• Allmogejakt

Säljakten hotas av EU

NotiserPublicerad: 2008-07-22 09:25

En process som pågår inom EU kan resultera i att handel med sälprodukter blir förbjuden. Detta oroar de nordiska jordbruks- och fiskeministrarna som vädjat till EU om fortsatt möjlighet att jaga och ta vara på sälar.
Ett sådant förbjud kan allvarligt hota småskalig lokal mat- och hantverkstradition, där sälen tas tillvara och nyttjas, skriver ministrarna i en deklaration från mötet som hölls i Växjö nyligen.
– Det är Storbritannien som vill stoppa handeln med sälprodukter, säger Jan-Erik Mattsson (c) till Ålandstidningen.
De nordiska ministrarna anser att sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten är en viktig resurs för kustsamhällena. Regionalt kan sälbestånden även konkurrera med kustfisket, menar ministrarna. Detta kan leda till minskade fångster och förstörda fiskeredskap. Att äta marina fettsyror från fisk och säl är också en betydande hälsoaspekt.
I deklarationen vädjar de nordiska ministrarna till EU-kommissionen att de ska verka för att det uppnås en sådan balans mellan bevarande och nyttjande av sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten som tillgodoser olika intressen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. "Småskalig lokal mat- och hantverkstradition"

2008-07-24 08:19

Frågan är om vi behöver en "småskalig lokal mat- och hantverkstradition" för säl? Hur många är det egentligen som behöver den mattraditionen? Om vi inte ska jaga säl så har vi heller inte så stort behov av att hålla liv i hantverkstraditionen. Tradition som argument för jakt av säl känns inte som ett tungt vägande argument.

1. EU

2008-07-23 08:38

Vem bryr sig om idioter i Bryssel som aldrig sett en säl?!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere