• Pinewood

Så mycket skador ger vildsvinen

NotiserPublicerad: 2013-03-22 14:02

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har utfört en fältstudie kring skador på grödor orsakade av vildsvin. Studien har gjorts på tre vanliga sädesslag på 14 gårdar i södra och sydöstra Sverige. Resultatet visade skador värda i genomsnitt uppåt 840 kronor per hektar.

Under augusti och september 2012 genomfördes fältstudien i samarbete med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i fem av förbundets regioner – Skåne, Sydost, Jönköpig, Södermanland och Mälardalen.
I studien mättes skador på 44 fält på 14 gårdar, där det odlades havre, vårvete och höstvete. Utifrån skadenivåerna uppskattade man värdet på skadorna. I genomsnitt kostade skadorna upp till cirka 840 kronor per hektar.

Var femte gård hårt drabbad
Fältstudien kompletterades med en undersökning via brev. 
Totalt visade det sig att var femte gård hade omfattande grödskador.
Rapporten indikerar att de genomsnittliga skadorna inte är så omfattande, men att var femte lantbrukare kan drabbas av skador som motsvarar 18 procent av den totala skörden av de tre olika grödorna, vilket motsvarar ett värde på cirka 2 300 kronor per hektar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Vildsvin är bra

2013-03-26 11:42

Vi ska vara jäkligt glada att vi fått något att jaga nu då vargen, lo och björnen tar allt vårt klövvilt. Skulle gärna se ett stopp på grisjakten ett år så det blir ordentlig fart på stammen och att den kommer norrut.

17. nr 16

2013-03-25 16:44

Avtal mellan arrendator och markägare brukar innebära skyldigheter som rättigheter för båda parter.
Visa mej istället vilken/vilka paragrafer som gör att markägaren går fri från sitt ansvar i § 34a, eftersom du verkar ha vissa problem med den!


16. Miss i #12 har missat det mesta

2013-03-25 13:39

Miss verkar tro att det finns altruistiska markägare som gärna betalar mycket, till och med mer, i grisskadestånd till sin arrendator än vad arrendatorn betalar i arrende?
Vad som behövs är mer grisjakt, som i sin tur kräver ett mycket stort antal välutbildade grishundar. Vakjakt är så svårt och slitsamt att för få bedriver denna jakt långsiktigt i tillräcklig omfattning. Drevkedjor kräver stor insats och ger klent utbyte. Utbildade grishundar är dyra i tid och pengar, en investering som allt färre är beredda att göra i en tid då varg med bandmask och trikiner sprids över landet likt Egyptens gräshoppor. I takt med att bandmasken ökar den biologiska mångfalden överallt i landet, så kommer i själva verket allt färre våga ha hund - i bandmaskinfekterade områden är den egna hunden en livsfarlig maskäggsamlare. En gruvlig maskdöd hotar inte bara hundägaren, utan även barn och bekanta! Jordägare såväl som arrendatorer kan oroligt räkna med att såväl antalet grisar som antalet vargar och därmed även bandmaskar och trikiner kommer att öka tvärbrant. Men om Miss sitter på okänd kunskap om jaktlagen respektive jordabalken, varför då inte berätta i klartext så att vi alla begriper?

15. nr 14

2013-03-25 07:42

Ingen tvingar någon arrendator att använda sin rätt, men då ska man inte gnälla heller...
Lycka till!

14. Totalmiss.

2013-03-24 22:00

Vet inget om § bara hur det ser ut i min verklighet.Grunden för min möjlighet att bedriva lönsamt/hållbart/långsiktig verksamhet är att ha en god relation till de markägare som jag arrenderar mark av.Givetvis försöker jag förhandla till mig rätten att bekämpa svinen varje gång tillfälle gives samtidigt vet jag att goda relationer med "mina" markägare är ett måste om jag skall hålla kontinutet i verksamheten vilket krävs.Tron att 44 gårdars skador ger en bild av svinens skador är helt utan trovärdighet.Det finns flera tusen mjölkgårdar vars viktigaste grödor är vall o majs som inte ens är med liksom gårdar i skogsbygden.Hade varit bättre utan helt meningslösa studier.Men det viktiga är väl som vanligt att "forskare" skall ha betald ersättning.

13. nr 11

2013-03-24 20:52

När upphörde denna § att gälla?

12. nr 10

2013-03-24 19:54

Vilka paragrafer använder sig markägaren av för att undkomma ersättning till arrendatorn?

11. Total MIss!

2013-03-24 19:53

Under tiden du läser § hinner svinen förstöra mycket.Ganska korkat att ens tänka tanken prosessa mot markägaren,hur är det då tänkt att någon annan skulle våga arrendera ut mark tiil dej?Det gäller att vara selektiv i sin jakt på de marker som man har jakträtten så är mycket vunnet.Risken finns att det är sådana här undersökningar som blir kommande sk sanningar vad det gäller svinskador dvs dåligt o alldeles för tunnt underlag.Det visar hur lätt myter ang svinen uppstår.

10. Miss #9 och jordabalken

2013-03-24 16:28

Miss har insett att jaktlagen inte är till någon hjälp för arrendatorn. Detsamma gäller jordabalken, få arrendatorer startar en skadeståndsprocess mot jordägaren på denna osäkra grund. Miss bör nog utveckla vad hon menar med sina hänvisningar till jaktlagen/jordabalken, och visa att hon sitter på lösningen för hur arrendatorer skall få ersättning för grisbök.
Den "lösning" Alliansen och Centerpartiet valt är att låta EU-ekonomi, varg och bandmask köra bort folk från gård och grund. Kvar i gamla jordbruksbygder blir vargväktare med helikoptrar, vargar med bandmask och grisar med trikiner. Härliga tider för Rewilding Europe som kan ta över alla "övergivna" fastigheter.

9. nr 8

2013-03-24 15:36

34 a § Har jordägaren förbehållit sig jakträtten, är han skyldig att ersätta arrendatorn för förluster på grund av viltskador på arrendestället eller på arrendatorns egendom. Detta gäller dock inte om jordägaren visar att skadan inte kunnat förhindras trots rimliga ansträngningar från hans sida. Lag (1995:1474).


8. Miss #7 och lagen

2013-03-24 12:17

Miss, det är skillnad på "gård" och jordbruksmark. Arrendatorn kan inte utan vidare skjuta vildsvin som skadar vall och åker. Så, i normalfallet har AndraS i #6 helt rätt, vilket är ett stort problem som inte helt kan lösas genom arrendevillkor. Själv har jag kommit till samma slutsats som Per i #2 föreslår, jag skippar numera EU-bidragen och sår hela åkermarken med viltfoder. Mycket havre och ärter för gris, därtill en del fodermärgkål, jordärtskockor, solrosor och annat. Med EU borta så är all hantering enklare. Nu säljer jag jakt på älg, råbock, gris, utsatta gräsänder, bäver mm. och det uppväger EU-bidragen flera gånger om, trots att jag nu hyr in plöjning och sådd. Jag bor i en skogsbygd och har inga grannar som direkt störs av ändrad driftsinriktning. Men blir varg och dvärgbandmask vanliga då kan jag inte hålla jakthundar och då faller hela verksamheten. När det inträffar (troligen i närtid) så får åkermarken bli skog. Politiska tokigheter som kommer att kosta landet multum, jag kan inget göra. För med stora rovdjur och bandmasksmitta i skog och på åker så är djuruppfödning och hundhållning farlig och olönsam, och därför får slyskogen ta över. Det kommer att gå raskt, inom tio år efter att jag slutat med betesdjur/viltfoder så kommer det att växa asp- och björksly över nästan all åkermark och bete.

7. nr 6

2013-03-23 16:09

Läs jaktlagen 23 § (1987:259) och Jordabalken kap 9 34a §.6. #4

2013-03-23 10:21

Verkligheten är den att vissa drabbas av ohyran utan att själva ha möjlighet att skydda sig, andra säljer o tjänar pengar på flertalets olycka.Vilket tyvärr tycks vara svårt för en del att förstå!

5. #2

2013-03-23 10:21

Du tycks hittat det ultimata sättet tjäna pengar. Hur mycket mark har du köpt o odlar för att sälja jakt på skadedjur?

4. Skadedjur/nyttodjur?

2013-03-22 20:12

Många markägare säljer både jakt och kött från sitt skadedjur. Det borde täcka en del skador och/eller stängsel...

3. Var

2013-03-22 19:27

Det på 44 slumpvist utvalda fält eller sådana som var angripna redan?

2. Billigt

2013-03-22 17:32

Hur mkt tar bönderna för jakt och för köttet, lägg ner o börja sälj jakt istället. Centern vill ändå inte ha något jordbruk

1. Vinklat

2013-03-22 17:32

Skadorna på vallen sker 365 dagar om året och är inte ens med i underlaget. Inte konstigt att vissa organisioners förtroende bland landsbygdens innevånare =0!

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB