• Älgskadefondsföreningen

Säljakt prövas i domstol

NotiserPublicerad: 2011-07-27 16:17

Både yrkesfiskare och Kosterhavets jaktvårdsförening överklagar om att få jaga knubbsäl i Kosterhavets nationalpark. Området ligger i Strömstads och Tanums kommuner.
Därmed avgörs frågan i mark- och miljödomstolen. De som överklagar anför att länsstyrelsen haft delvis felaktiga utgångspunkter i sitt avslag på skyddsjakt. De klagande pekar bland annat på att det finns nästan dubbelt så mycket knubbsäl i parken som angetts som ett livskraftigt bestånd. Även Naturvårdsverket anser att skadorna på fisket är så omfattande att skyddsjakt är befogat, tillägger de som överklagat.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB