• Älgskadefondsföreningen

Sänkt älgtilldelning i Västerbotten

NotiserPublicerad: 2013-07-15 10:57

Älgtilldelningen sänks med drygt 3 000 djur i årets jakt i Västerbotten, berättar Västerbottens-Kuriren.

12 700 älgar får skjutas i årets jakt, som startar den 2 september. Under 2011 och 2012 var kvoten drygt 15 000 älgar.

Länsstyrelsen vill att älgstammen i länet sänks.

– Innan vi nått målen för mindre skogsskador och olyckor, måste vi minska stammen ytterligare, säger Erik Lindberg, jakthandläggare på länstyrelsen, till Västerbottens-Kuriren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. hm

2013-07-16 23:47

jo vi har skogsbruket som vill ha kvalitè på skog man inte producerar och inte vill ha. Sen lägger man kollisionsriskerna i trafik på offret. Olyckor som man vill minska långsamt??

8. älg påkörningen

2013-07-16 23:46

I vbotten har minskat med 40 procent första halvåret iår det tycker jag är ett gsnska visande tecken på hur älgstammen ser ut. svårt att se hur den ska bli så mycket mindre... å dom enda markerna som resulterade i sänkning är dom som är rena skogsbolag marker och där lagen knappt fått ihjäl någon älg... många andra marker verkar ju fått en ökad tilldelning...

7. Tilldeling

2013-07-16 15:04

Om man har en avskjutning som ligger x antal djur över reproduktion, blir det alltid en sänkning av totalstammen. Altså utgår man från de siffror man har, älgobs, rapporterad avskjutning och övrig rapporterad dödlighet. Detta ställs emot beräknad reproduktion. Därför kan även en sänkt tilldelning innebära sänkt totalstam, men i lugnare takt.

6. Resurs

2013-07-16 09:42

Det kan ju vara så att de beslutande i älgavskjutningsfrågorna har insett att älgen är en mkt större resurs än vad som hittills framkommit. Kanske börjar det alltmer uppärksammas att älgens betesskador är minimala i jämförelse med skogsbrukets egna åsamkade skador på skog, mark o miljö.
En stark beskattningsbar älgstam är en underskattad resurs i Västerbotten och i synnerhet i länets inland o fjälltrakter.Skriet från storskogsbrukets reprsentanter kanske börjar minska när de gör sina bokslut och inser vad deras tjänstemän kostar bolaget i onödiga kostnader för att driva igenom sina orealistiska beslut,som i huvudsak har i syftet att visa sin makt.
Lägger vi därtill skogsbolagens och kommunernas undfallenhet i vargfrågorna så kan var och en inse att det är inte enbart en förlorad resurs för Västerbotten,utan också en stor nationell förlust.

Det kan nog vara på sin plats att Länsstyrelsen i Västerbotten redovisar öppet i lokaltidningarna vad rovdjursenhetens administrativa kostnader, kostar länets/landets skattebetalare.
Lite frågande kan vi ställa oss till länets Jaktorganisationers tystnad. Gör exv SJF tjänstemän rätt för sina löner, eller är det en övertalig tjänstemannastab som i huvudsak bevakar sina revir, dvs kontoren.

5. Lätt

2013-07-16 00:29

Givetvis är 12700 älgar betydligt fler än vad som skulle behöva skjutas för att hålla älgstammen konstant, men hur stort överuttaget är törs ju varken lst eller skogsbolagen uppge, för då kan ju jägarna sätta egna gränser, och det vore ju försmädligt.

4. olyckor?

2013-07-16 00:28

Har väl aldrig vart så lågt med olyckor åtminstone i inlandet där jag jobbar med eftersök.. och där dom flesta olyckorna är har oftast älgen tagit sig på fel sida stängslet och då oftast varningsmedelande gått ut och en kort stund senare är älgen påkörd.... vars är då det problemet.

3. ?

2013-07-16 00:28

??? Talar emot sig själv!

2. Blir frågande

2013-07-16 00:28

Mindre älg genom minskad avskjutning hur går det ihop? Ja se dessa "experter ". Man slutar aldrig att förvånas.

1. Får inte till det

2013-07-15 15:13

Om man vill minska älgstammen borde väl avskjutningen ökas istället för att minskas med 3000.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB