• Älgskadefondsföreningen

Reinfeldt hänvisar till EU i vargfrågan

NotiserPublicerad: 2013-05-25 11:04

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) hänvisar till EU i vargfrågan. 
– EU är inte bara mellanstatligt utan delvis också överstatligt. Sverige är i delar underställt EU:s lagstiftning och vi måste därför föra diskussioner med dem när vi ska utforma en hållbar rovdjurspolitik, sa Fredrik Reinfeldt under en frågestund i riksdagen på torsdagen.

Hans svar föranleddes av att centerpartisten Daniel Bäckström från Värmland frågade om vargjakt.

Frågan och svaret kan ses på riksdagens TV. Klicka i högerkanten på Daniel Bäckström, så startar inslaget med hans fråga.


Se inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

60. Överstatligt?

2013-06-02 17:18

Inte har vi röstat igenom att EU skall ha bestämmanderätt i Sverige. Nu är Fredrik ute på riktigt tunn is.
Överstatligt=NEJ

59. #58 Hälge

2013-06-01 10:04

Naturvårdsverket kommer att släppa en ny förvaltningsplan nu i juni och enligt Lena Ek så skall man även presentera vid vilket antal GYBS skall sättas. Men det kan också bli så att de anser att vi fortfarande inte har GYBS och förhalar det ytterligare en sväng och låter tillväxten skena iväg. Vi jobbar nu för fullt för att få folk att förstå att vi har Gynnsam Bevarande Status på varg och att det är viktigt att vi hävdar detta. Vi kommer att överväga att ta till eftersöksstrejk igen om NVV kommer med en provocerande förvaltningsplan där inga hänsyn visas till landsbygsdbefolkningen. Du frågar vem som skall ha dessa vargar. Min motfråga är vem som skall ha dessa vargar om vi inte gör någonting?


58. Få se nu Kjell Lennartsson

2013-05-31 17:12

Hur är det? Strejkar ni nu eller strejkar ni lite eller inte alls? Hur många år ska reviren vara kvar nu 3 eller 4 eller 5år. Hur många vargar ska ni ha nu 120 eller 180 eller 210 kanske 300? För sedan när ni förhandlat er fram till ett antal ska ni krypa kräftgång till ett lägre antal. Och vem ska ha dessa vargar? Karl Hedin verkar ha krokat på er vargcirkus. Hur blir det om en månad är det nya siffror som gäller då? Själv tycker jag inte att ni har någon trovärdighet kvar.

57. Det är viktigt att markera var GYBS kan sättas nu.

2013-05-31 09:58

Det är allvarligt när en folkvalt statsminister avsäger sig sitt ansvar och sin politiska makt. Då är vår demokrati allvarligt hotad. Givetvis så har Reinfelt och regeringen möjlighet att påverka så att vi får en omförhandling av art och habitatdirektivet om man skulle vilja ta den striden med EU. Visserligen så skall vi komma ihåg att de sitter i en minoritetsregering men i denna fråga kan man säkert vinna stöd hos socialdemokraterna om den viljan hade funnits. Men man gör inte det utan låter frågan harva på i olika instanser allt medan problemen bara blir större och större. Förr eller senare så måste man ta i denna fråga och nu är det hög tid. Den handlingsförlamning som regeringen uppvisar är inte bra.
I december så lovade Lena Ek att de skulle jobba för en begränsning av vargstammen kring 180 djur. Nu har det visat sig att detta i stället var GYBS som hon menade vilket är ett minimiantal som vi måste ha för att få bedriva jakt. Om det var okunskap eller ett medvetet politiskt trick vet hon nog bara själv. Men vi hävdar dock att det mycket väl går att ha GYBS vid 100-120 vargar och ett tak på 180 som Lena Ek faktiskt sa i december. Det gäller bara att de organisationer som förträder drabbade människor inser vad som behöver göras och sätter ner foten nu.

56. Nr 55 m fl

2013-05-30 15:41

Harjägaren m fl skriv av, eller kopiera av nedanstående med bokstavsstorlek 8 så ryms allt på en sida och 16 kan skriva på Ert förslag och adresser finns
Partiledare Fredrik Reinfeldt, Moderaterna, Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm.
Ange ditt/erat område där ni bor och förslag och synpunkter till moderaternas arbetsstämma i oktober 2013 för översyn
över dagens art- habitatsdirektiv och att svensk viltförvaltning inte ska avgöras i Bryssel.

Ert områdes förslag och synpunkter till Vargkommitténs utredning ledd av landshövding Peter Egardt, Uppsala län.
Länsstyrelsen Uppsala län, Hamnesplanaden 3, 751 86 Uppsala.

Moderaterna Bengt-Anders Johansson och Lars Hjälmered har i juni 2012 sammanställt arbetsgruppens rapport Vilda djur på 16 sidor och utgör idéer och förslag på hur förvaltningen av vilda djur kan förnyas. De har inte kommit med några förslag hur många björnar, vargar, lodjur och järvar vi totalt skall förvalta i hela landet och inga förslag till minskning och regional tak för förvaltningen och inga ökande anslag, ersättningar till berörda djurägare, jaktarrenden mm och på sid 14 - Jaktbeslut på skyddade arter i Sverige bör kunna överklagas.

Vi i vårt område föreslår/har som krav att beslut angående rovdjursförvaltning skall vara nationell, landsbygdsförvaltning, länsvisa beslut, utan EU inblandning och utan vetorätt (överklagningsrätt) för föreningar här i Sverige eller utomlands och ansvaret för rovdjursförvaltningen överförs till Landsbygdsdepartementet. Orsa kommun har nu till regeringen överlämnade begäran att få starta frikommunförsök i rovdjursfrågan innebärande frihet från att hålla vargrevir inom kommunens gränser. Även kommunal angelägenhet.

Om vi i länen skall ha samtidig förvaltning av de stora rovdjuren så måste totala antalet i landet minskas.
Vår rådjursstam är i stora delar av landet mer eller mindre utrotad p g a, inga länsvisa tak för rovdjur utan ”minska antal” = fri tillväxt, långt över vad länen skall förvalta.

Förslag att landet maximalt skall förvalta 800 björnar med jämn spridning (utifrån länens areal) över hela landet.
Förslag att vi skall inte ha frilevande vargar för utifrån Projekt varg bör det klargöras hur vi fått vår nuvarande vargstam och vi närmar oss när första människan, troligtvis ett barn, blir angripen av varg. Våra barn och barnbarn skall kunna gå till och från skola, skolbuss, till kompisar, vistas ensamma utanför bostäder, motionera efter vägar, elljusspår, i skog och mark mm utan risk för vargangrepp.
Varg har en negativ, oacceptabel påverkan på fäbodbruk, djurhållning samt jakt- och friluftsliv. Därför inga frilevande vargar.
Förslag att landet maximalt skall förvalta 300 lodjur med jämn spridning över hela landet. Minskning för återställa/rädda vår rådjursstam.
För lodjur och varg renbetesområden undantagna utanför nationalparker.
Förslag att landet maximalt skall förvalta 150 järvar i sitt nuvarande utbredningsområde.

En minskning av totala antalet rovdjur i hela landet och krav på en central utredning och beslut (regerings eller riksdagsbeslut) vad varje enskilt län, utifrån länets areal och regerings eller riksdagsbeslut om totala antalet i hela landet maximalt skall förvalta. Regionala, länsvisa tak. När regionalt tak, i enskilt län, är uppnått ett regionalt (länsvist) beslut om licens eller avlysningsjakt. Jakt skall börja i mitten av oktober eller första november.

Utifrån de biologiska förutsättningarna som påverkan på övrigt vilt, skadebilden på tamdjur samt de sociala förutsättningarna skall länsstyrelse i samråd med viltförvaltningsdelegationen, ges möjlighet att tillfälligt, eller under längre tid, besluta om förvaltning (skyddsjakt) under regionalt tak.

Länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationen får beslutsrätt vad gäller problemrovdjur. Även beslutsrätt vad gäller orädda stora rovdjur som vistas i närheten av bebyggelse.
Förslår att skyddsjakt på stora rovdjur (utan myndighetsbeslut) får ske inom ett område på 200 meter från människors bostäder samt inhägnad betesmark eller vilthägn.

Förslag att rovdjursinventering sker årligen genom yttäckande inventering tillsammans med jägarorganisationer, markägare m fl inom varje enskilt län, eller flera län samtidigt. Alla under hela året lämnade uppgifter/observationer bokförs och godkänns. Inhämtning av spillningsprov.

Föreslår att godkända fällor får användas vid lodjursjakt. Anmälan om rovdjursjakt slopas. Ingen begränsning till visst län.
Påföljden för grovt jaktbrott minskas till böter eller maximalt 6 månaders fängelse. Nuvarande påföljd strider mot folks rättsuppfattning.

Föreslår att ersättning för rovdjursdödade tamdjur (även renar, hundar och andra ägda djur) bör höjas kraftigt. Även ersättning till drabbad djurägare för allt extraarbete mm. Den som erbjuds eller föreslås uppsättning av rovdjursavvisande stängsel bör få det uppsatt och underhållet ( bl a kippning av gräs under nedersta eltråden några gånger per sommar) utan kostnad. Ersättning för minskade jaktarrenden.

Föreslår att utifrån flyttningen av vargparet från Övertorneå som stannade kvar och verkar bilda revir i utsläppsplatsen i Tivedens naturreservat utan att man följt föreskrifter mm om minst sex månaders karantän vad gäller rabies och flera prov och avmaskningar vad gäller dvärgbandmask, spridning av trikiner till vildsvin (=jakten på vildsvin minskar /upphör) och de boende, djurhållare, verksamma mm inom blivande vargreviret på minst 50 000 till 100 000 hektar inte tillfrågats och godkänt utsläppet och inte fått någon ersättning, som för markägare borde var minst 25 kronor per hektar och år, försvårar/stoppar skyddsjakt under lång tid så därför bör alla flyttningar, utsättningar, inplanteringar av vuxna och vargvalpar utan godkännande av berörda stoppas – upphöra.

55. #53 med mera..

2013-05-29 13:52

Det är säkert bra att skriva till politikerna och påverka. Jag förstår dock inte frågorna du ställer till Reinfelt. Det är ett gäng påståenden, sen be om ett ja eller nej svar går inte med politiker. Dom har inte dom orden i vokabulären.
Regeringens enda lösning just nu vore att förändra dom frågor som vi rättsligt äger, såsom följande:
1. Rätt till direkt laglig avlivning av rovdjur som visar sig i närhet av bostäder.
2. Lägg rovdjursfrågorna åt sidan, ta bort alla instanser ute på länsstyrelser osv.

Detta skulle återskapa förtroendet hos "folket i buskarna".

54. Fick svar från SD i vargfrågan.

2013-05-29 09:57

"I dagsläget har vi bedrivit en ganska simpel riktning. Vi är inte några experter på området utan vi har istället haft som utgångspunkt att lyssna på jägarna, länsstyrelsen och övriga instanser som har något med bland annat vargfrågan att göra.
Vårt politiska ställningstagande bygger på de rapporter och den sammanfattning vi skapat genom olika dialoger. Det har inneburit att vi följt de direktiv som säger att man bör skjuta och totalt bevara 200 stycken. Det innebär i praktiken att vårt ställningstagande inte är statiskt. Detta är en fråga som vi håller på att gå in på djupet, likt många andra frågor, och tills vidare har jag inget bättre svar. Men jag kan lova att ämnet är uppe för diskussion.
Med vänlig hälsning
Henrik
Sverigedemokraternas informationsavdelning"


53. Nu fått fram frågor till Fredrik Reinfeldt och moderaterna

2013-05-29 09:57

Nu fått fram mina frågor till vår statsministern och moderaterna (vet inte varför det tidigare inte gick att skicka) enligt kommentar nr 48 Och fler frågor bl a.

Statsminister Fredrik Reinfeldt. Ingen motsäger att vi från mitten 1960 till 1982 hade ingen varg i Skandinavien då ”ett ryskt vargpar” 1982 dök upp i av förening utsett område för återinplantering av varg i Värmland. Uppgifter att Projekt varg startades under 1970-talet.

Statsminister Fredrik Reinfeldt utlovades vi inte, via Jordbruksverket, att jakten skulle inte påverkas vid inträde i EU?
Att vi svenskar var inte av er ledande politiker betrodde att folkomrösta om Lissabonfördrag så därför frågas.
Borde inte statsminister Fredrik Reinfeldt se till att Sverige stödjer Schweiz begäran (och göra en egen begäran) om ändring av Bernkonventionen artikel 22 som 11 EU-medlemsländer redan beviljats, bl a Finland, att medlemsländerna själva skall sköta rovdjurspopulationen i sitt land som då automatiskt följes av EU:s habitatsdirektiv då EU ratificerade Bernkonventionen 1982?
Svar: Ja eller Nej.

Det förekommer så många uppgifter men statsminister Fredrik Reinfeldt är det inte så att man i EU-miljökommissionäre Janez Potocniks hemland man förvaltar 30 – 50 vargar och under fjolåret jaktbeslut på 12 vargar? Stämmer uppgiften, i så fall varför inga protester från EU??

Frågor om Estland, Lettland och Armeniens vargförvaltning genom jakt.
Frågor om Finland fått starkt minska sin vargstam till ca 160 vargar och har man inte fri vargjakt inom renbetesområden och beslut om jakt på var det 12 eller 15 utanför renbetesområden under fjolåret? Utan protester från EU?? Varför?

Borde inte ni ta fram och redovisa uppgifter varför vi troligen inte behandlas lika inom EU?
Om vår vargstam är inplanterad kommer statsminister Fredrik Reinfeldt då att föreslå inga frilevande vargar eller högst 38 vargar utifrån Sårbarhetsanalysen?
Svar: Ja eller Nej. Hur många vargar?

Borde vi inte före valet få klara - gällande- svar på ovanstående?

52. # 49

2013-05-28 14:08

C är alldeles för små på riksplanet. Ingen bryr sig om lilla C. Alla partier vill ha många röster, alltså tar man upp sådana frågor som rör tätortsbor. Det är där rösterna finns att hämta.
Det verkar som om de flesta är rädda för att ta tag i frågan. Men jag vet ingen som vill ha vargen som närmaste granne. Men visst, det är ett stort svek mot landsbygden. Men vi är många som försöker, ska du veta.

51. Nu förstår jag

2013-05-28 09:23

Jag har alltid funderat på varför Sverige betalar 33,5 miljarder årligen till Eu och sedan får tillbaka ca 11,6 miljarder dvs
-21,9 miljarder för stadskassan, detta tycker våra politiker är helt perfekt för då slipper dom ta några beslut i sådana här jobbiga frågor, det är ju bara att skylla på EU och sedan köra huvudet i sanden och låtsas att det regnar. Kan inte tycka att det är annat än ynkligt!

50. SD och varg

2013-05-28 00:42

Har sökt rakt svar i denna fråga av SD utan att riktigt lyckas. Det svar jag fått av en högt uppsatt är att EU inte skall bestämma över svensk rovdjurspolitik. Att SD är starkt EU-fientliga torde ju egentligen räcka för att jägare skall rösta på dom.

...ryktas förövrigt att en av de högsta i partiet snart tar jägarexamen. Bör ju innebära att SD får mer insikt om hur katastrofalt läget är för jakten i Sverige.

SD 2014.

49. Bra 29-44

2013-05-28 00:41

Håller vekligen med 29-44, jag var också och hörde på Reinfeldt och Borg i Karlstad när dom pratade sig torra i munnen om att vargen ska vi fixa i Värmland bara vi får era röster, men det blev en av de största bluffarna politisk sett i Värmland så jag gratulerar er i M om vargfrågan.
2.an.
Men du med hästen. Hur var det inte när A. Carlgren vek ner sig fullständigt i vargfrågan, och lämnade över samma svek till fru Ek. Försvarar du detta som landsbygdsbo och C-politiker.

48. Försökt skicka frågor till Fredrik Reinfeldt men det gick inte.

2013-05-28 00:39

Försökte att skicka nedanstående frågor + flera frågor till Fredrik Reinfeldt men det gick inte. Fel ….fel ….Fel på deras växel.

Vi borde hjälpas åt att få svar på hur vi fått vår nuvarande vargstam före valet 2014.

Vi närmar oss när första människan blir angripen av varg, troligtvis ett barn och då kommer de flesta svenska kräva utredning om vår nuvarande vargstam är inplanterad via Projekt varg.
Kommer statsminister Fredrik Reinfeldt se till att vi får en utredning och svar på om vår nuvarande vargstam är inplanterad via Projekt varg? Utan godkännande från regering/riksdag och EU?
Svar: Ja eller Nej
Någonting för Vargkommittén eller moderaternas arbetsstämma i oktober att utreda?

Inför valet 2014 borde alla få reda på om statsminister Fredrik Reinfeldt anser: Är det helt o.k. om det visar sig att vår nuvarande vargstam härstammar från/via svenska/utländska djurparker (Projekt varg) och o.k. när de angriper första människan, troligtvis ett barn?
Svar: Ja eller Nej.

Statsminister Fredrik Reinfeldt. Skall skolbarn, p g a orädda och närgångna vargar, inte våga gå ensamma till och från skolor, skolbussar, besöka kompisar, vistas ensamma utanför bostäder vistas i skog och mark, inte våga träna, motionera, efter elljusspår, inte våga plocka bär och svamp mm utan risk för vargangrepp?
Svar: Ja eller Nej

47. Jagade förr

2013-05-27 16:28

Du får gå tillbaka och läsa program inför Europaparlaments valet 2009.
Ditt antagande vad bl.a jag vurmar för är min ensak men inget jag håller hemligt. Det har hoppat lite mellan C och S, dock aldrig något på ytterkanten, varken vänster eller höger, men kanske det är dags nu, vem vet.

46. Jagade förr

2013-05-27 14:53

SD värnar om svenska kulturarv,löshundsjakt är väl i all vissa ett svenskt kulturarv.Varför lägga en röst på ett parti som tycker att svenska kulturarv kan gå i graven?

45. Rörande SD deltagande...

2013-05-27 13:56

...i rovdjursfrågan vet ingen inte ens SD själva vad rovdjursfrågan hamnar, men ett viktigt men, dom sätter tydligen skräck i övriga politiker bara genom att finnas till, vilket nog är nyttigt för en uppstramning inom svensk politik, för regera kommer dom aldrig att få göra, men som sagt få bort översittarfasonerna och den självgodhet som förekommer idag med självgoda fasoner som landet sverige drabbats av, orsaken är otroligt fega ryggradslösa politiker livrädda att agera för tänk om EU skulle ogilla dom, ve och fasa.

44. Reinfeldt

2013-05-27 13:56

Jag och många med mig minns hur Du reste omkring i Värmland hos fårbönder och lovade att om Moderaterna och alliansen skulle vinna valet så skulle du ta tag i problemet med vargarna, för så här skulle inte människorna på landsbygden behöva ha det. 2010-08, före andra mandatprioden, så träffade jag Anders Borg på Lillerudsdagarna då han besökte JRF´s monter. Vi talade om problemet med vargen. Jag frågade honom om inte det var bättre att satsa pengarna på människorna i stället för på vargen och detta höll han med på. Av era löften har ingenting infriats! Vårt förtroende för alliansen är nu lika med noll.

43. Jan Bratt

2013-05-27 13:55

Om man nu söker på ett i riksdagen befintligt partis hemsida så borde jakt eller rovdjur finnas med där. Ett parti som säger sig (skiljer sig inte från de övriga) värna om landsbygden. Men tydligen jakt har partiet inte med på dagordningen och inte rovdjur heller. Så ni som vurmar för SD tag er en funderare till.

42. Sverigedemokraterna

2013-05-27 10:33

Det pratas en del om SD här på forumet och vad dessa står för i rovdjursfrågan. Det är inte lätt att hitta något, men Åkesson sade i Ljungby 16/3 att grund-inställningen är 200 individer.
Lokala SD-föreningar i t.ex Ljusdal, och Orsa vill ha lokalt bestämmande. I Orsa har SD motionerat om en vargfri kommun.
Detta skiljer sig nog inte så mycket från de flesta av etablerade partier förutom då V och MP som gärna applåderar många vargar. Det som skiljer SD från övriga och då pratar jag inte om invandringsfrågan är att SD är enda partiet som säger att EU-medlemskapet skall omförhandlas,
Sverige åt svenskarna att bestämma helt enkelt.
Nog om detta.
Det har varit mycket märkliga turer i svensk rovdjurspolitik när man tänker efter, Gävleborgaren skriver vad han tycker verkar konstigt, själv minns jag någonting om 200 vargar som skulle frysas i tre år för att sedan utvärderas, var det 2001 möjligen.
Det kanske finns anledning att utreda vad som gått snett men detta är inte lätt då vi bytt både ministrar under tiden och byter vad det nu ser ut regering nästa år.

41. Läs SD:s hemsida

2013-05-27 08:41

Ni som tror er hitta en lösning i att rösta på SD gå in på deras hemsida och sök på jakt, hittar ni något? Sök på rovdjur, hittar ni något där då? Inte, men detta parti ska hjälpa er med rovdjursfrågan, tja då får vi väl dras med eländet ytterligare i 4år. Kan ni som skriver här inte söka och tänka själva?

40. EU ingrep sent efter två licensjakter

2013-05-27 08:40

Riksdagsbeslutet om ett tak på 210 vargar är taget, de gäller fortfarande oavsett vad EU säger.
EU borde ha tillrättavisat Sverige direkt efter riksdagsbeslutet om EU:s habitatdirektiv angående vargstammen gällt.

Dessutom skulle inte riksdagen tagit ett beslut om ett tak på 210 vargar, om EU varit överstatligt Sveriges vargpolitik vid tidpunkten för riksdagsbeslutet.

EU:s överstatlighet angående vargen verkar vara en efterkonstruktion som tillkommit efter det svenska riksdagsbeslutet. Dessutom genomfördes två licensjakter på varg utan att EU ingrep. Det borde vara till Sveriges fördel, om Sveriges vargpolitik avgörs i EU domstolen.

Jag kan inte i min vildaste fantasi tro att EU kan fälla Sverige i domstol om vi sänker vargstammen till 210 st. genom jakt. Om det ändå mot förmodan skulle ske kan vi lägga Naturvårdsverket i malpåse tills böterna är betalda.

39. Översättarrevision

2013-05-27 08:40

Gång efter annan så skyller politiker och tjänstemän på EU och försöker att gömma sig bakom paragraferna, sedan spelar det inte någon roll vilken politisk färg de har.
Men vi sväljer hela tiden dessa argument med den svenska flatheten, tror att det behövs en översättarrevision, en alternativ översättning från EU:s gemensamma språk som har varit franska och jag tror att det fortfarande är så. Finns det någon språkkunnig inom Jägarnas Riksförbund bland förtroendevalda, tjänstemän eller i medlemskåren som kunde anta denna utmaning. Det handlar många gånger om fackuttryck som "vanliga" översättare inte behärskar och då blir det lätt fel och kan få ödesdigra konsekvenser. Om jag inte har fel så översätts det först från franskan till engelskan och därefter till svenska.

38. Landsbygdspartiet oberoende

2013-05-26 19:47

Som vi ser det skulle begreppet ingen frilevande varg definitivt kunna tillgodose EU-kraven genom att staten tillhandahåller mark som uppfyller habitatdirektivet, antingen som stora hägn eller möjligen naturligt avgränsade områden. Om regeringen tycker det är viktigt att ha varg, så finns alltså alternativ. Men viljan finns inte och detta är ett av många områden som de etablerade partierna sviker landsbygden. Vi i Landsbygdspartiet oberoende kommer kämpa hårt för att nå riksdagen, hjälp oss på vägen så kan vi driva på i rovdjursfrågorna genom att hota deras maktpositioner! SD har mig veterligen inget vettigt om rovdjurspolitiken, så det borde inte vara nåt alternativ heller. Dessutom har vi i partiprogrammet en omförhandling av EU-medlemskapet, följt av ny folkomröstning.

37. Viktig valfråga

2013-05-26 19:46

Har varit moderaterna trogen i alla val men där gick min röst till SD.

36. Reinfeldt och Nvv

2013-05-26 16:56

Blundar eller saknar kunskap om vad som står i art och habitatdirektivet!Man måste ta hänsyn till lokal acceptans! det är dåligt att man inte har fakta i en så viktig fråga för glesbygden.Utan överlämnar oss till Eu!Min röst hamnar hos SD.

35. Fegt!

2013-05-26 16:56

Där rök min röst

34. Grattis Svergiedemokraterna!

2013-05-26 16:56

Regeringen bryr sig inte om gräsrötterna, skyller bara på EU.

33. Inte förvånande

2013-05-26 13:56

Förstår inte upprördheten över att Reinfeldt visat sig vara en svikare. Det är alla ledande politiker i det huset när det gäller. Svenska folkets intressen företräds bara i den utsträckningen att det räcker till för att få den politiska makten att tillvarata egna intressen. För 30-40 år sedan ville starka intressen begränsa jakten i Holland. Jägarna blev livrädda och försökte samarbeta sig baklänges för att få behålla så mycket som möjligt. Hur tror ni det gick? Det finns ingen politisk majoritet i Sverige att gå emot EU i vargfrågan. Glöm det. Enda möjligheten är att sluta jaga, sluta med eftersök och sluta med viltvård. Att viltstammarna och vargstammen exploderar utom kontroll är det enda som kan påverka dem som idag inte bryr sig. Men det kommer inte heller att inträffa för ingen är beredd att ta den personliga uppoffringen.

32. Slutröstat!

2013-05-26 13:33

Moderaterna har ingen empati eller förståelse för landsbygdens problem.
Det kommer säkert ett kvitto på detta i samband med nästa riksdagsval, statsministern har tydligen ingen egen uppfattning.

31. Ynkligt!

2013-05-26 11:30

Rainfeldt har numera bara ett mål.
Han vill bli en i bland EU-topparna i Bryssel. Han vill ha en post i högsta EU-styret i Bryssel och struntar därmed helt i Sverige och dess folk. Vi kan ju förhandla med EU i andra frågor så varför icke i vargfrågan? Vi följer inte EU:s habitat där hänsyn till folket, näringarna och aceptansen skall tas, där finns mycket att använda.
Varför? Detta kommer at märkas i valet 2014. SD gå ut och tydliggör hela ert politiska program så blir SD största parti i riksdagen.

30. Vi kommer ihåg va du sa

2013-05-26 11:29

En fråga blev ställd till Statsminister Fredrik Reinfeldt i STUDIO ETT den 2011-01-26
Fråga: Hur mycket får det kosta för att behålla vargstammen.
Han gav inget svar. Svar saknas
Fredrik Hur lång tid tar det att få ett svar (Ett detaljerat så man kontrollera vad det består av)
Lösning Vi som bor på landet får sätta upp punkter som är vargrelaterade och kan prissättas .

29. Svikaren!

2013-05-26 11:29

Så lät det inte från svikaren Fredrik Reinfeldt inför valet 2006.Han och blivande finansministern Anders Borg var bl.a. ute i Värmlandsskogarna och pratade sig varma för att vargproblemet skulle dom lösa bara dom blev valda. Hur känner ni er nu ni som trodde på svikarna?

28. Kjell Lennartsson

2013-05-26 11:27

Tror du din kompis Ek kommer gå emot herr Reinfeldt. Haha. Snacka om grund lurad. Ni skulle gjort som Dalarna stått på er

27. God natt Jord

2013-05-26 11:27

Kommer ni ihåg den Tv serien? Alla gick runt,lyfte på mössan och sa " Sa patron" Svensk rovdjurspolitik av i dag är det samma. Svenska regeringen bugar, lyfter på mössan och säger " Sa EU"

26. Tack o hej

2013-05-26 11:26

Alliansen ska aldrig få min röst mer. Fega krakar. Ny folkomröstning om EU. Åkesson gnuggar händerna

25. snart

2013-05-25 22:48

Har ni lyckats! Ni som vill ha varg i hela Sverige. Vi kommer inte att ha några inhemska raser av får, kor eller gris kvar för uppfödare av dessa lägger ner sin verksamhet. Hundraser som gråhund, jämte och hamiltonstövare kommer att försvinna precis som det blev med dalbohunden! Nej, nu måste bi på landsbygden säga ifrån! Vi ska sluta med stödutfodring, eftersök vid olyckor och all övrig viltvård tills vi får ändring på vargfrågan! Detta är ohållbart som det är i dagsläget.

24. Hjälp till att påverka i varg frågan.

2013-05-25 22:47

http://www.folkaktionen.com/text1_75.html

Här är ett förslag.

23. Nja

2013-05-25 19:18

Vargplågan får nog botas på annat sätt

22. Svikare

2013-05-25 19:18

”Vid konflikt mellan människor och varg, går hänsyn till människan före hänsyn till vargen”. Så sa Fredrik Reinfeldt i Mora 2006... Alla vet ju hur det har gått sen...

21. Bra Reinfeldt

2013-05-25 19:17

Vargfrågan har enbart inte att göra med landsbygden. En majoritet av befolkningen i landsbygden har inga problem med vargen. Vargen kommer att finnas i storstädernas utkanter inom snar framtid, därmed ökad tolerans läs om Polens vargar. Reinfeldt kommer definitivt få min röst i nästa val.

20. Dags att ändra makten i Riksdagen.

2013-05-25 19:17

Dessa 8 partier idag i Riksdagen är alla storstadspartier och direkt fientliga oss på lansbygden. Det finns ingen som stöder vår sak att rädda en levande och näringsrik landsbygd, varför, jo denne Reinfeldt och hela riksdagen har majoriteten av röstande i städerna, vi är en minoritet som man ger fullkomligt fan i och leker med. Men om vi på landsbygden för en gångs skull nu 2014 enas så kan vi få lite av makten i riksdagen och få en vågmästarroll, oavsett vem som regerar. Det har ingen betydelse för oss vilken färg regeringen har. Så vi måste samlas kring Landsbygdens eget parti, LPo, ser jag som den enda lösningen för framtiden, så slut upp.

19. Vad vill regeringen då?

2013-05-25 19:16

Vi kan följa EUs lagstiftning med 50 vargar eller med flera tusen. Enligt Ek vill regeringen ha 180 vargar. Så vad gör man för att nå dit?

18. Levererat?

2013-05-25 19:16

Reinfeldt säger: "vi har levererat vad vi lovat nämligen möjligheten att skydda våra tamdjur" Menar han allvar när han säger att han lyckats? När P-28 används så kommer det raskt en miljöåklagare och drar igång en process om grovt jaktbrott mot individen som bara försökte skydda sina djur. Reinfeldt lever i en sagovärld. Håller med om att det vore en katastrof med en vänsterregering. Men de styrande i denna regering skall nog skynda sig tänka om.

17. Landsbygdspartiet ...

2013-05-25 19:16

... framstår mer och mer som ett alternativ. Centern lämnar som bekant Riksdagen vid nästa val, så ett alternaiv behövs.

16. varg

2013-05-25 19:15

Det är inte många vargar som är märkta i Sverige,bara nämligen 3 tikar.Alla vandringsvargar är omärkta. Använd paragraf 28 när dom angriper tamdjur eller försöker klättra in i hundgårdar.

15. Får inte min röst

2013-05-25 19:15

Reinfeldt har med all tydlighet visat hur feg han är. Han skall inte få min röst fler gånger i alla fall. Tycker att våra Jägarorganisationer skall avkräva alla partiers agenda i Vargfrågan, inte bara lite floskler strax före valet.

14. Margareta Winberg.

2013-05-25 19:14

Jag tror att det var Margareta Winberg (S) som var Sveriges benhårda förhandlare om jag inte missminner mig.

13. Feg statsminister

2013-05-25 19:13

När det handlade om snuset var det ett j-a hallå och riksdagsfolk förklarade krig mot EU men när det handlar om landsbygdens överlevnad så är det ett annat ljud, då kryper den fega stackaren och lägger över allt ansvar på andra.

12. Ett kungarike för en ledare

2013-05-25 15:30

Nu vet jag att man inte får vara kritisk mot Alliansens företrädare här men inte kan ni opåtalat släppa förbi dylikt uttalande?
Att vi inte har rätt att ifrågasätta ens när Eu har fel? Att svenska staten passivt sväljer allt som Eu:byråkratin säger? Det förklarar en hel del i denna regeringens bristande agerande i ett antal frågor gentemot Eu.
Men gudbevars, Reinfeldt har väl viktigare prioriteringar än att stå upp för svenska intressen gentemot EU. (snus undantaget?). Privat internationell karriär måhända?

11. fråga

2013-05-25 15:30

om nu eu ska ha beslutanderätt i Sverige. Varför ha kvar riksdag/regering det kostar bara en massa pengar..

10. Tålamodet är slut!

2013-05-25 15:29

Det är dags att rösta på det parti som i handling visar att det tar till vara på landsbygdens intressen och har kurage nog att stå upp mot bevarandesidans och EU:s inblandning i vår när- och livsmiljö.
Allt mer talar för att jägarkåren tillsammans bör verka för att Sverige lämnar EU med det snaraste.

9. Varför har

2013-05-25 15:29

vi en statsminister och en regering om ändå EU skall bestämma?
Oavsett om vi skall ha varg eller inte så är det landets sak att avgöra inte EU:s.
Ganska veligt uttalande av FR, han verkar less på allt, nog dax för en ny statsminister (OBS ej sosse) att ta vid.

8. Reinfeldt vill ej regera !

2013-05-25 15:29

Dåså !
Det är bara att avgå !
Om inte !
Rösta bort honom !

7. Börja då någon gång för tusan.

2013-05-25 15:28

I stället för att glida omkring i samhället och försöka se propra ut, ta istället på er blåstället och börja göra rätt för era inkomster, fattar ni noll vad som håller på att hända, för dom som vill ha vargen i samhället får gärna bli delägare i kommande djurparker och behålla intäkterna men håll dom för tusan säkert instängda samt betala för det som rymlingarna orsakar.

6. Otroligt bekvämt.

2013-05-25 15:27

Vem har givit mandat till detta? För politikerna då det utlovades någonting helt annat vid inträdet till denna union, landet sverige lovades nämligen någonting annat, fy vad ynkligt smusslande man skäms över att vara en del av denna totala fiaskounion, se nu till att visa lite uns av ryggrad och tala om hur ni politiker myglar med saken och behandlar folket på landsbygden av rädsla att EU skall ställa en fråga i ärendet, ynkedom är ett för litet ord men förnamnet lämnar jag därhän.

5. TA ANSVAR!!

2013-05-25 15:27

Vem var det som förhandlade fram det
svenska medlemskapet? Om jag inte missminner mig så var det hans partikamrater! Så då får man lösa dessa misstag eller man vill inte göra något åt dessa?

4. Vissa frågor

2013-05-25 15:26

Vissa frågor är vi helt underställt
Eu,
det beror antagligen hur politiker tycker i frågan.
Det är andra frågor som de kämpar mot och inte är underställt Eu.

3. Ja då så...

2013-05-25 15:26

är det bara att skicka in urträdesansökan ur EU då

2. Enkelt

2013-05-25 15:26

Reinfeldt gör det enkelt för sig. Om inte svensk regering och riksdag får igång förhandlingar angående vargförvaltningen, så är det bara att säga adjö till landsbygden. Vi är ju trots allt rätt många som bor på landsbygden, men storstäderna prioriteras ju. Men när EU är emot försäljning av snus i övriga Europa, då reagerar man. Har det något att göra med diverse intäkter tro? Om nu EU vet allt, så skulle väl Sverige jobba för ett snusfritt Sverige, men det gör man inte. Det finns t o m några avarter som vill legalisera cannabis.
Men det närmar sig val, så frågan kommer nog igen. Men det verkar inte trovärdigt när man lovar vissa saker 2 månader före ett val.

1. " hal som en ål"

2013-05-25 15:26

Inte mycket till svar där inte. Minns när Dinkerspil(M) ivrigt propagerade för medlemskap i EU. SJF morrade högt om den missade vårjakten på morkulla? Idag är det annat än morkullor vi tänker på.
Hur kunde det så snabbt bli så fel?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB