• Älgskadefondsföreningen

Riksdagen ändrar fjälljakten

NotiserPublicerad: 2012-03-29 13:38

Riksdagen går emot beslutet från 2007, som inneburit att utländska jägare haft samma möjlighet som svenskar att jaga småvilt i fjällen. Det betyder att Sverige kan gå tillbaka till den gamla ordningen med en del restriktioner för utländska jägare som vill jaga i fjällen. Regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att ompröva de regler som gäller från 2007.
Enligt det tidigare systemet hade svenskar förtur och utländska jägare fick börja jaga senare med villkoret att de hade guide med sig.
Regeringen befarade dock att reglerna stred mot EU:s bestämmelser om fri rörlighet och ändrade så att reglerna skulle gälla lika för alla EU-invånare.
Men i och med riksdagens beslut igår kan man alltså återgå till vad som gällde före 2007. Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som tillsammans får en knapp majoritet mot allianspartierna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. 9# & 3#

2012-03-30 17:26

Det är mycket stor skillnad på västerbottenfjällen och härjedalsfjällen. I härjedalen får du armboga dig fram mellan norrmänen medans du knappt ser en enda i västerbotten.

10. Tack!

2012-03-30 17:26

Ett steg i rätt riktning i strävan att återta självbestämmandet över vårt eget land. Jag vill tacka de fem Fjälljägare som stämde våra grannländer för att uppmärksamma skillnder i jakten på statlig mark. Jag vill även tacka Helen Pettersson för sin insats. Däremot borde Svenska Jägareförbundet få en knäpp på näsan när de tar åt sig hela äran till förändringen. Vi Fjälljägare är inte i hamn men på god väg. Nu får vi hoppas regeringen lyssnar lite mer till folket på landsbygden och förstår att stå upp emot EU även i Vargfrågan.

9. Goda grannar!

2012-03-30 12:55

Laxfisket i Norska älvar är mycket hårt styrt, och förknippat med höga kostnader för den som vill fiska, så jämförelsen haltar ju lite. Bor i Bruksvallarna och har under åren sett de negativa konsekvenserna av den ohämmade tillströmningen av framförallt Norska jägare. Ripjakten börjar ju här flera veckor före den norska och det förhållandet utnyttjas ju verkligen av våra nabor som har ripjakten som någon slags nationalsport. Har upprepade gånger avhyst stöddiga norska jägare från mina egna och upplåtna marker, så en guide vore nog på plats.

8. Fel rubrik och felaktigheter i innehållet...

2012-03-30 12:55

Riksdagen ändrar inte fjälljakten. Vad beslutet innehåller är en mjuk rekommendation till regeringen att om möjligt se över ändringen av Rennäringsförordningen § 3 från 2007. Regeringen behöver inte skynda sig, för det finns ingen tidsbegränsning i rekommendationen. Kravet på regeringen är att redovisa det pågående arbetet en gång per år.
Den i artikeln påstådda majoriteten finns inte eftersom det aldrig blev en omröstning.
Det är inte något fel i att ha en livlig fantasi. Som journalist är det dock en gyllene regel att det skrivna ska vara såväl sant som relevant...

Redaktionell kommentar:
Att riksdagen ändrar fjälljakten är rubriken. Alla aspekter går inte att få in i en rubrik, till exempel att det är ett uppdrag att göra om. Den som läser texten ser nog att det står ”kan gå tillbaka till den gamla ordningen” och att ”regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att ompröva de regler som gäller”. Givetvis kommer Jakt & Jägare att följa frågans fortsatta utveckling. För övrigt hittar du samma typ av referat av riksdagsbeslutet i övriga medier samt flera pressmeddelanden med glädjeutrop från olika aktörer som vill se en ändring. Den uteblivna voteringen gick vi heller inte in på, utan gjorde bara ett kort notis eftersom beslutet bara öppnar för en ny handläggning av frågan.
Anders Ljung, chefredaktör Jakt & Jägare

7. Gode naboer ?

2012-03-30 08:34

I Norge deler vi våre herlige lakseelver med ivrige svenske laksefiskere. Sverige har enorme og flotte fjellterreng for rypejakt. Men å dele gledene med naboer i vest, har man ikke evnen til. Dette er bare trist. Da får vi gjøre som dere i Sverige. Vi får jobbe for å sende de svenske laksefiskerne hjem igjen.

6. Ja vad säger man?

2012-03-30 08:33

Jag är naturligtvis positiv till förändringen men stopp ett tag nu. V och MP har under en tid tillsammans med sina extremistiska svansar SRF, SNF Nordulv och allt vad de heter hetsat EU mot oss jägare och glesbygds folk. De har anmält Sverige till EU domstolen i tid och otid ang vargeländet. Nu helt plötsligt går man emot EU och visar upp en trotsig sida att vi ska minsann bestämma själva. Jag har hela tiden sett fram mot att EU domstolen tar upp förvaltningen av den ryska vargens vara eller inte vara i Sverige. Jag är än mer övertygad nu. V och MP ger uttrycket att vända kappan efter vinden ett ansikte. Mest likt ett fult tryne men ändå

5. Sjöfågel?

2012-03-30 08:33

Vilka regler gäller om man exempelvis vill jaga på västkusten, får vem som hels jaga på ``kronholmar``.

4. Ändrad jakt

2012-03-30 08:33

vad säger EU-domstolen om det? Då kanske att vi kan gå tillbaka i tiden vad det gäller varg också, eller är det andra kriterier som styr detta?

3. Fjälljakten

2012-03-30 08:33

Riksdagens beslut om fjälljakten är nog förmodligen och förhoppningsvis ett beslut som leder till små förändringar har själv jagat och även guidat i västerbottensfjällen sedan 1993 har aldrig uppleft jägarförbundets omskrivna trängsel men fins den på något ställe är det mycket lätt att åtjärda inför kvotering på områdena. tycker själv att det är både änkelt och roligt att jaga i norge dom har en fantastisk kronhjortsjakt för att inte tala om finland där kan man till o med kopa jaktkort online på statensmark. Fjälljakten är bra för fjällkomunerna. Vi svenska jägare har ju redan förtur vi har både årskort som länskort sam att avlysningar på grund av jakttryck inte berör ortsbor men det är förvånasvärt få ortsbor o länsbor som utnyttjar detta men inte blir det fler av att vi stänger ut norrmännen nej dett är nog en orkan i ett vattenglas

2. Det...

2012-03-30 08:32

...låter bra så nu är det bara att hoppas att det går i lås.

1. Självklart

2012-03-29 14:51

Bra att vi återgår till dom gammla reglerna men jag är förvånad över vilka partier som röstat för detta förslag.Vad säger trojkan i Bryssel om detta? Ska bli intressant att höra.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB