• Älgskadefondsföreningen

Rekordmånga lodjur påkörda

NotiserPublicerad: 2014-05-14 14:58

Under 2013 dödades 40 lodjur i trafikolyckor. Åren innan har antalet trafikdödade lodjur varit mellan 20 och 30.

– Jag vet inte om man kan säga med säkerhet att det är en ökning, eller om det bara är slumpvis variation, säger Magnus Kristoffersson på Naturvårdsverket, till Norran.
Det beräknas finnas mellan 1 000 och 1 400 lodjur i Sverige. Enligt Magnus Kristoffersson är de inte så skygga som man tror. Däremot är de nattaktiva, och syns inte så ofta på dagen.
– Eftersom deras främsta byten utanför renskötselområdena är rådjur, som ju gärna vill vara i villabebyggelse, blir det också så att lodjuren också ofta befinner sig i de områden, säger han till Norran.
Just det faktum att de rör sig om nätterna, när det är mörkt, kan vara en orsak till att de blir påkörda, tror Magnus Kristoffersson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Ointresse ! ?

2014-05-18 11:09

I Dalarna har (o)intresset för kvalitetssäkring av rapporterade lodjursfamiljer varit påfallande svalt. I vissa kommuner med flera lodjursfamiljer, så finns inte dessa med i officell statistik? När jag nu läser om en ökning av trafikdödade lodjur, så är det inte märkvärdigare än att vi återkommande läser om trafikdödade vargar. I takt med en växande numerär, ju flera tillfällen till kollisioner. På många platser i "vargbältet" är rådjuren försvunna ute på skogen. De återfinns numera i bebyggelse eller i anslutning till bebyggelsen. Därav också vargar - lodjur där "lättfångad" mat finns.

9. Hmmm......

2014-05-16 11:02

Det är nog trångt i skogarna ska ni se..

8. Kanske kan

2014-05-15 19:11

Djurvännen, som hela tiden hävdar och basunerar ut att VI har överstora stammar av klövvilt i Sverige.
Men de facto är och förblir att olyckor med rovdjur ökar, kan det vara så att stammarna av rovdjur ökat?
Kanske hon kan svara på det, här inför oss alla, eller hellre för dom där 3 % av befolkningen som inte vill ha rovdjur..... Var hon nu har fått siffran/räknetalet 3 % ifrån !
Vilket motsvarar den andel av befolkningen som löser statligt jaktkort/är jägare.
Förklaring NU Djurvännen, du är ju både beläst, berest och stängselorakel.

7. Bevis räcker inte..

2014-05-15 09:39

Farsan hade en kamrat på 70-talet som brukade säga, jag ger mig inte så om jag blir överbevisad...
Likadant är det med myndigheterna i rovdjursfrågorna.
För drygt ett år sen påstod Länsstyrelsens rovdjursansvarige i F län att det fanns ca 5 lodjur i Gislaveds kommun. Sedan detta påstående har det inträffat betydligt fler än 5 olyckor med lodjur inom kommunen.
I snitt skall alltså varje lodjur blivit påkört, tror inte det.
Nej, sanningen är att det finns alldeles för många och att allt eftersom maten för dom tar slut så rör dom sig mera och hamnar framför bilarna.
Nej, skjut av stammen till ett absolut minimum istället för att låta dom svälta ihjäl.
Det kommer aldrig att hända, går åt h-e.

6. Konstigt nej

2014-05-15 08:03

Det tyder bara på att det finns för många lodjur, när så många blir påkörda. Avskjutningen alldeles för låg och rävskabben nästan borta som skötte om det annars.

5. Håller med dig "Undrande mas"

2014-05-15 08:02

Detta resultat motsätter ju helt att stammarna av lodjur havererat som man så högljutt basunerade ut vid meddelandet om indragen lojakt i våras. Att det var undermåliga inventeringsmetoder och snöbrist som inverkade var helt uteslutet! Att vi de föregående åren har jagat full tilldelning på några dagar pekar ju också mot att stammarna är höga inte undermåliga.

4. Sanningen är nog väldigt enkel

2014-05-15 08:02

Det finns helt klart en bättre överensstämmelse mellan totala antalet lodjur och de bildödade än mellan "kvalitetssäkrade" och populationens storlek.

3. Jag har nog...

2014-05-14 17:16

...funnit lösningen på problemet med ökat antal ihjälkörda lodjur, man har naturligtvis ökat på antal vägbyggen, givetvis är detta ett ironiskt inslag för den verkliga anledningen är att som mycket annat att kontrollen på antalet lodjur är mer än bristfällig, så det sker bara antaganden.

2. Fel Magnus.......

2014-05-14 15:25

Anledningen till att du uppfattar det som lodjuren ofta befinner sig i villabebyggelse är det är slut på rådjuren i skogen och därför måste lodjuren söka sig till bebyggelsen där det finns rådjur kvar.
Så blir det när naturvårdsverket ska sköta balansen i vår natur.

1. Konstigt!

2014-05-14 15:25

Och ändå har dom blivit färre enl. NVV, så att vi inte kan ha ngn. jakt.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB