• Älgskadefondsföreningen

SJF hoppar av WWF-råd

NotiserPublicerad: 2015-01-05 14:47

Svenska Jägareförbundet (SJF) har beslutat att lämna Världsnaturfondens (WWF:s) förtroenderåd, eftersom de inte delar synsättet på hur rovdjur ska förvaltas i Sverige, skriver Svensk Jakt.

Enligt en skrivelse till Världsnaturfonden, skriven av SJF:s ordförande Björn Sprängare och generalsekreterare Bo Sköld, har medlemmar ifrågasatt varför förbundet sitter med i WWF:s förtroenderåd.
Eftersom de båda organisationerna har olika synsätt på svensk rovdjursförvaltning och agerar därefter tycker många att det är fel att SJF sitter där.
Nu har SJF:s förbundsstyrelse kommit fram till att det inte är förenligt med organisationens rovdjurspolitik att sitta med i fötroenderådet och beslutar därmed att förbundet ska lämna sin plats. Däremot menar de att detta inte ska förhindra att organisationerna kan samarbeta i andra frågor som gynnar de verksamheter som de har gemensamt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. LRF och SSR

2015-01-06 16:29

Det finns ju två stora brukarorganisationer kvar i WWF. Ska de också agera nu? Kanske något för Mikael att ta upp i nästa intervju då vargen angripit ren/får.

5. Då återstår...

2015-01-06 13:19

...bland annat för SJF att också lämna De5stora, dvs desinformationscentret kring rovdjuren. Passar dessutom extra bra då en av grundarna till De5Stora också är djupt engagerad i landgrabbingorganisationen Rewilding Europe. Två flugor i samma smäll!

Dags att avsluta rövslickandet från brukarnas sida med avseende på de ekofascistiskt styrda miljöorganisationerna! Kom ihåg att för dessa är en god miljö en miljö utan brukare... LRF har också några brev att skriva!

4. Eftertanke?

2015-01-06 08:55

Minns från mitten av 70-talet då SJF gav medlemmarna möjlighet att bidra med en slant för vargens återkomst i svenska marker!
Tog det själv som ett skämt, omöjligt med tanke på att det då i den tiden enl. Rapport Projekt VARG sid. 23 endast fanns EN (1) fritt levande varg i Sverige och Norge, citat: "är det idag högst osannolikt med en naturlig tillväxt av varg i Sverige och Norge".
Hur det sedan gick ser vi idag. Vem har kurage att träda fram och berätta hur detta varit möjligt??

3. Hm

2015-01-06 08:54

Inte en dag för tidigt, tro mig!

2. Helt rätt

2015-01-06 08:54

Filip har förstått jägarförbundets åtaganden mot sina medlemmar helt rätt.
Det går inte att jobba mot vad medlemmarna vill ha från sin organisation hur länge som helst!

1. Är detta gryningen?

2015-01-05 15:52

Har de äntligen fattat att man kan inte stå på både sidor i denna fråga?
Har de fattat att de ska jobba för sina medlemmar och inte emot?
Det behövs bra mycket mer förrän jag blir åter medlem i alla fall.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB