• Pinewood

Sameby betalar skottpengar för lo

NotiserPublicerad: 2010-03-01 07:40

Kalix sameby betalar 5 000 kronor till den jägare som lyckas skjuta ett lodjur inom samebyns renskötselområde, rapporterar SR Mobil.

Enligt ordföranden i samebyn, Rune Sundell, har stammarna av lodjur i området blivit så starka att situationen för rennäringen är kritisk. Framförallt har problemen med lodjur som dödar honkalvar ökat de senaste åren.
De honkalvar som överlever räcker knappt inte för att ersätta djur som är gamla och står i tur att avgå.

Svalt intresse för lojakt
När tilldelningen av lodjur i renskötselområdena nu ökats är medlemmarna i Kalix sameby angelägna om att någon jagar just på deras marker.
Premien på 5 000 kronor har utfästs eftersom bedömningen, bland annat hos Jägareförbundet i Norrbotten, är att intresset för lojakten är svalt i länet.
– För de flesta jägare är det här helt nytt. Det är en ny jaktsäsong och en ny jaktform, säger Björn Sundgren, Jägarförbundet Norrbotten, till SR Mobil.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Fel tid

2010-03-01 20:36

Vem är intresserad av att jaga i 150cm snö i mars? Starta jakten i november på första snön och du ska se att ska jagas även i Norr- och Västerbotten. Kalla mig lat men många områden är nästan omöjliga att komma åt. Flera mil till närmast snöröjda väg. Intresset för jakten skulle också bli mycket större om hund kunde användas vilket idag är omöjligt. Skottpengar är en morot men som inte skulle behövas om jakten var innan jul.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB