• Älgskadefondsföreningen

Rovdjur ger press på renskötare

NotiserPublicerad: 2008-06-17 12:54

Lars Jacobsson, professor i psykiatri, driver ett forskningsprojekt om samernas hälsa. Han konstaterar att självmord är dubbelt så vanligt bland renskötare som bland övriga svenska män. Det är svårt att föra kulturarvet med renskötseln vidare. Renskötarna är bland annat pressade av tvister om vinterbetet och småviltjakten och problemen med de växande rovdjursstammarna.
– Om du är ute på fjället är du mycket utlämnad åt dig själv och din egen förmåga att överleva och klara dig. Gör du inte det så är det kört på något sätt. Det finns alltså en kultur av att inte klaga eller beklaga sig utan man ska vara stark. Orkar man inte leva längre då gör man slut på sig, säger Lars Jacobsson till Sveriges Radio Jämtland.
En lösning på problemet kan vara att öka kommunikationen mellan männen och försöka komma ifrån bilden om machomannen som klarar allt själv.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Helt rätt Richard

2008-06-18 16:33

Liknande tokar, rovdjursivrarna och de co2 fokuserade! Atmosfären består blott av 0,035 volym % co2 som påstås öka med 0,4 % årligen, vilken ynka liten del av lufthavet..
Idag har de faktiskt fortsatt med växthuseffekten, på P1, och berättat om bl.a. den danske forskaren som påstår att det är molnbildningen orsakad av kosmisk strålning, och solens aktivitet som styr vårt magnetfält, som är orsaken.
Lika för honom som för andra skeptiker till rådande uppfattning, han får inte sina vetenskapliga resultat publicerade ännu. Ytterligare en svensk har ännu en teori om orsaken där det handlar om mängden meteoriter som träffat oss. Nåväl, frågan är så typisk speciellt för vårt svenska samhälle. endast en uppfattning "får" råda åt gången. Och vad gäller rovdjuren, och propagandan om dessa, tror jag sanningen och de konkreta resultaten som nu visar sig för allt fler betyder att de rovdjursälskandes skara går mot ett snöpligt slut. Sanningen hinner ikapp dem.

2. Kenneth, CO2 och rovdjuren fyller samma tokiga behov

2008-06-18 14:12

Miljörörelsen har sin domedagsrörelse i den fanatiska ekologismen och klimatrörelsen har sin domedagsrörelse i klimatalarmisterna med Al Gore som överstepräst och Anders Wijkman som en svensk pastor. Trossatsen är: vi måste begränsa utsläppen av CO2 för att hejda pågående klimatändringar. Budskapet upprepas enligt principen om att vad som upprepas blir en sanning.
Men så har det varit förut; vem minns inte att vi skulle dö av syrebrist på grund av att Amazonas regnskog höggs ner alternativt överbefolkning (60-tal), att en ny istid var nära förestående (70-tal), den slutliga miljökatastrofen hade påbörjats (80-tal) genom skogs- respektive säldöd och millenniebuggen (90-tal)?
Politikerna såg till att forskare med de rätta åsikterna fick enorma forskningsanslag medan andra som vägrade underkasta sig fick inga anslag eller tvingades avgå. Okunniga journalister trummade in budskapet dagligen via radio, tv, tidningar och debatter. Nästan alla sprang åt samma håll, undantaget var en liten grupp så kallade skeptiker.
När sedan domedagsprofetiorna varje gång visat sig vara falska (och det således inte var skeptikerna som var skeptiker utan det var de som var realister, de andra kan man av goda skäl kalla alarmister) så tystnar plötsligt debatten och ingen kommer längre ihåg att man trodde, men här och var finns minnesmärken kvar. I Hallands skogar finns fortfarande mängder av plank, plast, rostig spik med mera kvarlämnade efter 80-talets storstilade vetenskapliga (?) försök att visa att det försurade regnet skulle ta död på skogen (men skogen växte bättre! något som man inte direkt gick ut med). Alla seriösa beslutsfattare borde därför ställa sig frågan vad som händer om motsatt hypotes är korrekt?

Känns ekologisterna och rovdjursdebatten igen?

1. Inte bara renskötare!

2008-06-18 07:13

I all tragik detta kan resultera i, så känner jag ändå igen mig. Väldigt mycket i denna fråga om rovdjuren handlar om att göra egna bedömningar och ta ansvar. Kanske är det vanligare bland jordbrukare och jägare på landet. Om vi skall släppa ansvaret, vem sköter det bättre, och vem går in för uppgiften? Tvärtom vill jag påstå, ska samhället fungera även i fortsättningen krävs det av oss alla att ta ett större ansvar för våra liv och vår omgivning. Att släppa lös enkelriktade fanatiker i maktpositioner ser vi ju resultatet av, och det manar inte till efterföljd. Tänk också om det nu är så att allt detta om koldioxidutsläppen är fullständigt fel. På Sveriges Radio P1 har idag två svenska forskare antytt att det kan finnas andra förklaringar och de är inte ensamma. Jag vill ändå gjuta mod i de som förtvivlar, låt ändå livet få löpa linan ut. Det är inte ovanligt att inte räcka till.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons