• Pinewood

SJF föreslår restriktioner för minkjakt

NotiserPublicerad: 2012-03-01 12:12

Den 27 januari sände Jordbruksverket ut ett förslag till vissa ändringar i jaktförordningen. Bland annat vill Svenska Jägareförbundet ha en mer restriktiv jakttid på mink.

Flera organisationer har föreslagit ändringar i jakttider i det förslag som Jordbruksdepartementet nu skickar ut. Till exempel så har Svenska Jägareförbundet ett förslag om att införa jakttid på mink, istället för att som idag reglera jakten via generösa skyddsjaktsregler året om. Förslaget säger att jakttiden ska vara mellan 1 augusti och 15 maj i Norr- och Västerbotten, och mellan 1 augusti till 30 april i resten av landet.


Ser hot mot fiskevården
Detta väcker kritik hos Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg, som är oroliga över konsekvenserna för fiskevårdsarbetet. Detta gäller särskilt de hotade flodkräftorna men även andra fiskearter, eftersom mink är en stor predator på både fisk och kräftor.
Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg kontrar med att hemställa till regeringen och landsbygdsdepartementet om möjlighet till skyddsjakt på skarv på enskilds initiativ. Förbundet vill att den som drabbas av skarv ska kunna bedriva skyddsjakt utan att först få tillstånd av länsstyrelsen.
Jägarnas Riksförbund avvisar inskränkt minkjakt och förordar oförändrade skyddsjakttider.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Bra

2012-03-03 13:44

Gillar NV ingen jakt på varg,björn,lo,vildsvin,järv, räv,mink,skarv,örn m.m.
Här ska vi ta bort alla matnyttiga djur fort så vi kan flytta till stan

8. Vi får...

2012-03-02 17:08

...100 kr per mink av en fiskevårdsförening för att försöka öka kräft- och fiskbestånd och nu kommer SJF med restriktioner, man för ju nästan hjärnblödning, vad är det för gubbar i SJF?

7. minkvansinne

2012-03-02 16:38

Vi som sett hur minken rensat små åar på fina forellbestånd sätter morgonkaffet i halsen när man läser SJF:s senaste förslag.
SJF-basen i Rättvik vet inte hur rätt han har när han vill låta kvasten gå.

6. vore väl mer rätt...

2012-03-02 11:26

...av ett jägareförbund att arbeta för färre restriktioner än fler...
Nu skall de gå i spetsen igen och visa hur duktiga de är på att förekomma miljömupparna,precis som de gjorde i blyfrågan och ställde till det...

5. Råtta härnäst...?

2012-03-01 15:49

Undrar hur jägarförbundet ska utforma den jakten... Det enda intressanta verkar vara att hålla medlemsantalet uppe så man inte äventyrar sina anställningar. Medlemmarna behövs bara när avgiften ska betalas.

4. Troligen det samma för minken!

2012-03-01 15:49

Det blir nog ingen större förändring i jakttryck för minken, eftersom dom flesta som bedriver minkfongst troligen har säkrade fällor under den kritiska yngelperioden. Sen klipper man hela kullen på ett humant sätt om det råkar finnas någon den 1:a augusti. Om man bedriver flitig fångst t o m 15 maj så är det inte så troligt att det blir någon kull på marken. Sedan så bör ju naturligtvis fisk- och kräftodlingar mm ha fri predatorjakt i anslutning till sina anlägningar. Det samma borde gälla för andra farmer och övriga rovdjur också.

3. Med en sådan "medlemsorganisation"

2012-03-01 15:49

Behöver vi inga SRF och dylikt. Eller har de blivit "kapade" av SNF?
SJF har visst problem med medlemstapp.
Måste tillstå att de jobbar på bra med detta

2. Nu igen

2012-03-01 13:13

Nu är "storebror" på hugget när det gäller att begränsa jakttillfällen för sina medlemmar.
Rätta mig om jag har fel men ville man inte begränsa jakttiderna på gris med hund för ett tag sedan. Finns säkert fler exempel.
För att inte tala om det ständiga velande i vargfrågan, oerhört märkligt.
Ett tapp på nära 2 500 prenumeranter av sin medlemstidning betyder troligen samma medlemstapp. Samtidigt ökar Jägarnas Riksförbunds medlemstidning och därmed medlemsantalet misstänker jag.
Vem blir förvånad?
Enligt mitt sätt att se det är vi jägare beroende av en organisation som lägger örat mot rälsen och lyssnar till sina medlemmar.
Enda chansen och det brådskar, lämna Svenska Jägareförbundet och anslut er till Jägarnas Riksförbund. Och vi måste jobba aktivt med att värva medlemmar till Jägarnas Riksförbund.
Om det i framtiden råder mer jämnvikt mellan förbunden tror jag vi alla tjänar på det.
Och till sist, detta är inte på något sätt ett fjäskande, jag ser bara nyktert på jaktens framtid.
Sedan kan man ju fundera på om vi är betjänta av Jägareförbundets megaorganisation med tjänstemän, slott att förvalta och ett ständigt beroende av statens pengar med mera men det är ju en annan och ännu tristare historia.

1. Läser jag rätt

2012-03-01 13:12

Hade det stått SRF hade det varit begripligt.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB