• Allmogejakt

Sameby begär skyddsjaktpå 25 kungsörnar

NotiserPublicerad: 2009-05-19 11:53

Jovnevaerie sameby har ansökt hos Naturvårdsverket om att i förebyggande syfte skjuta 25 kungsörnar inom byns renkalvningsområden.

Östersundsposten refererar till samebyns ansökan, där samebyn hävdar att rovdjurstrycket är oacceptabelt högt och gör det omöjligt att bedriva en livskraftig renskötsel. Vid en kontroll nyligen återfanns endast 20 procent av förra årets kalvar.
Ordförande Kjell-Ove Klemensson påpekar i ansökan att same byn i dag får totalt 6 740 kronor för renar som angripits av örnar, vilket täcker förlusten av fyra renar. Det, menar han, är ohållbart.

"Inte realistiskt"
Tomas Bergström i den lokala kungsörnsgruppen säger till Östersundsposten att det inte inte finns 25 kungsörnar i Offerdalsfjällen och anser att en avskjutning på 25 örnar inte är realistisk:
– Jag tror att den här ansökningen är gjord för att få utlopp för en frustration och för att markera något och jag kan förstå att renägarna mår dåligt när renkalvar blir örnmat, säger Tomas Bergström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Ja, även förebyggande.

2009-05-27 14:54

Så skrev jag Fredde: "men är örnstammen orimligt stor så renens kalvning blir hotad måste stammen dessutom reduceras."

Vänligen.

2. Förebyggande

2009-05-27 10:43

Fast i detta fall rör det sig ju om förebyggande, i alla fall står det så i artikeln. Vid direkt angrepp har de redan idag rätt att skjuta. Vad de nu vill är ju att skjuta varenda örn de kommer åt.

1. Samernas relevanta krav.

2009-05-26 11:00

När ingen vill framföra åsikten att samerna har fog för sina krav gör jag det, men vilken beslutsfattare törs ta i denna fråga på ett för samerna rimligt sätt?
Det finns flera med samma bekymmer. http://www.t-a.no/nyheter/article75936.ece
Samerna bör självklart få rätten att direkt vid pågående angrepp avliva örn, men är örnstammen orimligt stor så renens kalvning blir hotad måste stammen dessutom reduceras.

Människans väl i första hand! Det är politik!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons