Björnen rusade vidare efter min kamrat och jag matade in ett nytt skott och sköt igen." jaga räv med studsaren.?

8. Kanske dumt för seriösa jägare

2009-10-10 15:23

Några frågetecken runt rävjakten... Hundarna ser inte ut som typiska stövare, mer som s k plotthundar, men jag kan ha fel. Enligt uppgift hade de släppt hundarna i närheten av en älgslaktplats, varför? Avgörande måste vara vad slags gevär och kaliber som användes. Håller med föregående att hagelbössa kanske är det lämpligaste vapnet för rävjakt för drivande hund. Om annat användes, tycker jag inte att det känns som en trovärdig rävjakt... Alla ansvarskännande jägare måste ovillkorligen sköta sig, om vi ska kunna hävda vår åsikt om hur rovdjursstammarna ska skötas. Undertecknad anser för övrigt att björnstammen i stora delar av norra Sverige håller på att växa oss över huvudet...

7. Uppsåtet.

2009-10-10 10:09

Enligt min tolkning av regelverket kommer detta att handla om uppsåtet eftersom man enligt artikeln konstaterade björndrev och i stället för att koppla valde man att filma.
Enligt jaktförordningen får hund som förföljer björn användas från 21 aug - den tid SNV särskilt beslutar. I detta fall var björnjakten avlyst vilket medför att man inte får släppa hundar som med stor sannolikhet kan tänkas förfölja björn och om det händer skall sådan hund snarast kopplas.
Vidare säger Jaktlagens 5 § Var och en skall visa viltet hänsyn. Idrottstävlingar och annan liknande friluftsverksamhet i marker där det finns vilt skall genomföras så att viltet störs i så liten utsträckning som möjligt.
Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. Förbudet hindrar dock inte att lämpliga åtgärder vidtas av markinnehavaren i syfte att motverka skador av vilt, om sådana skador inte kan motverkas på annat tillfredsställande sätt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbudet att ofreda viltet och om villkoren för att trots förbudet vidta åtgärder som avses i andra stycket. Lag (2001:443).


6. Varför söka upp hundtrion och björnen?

2009-10-09 23:59

Varför söka upp hundtrion och björnen när de visste vilka risker de tog? Och VEM använder kulvapen för drevjakt på räv? /Manne

5. anonym

2009-10-09 23:58

vad menar du egentligen med att filmen var märklig varför skulle jägarna få folk mot sej för att nån blir attackerad av en björn, hur skulle du själv ha agerat i motsvarande situation då, själv skulle jag då lagt benen på ryggen eller skjutit björnen utan en tanke på vad jag skulle få för rykte, det är väl klart att grabbarna låter hundarna driva björnen när dom fått upp den björnhundar behöver all träning och uppmuntran dom kan få så jag hoppas att jägarna hade sinnesnärvaro nog att berömma hundarna för ett bra jobb.

4. Hur menar du anonym?

2009-10-09 23:58

Undras vilken film du åsyftar? Själv skulle jag gissa att dessa rävjägare var utrustade med hagelbössor och inte kulgevär. Vem med alla hemma skulle jaga björn med hagel?

3. undvikas

2009-10-09 23:58

som jag ser det är det tjuvjakt. hundarna drev björnen i ca 1 timme och björnen var fredad. dom skulle ha försökt att koppla hundarna när de såg att det var björn hundarna jagade. och inte filma en björnjakt.

2. Hur menar du anonym?

2009-10-09 13:03

Förklara dig närmare! Ska man inte få skjuta i självförsvar?

1. Tjuvjakt!!!!

2009-10-09 00:25

Mycket märklig film.Så får man ej aggera som jägare.Inte undra på att vi får folk i mot oss

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB