• Älgskadefondsföreningen

Rovdjursinventeringar bristfälliga

NotiserPublicerad: 2007-08-23 15:15

Olof Liberg från Grimsö forskningsstation och Åke Aronsson från Viltskadecenter har utvärderat de svenska rovdjursinventeringarna åt den statliga rovdjursutredningen. De anser att det finns allvarliga brister i länsstyrelsernas inventeringar av lodjur och varg. Särskilt siffrorna om lodjuren är ”mycket opålitliga”.

Metoden man använder vid lodjursinventering kallas ”snoking” och ger väldigt osäkra siffror. I stort sett går metoden ut på att åka ut och spåra lo efter tips från allmänheten. Ingen vet därför om samma djur spårats fler gånger eller hur många man missar totalt. Det är omöjligt att säga om man överskattar eller underskattar det totala antalet lodjur.
Det vore bättre att göra områdesinventeringar, då man under några dagar söker av större områden.
När det gäller varginventering anser Liberg och Aronsson att länsstyrelserna har bättre koll. Särskilt på familjegrupper och revirbildande par, men enstaka vargar är det mindre koll på. Enligt forskarna är problemet vid varginventeringar istället svårigheter med samarbetet över läns- och nationsgränser.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Noll koll

2007-08-23 16:18

Återigen! De här gubbarna har ingen koll alls överhuvudtaget när det gäller antalet rovdjur. Det var väl inte så länge sedan man ansågs sig ha koll på björnpopulationen. Det räcker väl med den flatbommen!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB