• Älgskadefondsföreningen

Saboterad vargjakt i Norge

NotiserPublicerad: 2011-06-30 14:18

Två gånger har de fått tillstånd att skjuta varg efter att de totalt förlorat runt 70 får. Båda gångerna har jakten saboterats av aktivister. Nu kräver fårägarna att regeringen ingriper.

– Om jaktlaget hade fått jaga i fred första gången hade ett 30-tal får varit i livet i dag. Dessutom hade det offentliga sparat över 30 000 kronor som går till ej statligt godkänd jakt. De styrande måste ingripa mot denna typ av framfart från vargaktivister, säger betes- och utmarksrådgivaren Kari Anne Haxrud Wilberg i medlemstidningen Norsk Sau och Geit, NSG.


Har tröttnat
Organisationen för norska fårfarmare har tröttnat på att offentligt utsedda jaktlag blir hindrade att utföra de arbeten de är ålagda. Løten og Vang beitelag i Hedmark tvekar inte över att kalla aktivisternas framfart för sabotage. De kräver även ingrepp från staten.
– Jaktlaget upplever gång på gång att vargaktivister söker upp dem under jakt. Aktivisterna kör fram och tillbaka med bilar, de tutar, bråkar, ropar och går in i jaktområdet. I praktiken hindras jägarna från att utföra sitt arbete. Vargen skräms bort av stojet, men den går tillbaka efter att jakttillståndet går ut, säger Ulf Skårholen, vice ordförande i Løten og Vang beitelag till tidningen Nationen.

40-50 får dödade eller avlivade
I beteslaget finns 40 boskapsbesättningar, där åtta släpper ut får i det aktuella området i Hedmark där får och betesbruk ska ha första prioritet. I slutet av maj räknade beteslaget till att 40-50 får dödades eller måste avlivas på betet. Statens naturbevakare fastställde att det var orsakat av varg och Direktoratet för Naturforvaltning gav tillstånd till att skjuta varg.
Jaktlaget som utsågs till att urföra jakten upplevde däremot att aktivister saboterade jakten varje natt och hindrade varg från att fällas under den period tillståndet gällde.

Dök upp igen
I juni anmäldes på nytt ett 30-tal får som saknade. Ett nytt tillstånd om att få fälla varg gavs ut. På en gång dök aktivisterna upp och saboterade jakten. Det sista tilltståndet gick ut den 29 juni.
– Aktivisterna uppträder väldigt provocerande. Vi bedriver en laglig näring i zonen där betesbruk är prioriterat, och de gör så att vi inte kan utföra offentligt tagna beslut, säger Ulf Skårholen till Nationen.
Haxrud Wilberg känner inte till att liknande händelser skett under det senaste året.
– Det är speciellt. De förhindrar att rovdjursförlikningen i praktiken blir genomfört. Det heter att miljöförvaltningen ska bidra till ett effektivt uttag av skadedjur. Regeringen måste vidta åtgärder mot denna form av aktivism, säger hon till Nationen.

Måste få utföra sitt uppdrag
Leiar Arnfinn Nergård i den regionala rovviltsnämnden i Hedmark är informerad om sabotagen.
– Denna form av aktivitet verkar inte riktigt försonande. När jaktlag har fått ett uppdrag, måste de ju få genomföra det utan att någon medvetet hindrar dem, säger han till Nationen.
Nergård vill inte ta ställning till om aktiviteten är olaglig och menar att det är upp till de drabbade att anmäla saken till polisen.
Direktoratet for Naturforvaltning skriver att det vore synd om enskilda hindrar avskjutning av skadedjur, men att det i första hand är en sak för polisen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Lätt att åtgärda..

2011-06-30 21:51

Om viljan finns är det lätt att åtgärda.
Att begränsa vilka som får ta del av beslutet om vargjakt borde ge som resultat att aktivisterna aldrig får reda på något.

3. kontraproduktivt?

2011-06-30 21:04

även i norge så gör landsbygdsförstörarna allt för att,på sitt eget speciella sätt,öka för vargens acceptans i bygderna.
det är hur bra som helst,fortsätt så.

2. IQ fiskmås

2011-06-30 17:29

Som vanligt med aktivister, lagar och regler ska andra människor lyda. Om jägarna skulle råka peta på en aktivist , tror ni det skulle var okej?

1. Det ÄR olaglig handling....

2011-06-30 15:34

att aktivt störa jaktutövning!! Det börjar likna desperation i vargaktivistleden, så fort som något beslut i rovdjursärenden inte gagnar deras sak väljer de att ta lagen i egna händer. Det är viktigt att saker som denna presenteras via media, det bättrar på deras redan dåliga rykte, om någon tidning nu vågar att riskera sitt presstöd vid en ev. publicering.För övrigt ska alla sådana här olagliga aktivister polisanmälas, stäng vägen med en bil och ring direkt.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB