• Pinewood

Sent beslut om vargjakt beklagas

NotiserPublicerad: 2011-04-04 11:08

När Handölsdalens sameby ansökte om skyddsjakt på en varg tog det fem månader innan Naturvårdsverket gav besked om deras beslut. Nu har samebyn JO-anmält Naturvårdsverket, som beklagar att det tog så lång tid.

Naturvårdsverket har har lämnat ett yttrande till Justitieombudsmannen, JO, där de förklarar varför beslutet dröjde. Dels menade Naturvårdsverket att vargen inte hade någon direkt påverkan på samebyn, dels saknades nödvändiga underlag från länsstyrelsen. Det gjorde att andra skyddsjaktansökningar prioriterades före.


Ville ha snabbt besked
Ansökan om skyddsjakt på en individmärkt varg skickades in den 14 november 2009 av både Handölsdalen och Ruvhten Sitje samebyar. De önskade en skyndsam handläggning av ansökan för att undvika renförluster, merarbete och andra negativa följder av att ha varg i renskötselområdet.
Det tog ända till den 9 april 2010 innan Naturvårdsverket gav besked om att skyddsjakten inte kunde tillåtas.
Ärendet JO-anmäldes av Handölsdalens sameby som vill ha utrett varför beskedet dröjde nästan fem månader. Dessutom vill de veta om det kan anses vara acceptabelt med så långa handläggningstider ut rättsäkerhetssynpunkt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Samma myndighet.

2011-04-04 22:35

Denna hantering säger mycket om Naturvårdsverket. Och det är nog de allra flesta överens om att det är att hanteringen är oacceptabel och oförsvarlig.

Samma myndighet försöker nu påstå (i annan tråd) att våra s.k. vargar inte är uppblandade med hundar, alltså inget någon behöver eller önskar. Trovärdigheten, eller snarare respekten, är för länge sedan redan körd i botten. Nu är det endast våra politiker och vargfrälsta som gillar ordningen - förfallet.

5. -Skillnad!?

2011-04-04 19:12

Jag är byggnadsarbetare och gjort flera jobb åt statliga verk,och då ska minnsan skyndas på! Men när man ska ha hjälp av en myndighet då tar den en evighet att få svar,bedrövligt är milt uttryckt!Usch å tvi

4. Djurskyddslagen, mina djurägande vänner.

2011-04-04 19:12

Detta är följden av att vi inte tillsammans ser till att Dsl. ger oss, även renen är juridiskt ett tamdjur, full rätt att förebygga och avliva attackerande rovdjur och att polisen skall komma omedelbart till djurägarens hjälp att avliva rovdjur som hotar och anfaller och detta snarast vid fara i dröjsmål. Faran måste avvärjas omedelbart av polisen, detta skall framgå av Dsl. Att vänta och låta Nvv förhala medan djuren dödas och stressas, är rena rama djurplågeriet från NVV:s sida. När kan vi enas i en enda sak på landsbygden? EU ger medlemsland rätt att skriva en skarpare Dsl än EU direktiv och en sådan Dsl skall alltid tolkas före författningar och förordningar, men då måste ett, några eller alla sovande i lagrådet, riksdagspartierna,
miljöministern, landsbygdsministern eller andra beslutsfattare, vakna och rätta till detta juridiska brist till skydd för våra djur och dess ägare. Djurskydd har inget med jakt, skyddsjakt eller jaktfråga att göra, utan en ren och skär avlivning av blodtörstiga rovdjur.
Detta fortgår och hotar näringarna inom djurhållningen, men jag förmodar nu att "låt det gå" vi får ju genmanipulerad kött från Irland, Brasilien och Australien, så vi överlever nog utan Svenskt, både vilt- och nötkött.

3. Inte sköta sitt jobb

2011-04-04 17:14

Och komma undan med att beklaga detta. På vilken annan arbetsplats skulle det accepteras?

2. Allt har sin tid

2011-04-04 15:18

Man får inte förhasta sig i så viktig fråga.

1. ?

2011-04-04 12:53

Varför används inte §28 av människor som besväras av vargattacker...? Man fattar ingenting. En lagparagraf som aldrig används. Vad är felet?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB