• Pinewood

S-uppror i Västerbotten mot regeringens rovdjursuppgörelse

NotiserPublicerad: 2006-04-09 14:47

Socialdemokraterna i Västerbotten gör uppror mot sin egen regerings uppgörelse med miljöpartiet om rovdjursfrågan.
Vid distriktets kongress i Umeå den 2 april antogs ett uttalande om paragraf 28 i jaktförordningen. Enligt distriktsombuden bör paragrafen ändras så att ”djurägare, eller annan som blir vittne till att tam- och husdjur angrips, ska ha rätt att skydda dessa, varhelst ett angrepp sker.”
Den ändringen av paragrafen har regeringens stödpartier stoppat i samband med budgetuppgörelsen. Det var främst miljöpartiet som krävde och fick vetorätt mot kursändringar i rovdjurspolitiken.
– Vi kräver också en tydlig rovdjurspolitik med nationellt och regionalt fastställda maximinivåer för björn, järv, lodjur och varg samt större regionalt ansvar för förvaltning av våra rovdjursstammar, skriver partidistriktet.
S-ombuden godtar inte heller utredningsförslaget om hur markägare och samebyar gemensamt ska lösa konflikterna om fjälljakten.
– I detta sammanhang vill vi också uttala våra farhågor inför gränsdragningskommissionens och Ekströmska utredningens förslag. Vi befarar att dessa, om de verkställs, kommer att skapa stora motsättningar inom länet. Därför avvisar vi dem, tillägger socialdemokraterna i Västerbotten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB