• Älgskadefondsföreningen

Riksdagsfråga om antalet vargar

NotiserPublicerad: 2008-12-04 12:00

Patrik Forslund, moderat riksdagsledamot från Dalarna, har ställt en skriftlig fråga till miljöminister Andreas Carlgren (c) om det svenska beståndet av varg.
I skrivelsen tar Patrik Forslund upp att riksdagen 2001 beslutade om ett etappmål på totalt 200 vargar i Sverige.
– Forskare vid Viltskadecenter menar nu att det i dag finns mellan 230 och 250 vargar i hela landet, vilket betyder att Sverige redan nått etappmålet, säger Patrik Forslund.
I Åke Petterssons rovdjursutredning finns ett förslag om att frysa stammen på 200 vargar i tre år.
”När vi nu både nått och överskridit etappmålet som riksdagen satt upp måste vi ta vårt ansvar”, skriver Patrik Forslund.
Han ifrågasätter också hur etappmålet kan ha överskridits utan förvarning och uppmanar till eftertanke kring den gåtan.
Patrik Forslund riktar en fråga direkt till miljöministern om vad han nu tänker göra i vargfrågan: ”Avser ministern att vidta några åtgärder så att antalet vargar i Sverige inte än mer överskrider etappmålet?” 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Anonym, du har helt rätt

2008-12-11 09:53

Älgkött i frysen är att föredra framför varg i skogen. Vi går mot bistra tider och vi har inte råd med dessa lyxexperiment med stora rovdjur som går lösa bland människor.
Du nämnde bara ett skäl, det finns många andra skäl.
Ett är att förhindra att den dödliga bandmasken får fäste i Sverige och ett annat är att det inte är rimligt att vi i Sverige i år 2008 bedriver en politik som gör att 10 000-tals älgar årligen plågas till döds av stora rovdjur. Detta är riksdagens ansvar men skammen drabbar oss alla och plågan drabbar oskyldiga djur.
Sen finns det massor med ytterligare skäl men det finns inte ETT ENDA skäl till att vi skall ha stora livsfarliga rovdjur lösa bland folk och fä. Jag bortser då från att rovdjuren uppenbarligen ger ekologisterna nåt de kallar ”mervärde” i livet. De kanske skulle ägna sig åt att se till att alla åldringar som nu sitter inne hela dagarna åtminstone kom ut en gång om dagen.

31. Feynman

2008-12-10 09:55

Så du tycker att vargen skall få betala med sin existens här i landet bara för att du skall få frysboxen full med älgkött? Snacka om hyckleri när du kommer med det ena argumentet efter det andra som inte berör kärnpunkten i det hela, antalet kilogram i frysboxen.

30. Magnum, Tyskterrier och allt vad ni kallar er

2008-12-10 09:55

Upplysningvis så jagar jag i norra delen av Västernorrland. Och ja, det är på mina egna jaktmarker och därmed således min värld... Som jag trots allt inte kan göra vad jag vill i, eftersom jag valt att inrätta mig i ett demokratiskt samhälle.
Och till er som ropar vargen kommer - visserligen har vi inga vargrevir här än, men synnerligen gott om björn och lo. Och ett par vargrevir kan vi säkert också leva med. Utan att jorden går under. Inse att det finns betydligt värre problem att bry sig i...

Och med detta avslutar jag mina inlägg i denna sandlådedebatt. För det var otroligt dumt av mig att röra i skiten. För det luktar så för-j-vligt illa om argumentationen...

29. Niklas, mormor, var bara för att du skulle svara!

2008-12-10 09:54

Mormor slänger ur sig märkliga påståenden och sätter ett frågetecken efter så att hon inte behöver stå för sina extrema åsikter.
Men så snart någon skriver något som mormor tror är fel, då hoppar hon upp som gubben ur lådan. Därför skrev jag Niklas i stället för Joakim av två skäl, det ena var för att lura dig att svara (lyckades), det andra var för att uppmana dig att skicka in pengar till alla som lidit skada av de stora rovdjuren, här representerad av en fiktiv Niklas. Du försöker ju jämt företräda rovdjurskramarnas åsikter så då är det rimligt att du även ikläder dig lite ansvar för dina åsikter, börja gärna med Joakim, men börsen kanske är tom?
Dessutom kan du passa på att besvara mina gamla frågor om skälen till att vi måste ha stora rovdjur i Sverige. Vill du ha kopia av dina citat så är det bara att säga till, men eftersom du redan känner frågorna så bör du passa på att svara nu.

28. Feynman, vad är det för Niklas du talar om?

2008-12-08 15:47

I vilket syfte skulle jag betala något till den personen?

27. C.podenn, jag talar verkligen inte om de senaste 100 åren...

2008-12-08 15:47

...utan om de senaste, kanske 500 – 1000 åren, då det fanns en ansenlig mängd vargar i Sverige, men även i nutid där människor har haft varg utan uppehåll sedan urminnes tider.

Feynman tycker att det är ”sk-tsnack”, men kan inte visa på motsatsen. Sagorna till barnen handlade ofta om troll eller elaka häxor som man trodde (eller skrämde med) fanns i skogarna, och hade nog som syfte att se till att barnen inte ensamma skulle ge sig ut i okända marker med risk för att gå vilse. Historien om Rödluvan, hävdar vissa var en berättelse för att varna unga flickor från att tala med främmande män – en kunskap som kan vara nog så viktig även idag.

Förutom att gå ut i skogarna och plocka bär, så var det barn som vaktade djuren på skogen, barn som gick långa vägar till skolan utan vuxnas beskydd, och småpojkar som fick hjälpa till när man var ute efter att jaga t ex vargen. Vargen var till bekymmer för människors tamdjur, men den sågs knappast som ett direkt hot mot människorna själva. Är det någon här som kan motbevisa detta, så var så god!

Senaste tidens ”skrämselpropaganda” har ingen som helst grund i verkligheten – vare sig förr eller nu. Däremot har den ett mycket klart syfte från vissa som vill övertyga okunniga människor om vargens farlighet för egen del. Tyvärr medverkar detta till att de som hävdar att vargen snart kommer att äta upp våra barn, inte heller blir betraktade som seriösa när de tar upp områden, där vargen verkligen kan vara till problem även idag.

26. Förklaring: Mormor fantiserar som vanligt

2008-12-08 15:05

Mormor kommer med sitt vanliga tjat om att folk inte var rädda förr. Detta är ju bara sk-tsnack, mormor, läs berättelser och sagor från förr så kanske, även om det inte är särskilt troligt, kan det gå upp ett ljus även för dig.
Har du lämnat bidrag till Niklas? Av vad jag förstått av dina inlagor så är du en fattig urban proletär så du anser dig väl inte ha råd, tycker säkert att andra kan betala för dina åsikter.

25. Min förklaring...

2008-12-08 14:22

...är den, dom behövde inte vara rädda, för det fanns ju inga rovdjur att vara rädda för. Nu menar jag de senaste hundra åren.

24. Jag tycker ”Aldrig jagat” och en del andra ska fundera över...

2008-12-08 13:03

...varför folk NU är så rädda för att gå ut i skogarna, när folk FÖRR inte var det.
Förr var det just bara barn och gamla som hjälpte till med bärplockandet, men de hade också kunskap om både varg och björn och kände väl trygghet i detta.
Eller är det någon annan här som kanske har en annan förklaring?

23. Peder

2008-12-08 09:01

Lätt för dig att säga. I "din värld" är du nog ganska ensam jägare och behöver bara dela jaktmarker med Mormor och Dalle, så ni har väl hur mycket mark som helst att flytta runt på för att slippa ha varg där ni jagar...
Vänta tills reviren kommer till dig innan du säger nåt. Uppenbarligen är det en bit kvar, eller så jagar inte du heller.

22. Kompromiss

2008-12-08 09:00

Vad jag har förstått är målet från natur/miljövårdshåll att det skall finnas en livskraftig vargstam med tillräcklig genetisk bredd för att säkra långsiktig överlevnad.
Samtidigt är det alltså många som inte vill ha några vargar alls i Sverige, eller i alla fall inte nedanför trädgränsen (som om vargen bor och trivs på kalfjället).
Vart ska då den eftersträvade kompromissen hamna?

21. V. Arg

2008-12-08 09:00

Skulle ha formulerat mig lite annorlunda: Underförstått så ska vi löshundsjägare tiga vara tysta eller hålla käften. Dit får de oss aldrig.
Jag hoppas att det blir massanslutning till www.vargobs.se
för det verkar bli ett bra varningssystem. Länsstyrelsernas "vargtelefon" har vi ju ingen nytta av.

20. V.Arg

2008-12-08 09:00

Nej, jag tycker inte att vi börjar komma för nära jakt på varg. Jag tror att vi kommer att få se fler och fler beslut om vargjakt framöver (i vinter). Antagligen kommer det att bli sådana där jakter där länsstyrelsen utser jaktledare. Medan vi andra (som vill jaga själva) inte får vara med, vi får vänta ytterligare några år.

19. Målet nått

2008-12-07 17:17

Nu är det första gången jag som jag sätt skriftligt att målen är nådda från NVV:
http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/For-press/Pressmeddelanden/Etappmalen-for-jarv-och-varg-uppnatt/

18. Peder

2008-12-07 17:16

Inbilla inte mig att du är jägare. Ditt tonläge och dina argumentation visar att du hör hemma bland de s.k rovdjurstalibanerna.
Total avsaknad av analys över vad som just nu händer inom den .s.k rovdjursförvaltningen. Och för guds skull, hänvisa inte till våra i detta sammanhang helt okunniga politiker.

17. Jahaja

2008-12-07 17:15

Anonym 14.35, dom skulle må då...
Anonym 13.25, börjar vi komma för nära en lösning med tillåten vargjakt?
A-licens, och fort skall det gå, med lite tur ryker fler än vad som var meningen...

16. Av R Feynman

2008-12-07 17:14

Fenyman, du slåss inte alls för ditt liv. Du slåss för ngt helt annat, dessutom med konstiga argument. Och det kan jag trots allt acceptera, men du gör det knappast på ett trovärdigt sätt. Genom att blanda in apartheid och dylikt så saknar dina argument all sorts trovärdighet. Problemet är dessutom att de åsikter du framför kommer att stjälpa mer än att hjälpa för jägarkåren. För i min värld är jägare en grupp människor som accepterar att vår fauna ser ut som den gör och att vi jagar för vår rekeration på naturens villkor, vilket innefattar konkurrens med våra jaktkamrater, rovdjuren.

15. Till det goda samtalet

2008-12-07 17:13

När jag växte upp och till för ca 10 år sedan så gick folk till skogen för att plocka bär och svamp, mest kvinnorna.
När man idag frågar någon om dom har varit och plockat något så får man till svar att det törs man inte för varg och björn, många törs ju inte ens ta en promenad i skogen som var mycket vanligt förr.
Det är väl inte så konstigt att debatten blir het, speciellt här på landsbygden när kvaliteten på livet försämras som vi ser det. På Stureplan och stora köpcentra har man ju en annan syn på vad livskvalitet är, så låt oss ha vårt så får ni ha ert.

14. Feyn Mandela

2008-12-07 17:13

Att 30 hundar per år dödats av varg, likställer du alltså med att bli förslavad, misshandlad, torterad och dödad i hundratusental...
Ta ett djupt andetag och tänk igenom det en gång till.

13. Underförstått...

2008-12-05 14:45

...så kanske vi löshundsjägare har tre valmöjligheter: Tig, var tyst eller håll käften.

12. Det goda samtalet

2008-12-05 13:32

Det är inte så många landsbygdsmänniskors liv som förstörs av vargen. Massvis på landsbygden jagar inte och störs inte av vargen. Det går alldeles utmärkt att röra sig i skog och mark trots att det finns varg där. Många människors fritidsintressen förstörs inte av vargen. Det här måste ni som uttalar er så kategoriskt mot vargen erkänna för er själva så kanske vi kan få till en trevligare ton i samtalet om detta ämne. Det största hindret för att få till en lösning i detta ämne är att rovdjursmotståndarna är så hetsiga. Ingen förhandlare vill ha med hetsiga människor att göra. Genom att uppträda hetsigt utestänger man sig själv från beslutsrummen. Ingen lyssnar även om rummet är vidöppet med full insyn. Jag uppmanar er att inte underskatta kraften i "Det goda samtalet".

11. Rovdjuren måste bort från områden där människor bor och verkar

2008-12-05 11:44

Tonläget i denna debatt beror på brutaliteten och hänsynslösheten i de övergrepp som svenska staten nu utövar mot landsbygdsbefolkningen. Hur många politiker som sympatiserar eller inte är därvidlag fullständigt ointressant.
Du menar alltså att de svarta i Sydafrika inte hade rätt att bekämpa apartheid bara därför att det under långa tider inte fanns en enda politiker i deras parlament som sympatiserade med dem? En märklig men välkänd översittarattityd.
Landsbygdsbefolkningen kommer aldrig att acceptera att deras liv förstörs därför att det finns människor i detta land som är beredda att förstöra och döda för att genomföra en märklig ideologi, ekologismen eller rovdjurskramandet, om du vill.
Det är inte och kommer aldrig att bli accepterat att en riksdagsmajoritet fullständigt förstör liv och utkomst för stora delar av befolkningen genom att återutplantera stora rovdjur bland människor och tamdjur.
Vi slåss för våra liv, ni slåss för en fanatisk ideologi.

10. Svenska folket?

2008-12-05 10:33

Efter att ha följt rovdjursdebatten på denna webbplats ett tag så är jag fullständigt övertygad om att väldigt få politiker sympatiserar med den argumentation som framförs av rovdjurshatarna... Knappast ens SD som många här verkar sympatisera med.
Tonläget i denna debatt innebär en risk att alla vi som sysslar med jakt kommer att dras över samma kam... fy f-n!

9. Fredning gjør ulven til idiot

2008-12-05 10:33

”Färre vargar gör älgen dum” meldte DN etter en forskningsrapport. Skal en følge dette resonnementet så må en tro at fredningen av ulven ha gjort den til en idiot. Ulvejakt vil derfor utvilsom være en lykke for mange flere enn man i utgangspunktet skulle tro.
Ja til jakt på ulv!

8. Vargproblem

2008-12-05 10:32

Här behövs inte fler utdragna utredningar. Skjut av de vargar som är över regeringens kvot på 200 omedelbart.

7. Bara borgerlig skuggboxning

2008-12-04 17:12

Tro inte att regeringen är kapabel att ta ansvar!
Dom kan inte ens stava till ordet ansvar!
Miljöministerns enda mål är säkert att slippa ta beslut och delegera ner till de totalt vilsna myndigheter som knappt finner vägen till arbetet pga kaoset centern & co skapat.
All denna skuggboxning är endast till för att fegisarna och de oärliga politikerna skall vinna ytterligare tid, tid till ytterligare SVEK och LÖGNER.
Carlgren bevisar sin fullständiga inkompetens och ointresse i en fråga som jag hoppas får hans parti och position på fall i nästa val. Det avgör vi, svenska folket!

6. Nu kanske?

2008-12-04 16:15

Heder åt Forslund! Men hur kan det bli så fel, ingen strategi klar när målet är nått. Nej nu måste Carlgren bytas ut direkt, snacka om att inte sköta jobbet. Sveret är enkelt: Några mer utredningar behövs ej, licensjakt på 90 individer är något som kan startas omgående.
Jakten skall bedrivas i de nu mest utsatta länen.

5. Thjelvar

2008-12-04 15:15

Vi måste framför allt hitta fler grupper att alliera oss med. Dödade hundar har inte företräde över varg, det har ju beslutfattarna väldigt tydligt visat, oavsett vilken färg ett parti tillhör. Så för att få till förändring behövs fler grupper som gör sin röst hört.

4. Spelar det någon roll...

2008-12-04 14:32

...om det finns 230, 250, 280 vargar för vi kan i alla fall inte släppa våra hundar.
Förhoppningen är att vargarna kommer till Uppsala/Sthlm- regionen samt Sthlm/Södertälje,
Linköping, Göteborg, Skåne - då kanske vi kan få en bättre debatt/åtgärd.
Såg att man begärt att få skjuta en varg i Södermaland
(den enda som kanske finns nu). Blir det samma med den som den i Riala vid Norrtäljeområdet, månne?
Vi måste rösta på ett parti som är emot den politik som har förts och förs nu beträffande rovdjuren. Om det är junilistan eller sd eller någon annan spelar ingen roll för mig – bara att vi jägare ger en kraftfull markering....

3. Ingen fara

2008-12-04 14:17

Herr Carlgren har ju full beredskap enligt honom själv. Denna herre kommer i alla fall väl till pass i jul, den tid man använder sig mest av riktiga nötter...

2. Svar från Carlgren

2008-12-04 14:16

Som Fredde svarar, en utredning måste sättas till, och så måste de utredarna sätta till ytterligare utredare? För som förut nämnts. det finns ingen i de högre befattningsleden som vågar ta ett ansvar och skrida till handling. Och fortfarande är antalet vargar mörkat. Det antal som nämnts kan nog med största säkerhet dubblas. Men en eloge till Forslund som skridit till handling, med ett försök att väcka miljöminister Carlgren i hans nickande slummer.

1. Och svaret...

2008-12-04 13:14

...blir att en utredning ska tillsättas så snart dokumenterade föryngringar finns. Någon som vågar sätta emot?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere