• Pinewood

Sameby har fått skyddsjakt på järvfamilj

NotiserPublicerad: 2008-05-20 09:30

Talma sameby i Kiruna kommun har sökt tillstånd för skyddsjakt på en järvhona med ungar. Naturvårdsverket har gett sitt tillstånd, med kravet att ungarna skjuts först.
Det har varit ovanligt med ansökningar om skyddsjakt på järv. Men under våren har flera samebyar i Norrbotten lämnat in ansökningar och Naturvårdsverket har godkänt att några järvar får skjutas.
Riksdagens etappmål om 90 järvföryngringar är inte nått. Naturvårdsverket är därför restriktivt när det gäller tillstånd för skyddsjakt. Dock bedömer verket att rovdjurstrycket är så pass stort att det skapar problem för rennäringen i Talma sameby. Där har man konstaterat nio föryngringar i vår.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Arrende

2008-05-23 08:01

Hur många deklarerar arrendeinkomster? Inte jag i alla fall. Klart söderöver är det helt andra pengar än här uppe. Men det blir intressant när rovdjuren etablerar sig ordentligt i områden med proffsjägare, alltså de som har det som sitt levebröd.

7. Jakt är näringsverksamhet

2008-05-22 09:29

I dag är faktiskt jakt en näringsverksamhet för en hel del markägare. Vid utarrendering är arrendet en inkomst för gården och många gårdar/gods säljer jakt och har personal anställda för ändamålet.

6. Beskriv mer med egna ord, Jessika

2008-05-21 11:03

Vad gällande rovdjursbeslut innebär när det gäller antalen för de 4 arterna, gör det! Förklara tydligt skillnaden mellan etappmål och miniminivåer.
Skillnaden, som du anser väsentlig, mellan bönders intresse av boskap och jägares (massor av markägare) intresse av älg och rådjur är väl endast registrering och deklarationsplikt. Är det avgörande och något att gå i taket för? I båda fallen "produceras" mat som kommer mänskligheten till godo.

5. Fel Kenneth!

2008-05-21 09:32

Etappmålen gäller varg och järv, för björn och lo gäller minimimål -väsentlig skillnad! Och som sagt, samebyars skyddsjakt gäller en NÄRINGSVERKSAMHET, vilket inte hobbyn jakt på till exempel älg och rådjur är! Håll isär begreppen innan du uttalar dig.

4. Svar till 2 st. anonym.

2008-05-21 09:31

Vad är det för fel med ordet värna?
Har jag skrivit att älg och rådjur är jägarnas boskap?
Har jag skrivit att skogen är jägarnas ladugård?
Ja, jakt är mer eller mindre slakt, om jag får uttrycka mig.

3. Kenneth Erikson

2008-05-20 17:32

Är älg och rådjur jägarnas boskap?
Är skogen jägarnas lagård?
Är jakt detsamma som slakt?

2. Ägare?!

2008-05-20 13:34

Det är knappast för "värnande" som lappen får tillstånd utanför att han förlorar pengar på grund av inkomstbortfall vid dödandet av ren.

1. De måste få freda sina djur

2008-05-20 13:00

Samerna värnar renen och får sin skyddsjakt, djuruppfödare värnar sina får och sin boskap och får hjälp av Naturvårdsverket.
Jägarna värnar älgen, rådjuren och övrigt matvilt i naturen men får kalla handen, men så går också värnadet om rovdjuren hand i hand med jakthatet som sprids via propagandan.
Och så kom uppgiften igen, etappmålet! Ja, vi har ett riksdagsbeslut med etappmål men utan slutmål. 300 Loföryngringar (1 500 st.), 100 björnföryngringar (1 000 st.), 90 järvföryngringar (550 st.) och 20 vargföryngringar (200 st.) är endast bara etappmål.
I bilagor till gällande riksdagsbeslut från 2001 finns uppgifter på lägsta långsiktig hållbara antal för de olika arterna som är avsevärt högre, t.ex. hela 5 000 björnar.
Det betyder, att ska det bli någon ordning på denna cirkus måste det nuvarande riksdagsbeslut rivas upp i grunden och ett nytt tas med angivna maxnivåer för samtliga stora rovdjursarter i samklang med realism, samhällsnytta och lokal acceptans. Och gör ett definitivt slut på propagandan!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons