• Älgskadefondsföreningen

SJF-kritik mot bruten uppgörelse

NotiserPublicerad: 2013-02-03 08:53

Jägareförbundet ifrågasätter om inte bevarandesidan bryter uppgörelsen Vargkommitten, skriver Svensk Jakt. Det är förbundets förtroendevalde rovdjursansvarige Torbjörn Lövbom, som är kritisk mot att värnarorganisationerna överklagat urvalsjakten.

– Kommittén var bland annat överens om att vargstammens genetik succesivt behöver förbättras och att naturlig invandring är en del av lösningen. Detta uttalande innefattar givetvis också andra åtgärder och Naturvårdsverket arbetar med olika alternativ så som utplanteringar av vargar och flytt av genetisk värdefulla djur från renskötselområdet, säger Torbjörn Lövbom till Svensk Jakt.


Har inte visat praktiken
Med det menar han att såväl urvalsjakt, utplantering av vargvalpar och flytt av vargar ingår i konceptet.

Lövbom pekar på att bevarandesidan istället föreslagit genetisk förstärkning utan mänsklig inblandning, men utan att visa hur det ska gå till i praktiken.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Bevarandesidan

2013-02-03 22:14

Dom har ingenting att komma med bara spekulationer. Den lilla faktakunskap som finns och forskares
lilla gissningar kommer inte att leda fram till något annat än utarmning av landsbygden. Vargen överlever på egen hand man behöver inte hålla på att laborera. Låt bevarande sidan förklara först hur dom har tänkt att dom stora reverin skall försörja sig med mat utan att dom nya kullarna svälter.Det finns områden där vargen inte har någon naturlig föda kvar utan måste börja jaga tamboskap.

3. I praktiken

2013-02-03 22:14

Torbjörn Lövbom. Vad vet du i reella termer vad frilevande varg innebär i praktiken. Ta och åk till dem som har problem med vargar i sin närhet och tala med dem vad de anser vad varg innebär i praktiken. Du har ju föreslagit två revir i varje län.
Ännu bättre börja företräda medlemskåren i jaktfrågor oavsett ämne i frågor som omfattar jakt på det jaktbara viltet.

2. Upp till...

2013-02-03 15:31

...bevis nu Torbjörn Lövbom, nu har du chansen att rehablitera dig lite, och kraftigt motsätta dig vargföryngringar och införsel av varg till Västerbotten o Norrbotten som är renbetesland från hav till fjäll. Visa nu att du är en representant för Jägarkåren.
Till att börja kan du ju presentera en information om vilka djurparker som fått uppdraget att ta in utländska vargpar för uppfödning av vargvalpar att sätta ut i de Svenska markerna. Självfallet är det din skyldighet som ordförande i rovdjurskommittén att informera jägarkåren.
Skyll nu inte på nåt om sekretess i dessa frågor.Vargen är inget sekretess belagt objekt med hemlighetsstämpel.

1. Bra Torbjörn

2013-02-03 12:17

Bra utspel. Gå hela vägen nu, tvinga bevarandeorganisationerna till att förklara sitt agerande. Om syftet bara är att förhala processen mot vargförvaltning via licensjakt så ska SJF bryta sig ur allt samröre med dessa direkt jaktfientliga organisationer, likaså JRF. Sedan är det kanske dags , nu när snart hela Sverige fått känna av vargens närvaro, att ånyo lyssna av var jägarorganisationernas medlemmar står i vargfrågan.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB