• Pinewood

Skador på grund av gäss ökar dramatiskt

NotiserPublicerad: 2008-11-06 12:34

Skånska lantbrukare drabbas allt oftare ut för skador drabbade av gäss. 

Hittills har länsstyrelsen beviljats 350 000 i anslag, som används främst för förebyggande åtgärder. Nu ansöker länsstyrelsen om ytterligare 1,2 miljoner kronor för att klara de ökade kostnaderna. 

– Eftersom det finns så oerhört mycket gäss räcker inte bidraget vi fick i våras. Det blir skador ändå, säger Eva-Britt Nilsson, jakt- och viltvårdshandläggare på länsstyrelsen, till ATL.
Flera gånger i veckan ringer lantbrukare som har problem med gäss. Hittills har ett trettiotal bönder drabbats, och oftast är det stora fält som skadats. Bland annat har det handlat om skadebortfall på sockerbetor med ett värde av 100 000 kronor.
– Många vet inte att man kan ansöka om bidrag och det är dags att vi slår larm om problemet. Problemet är inte heller isolerat till Skåne utan även till andra län, som Östergötland och Närke, berättar Eva-Britt Nilsson för ATL.


Mildare klimat en orsak
Det mildare klimatet tros vara en av orsakerna till att problemen med gässen har ökat.
– Vi har inga vintrar längre i Skåne så antingen flyttar de inte och gör de det så tar de sig inte längre än till Holland. Där finns det inte något jakttryck på dem, säger Eva-Britt Nilsson till ATL.
Det är inte helt lätt att bekämpa gässen. Att skrämma dem fungerar bara tillfälligt, gässen lär sig snart att det inte är någon fara. De är dessutom svåra att jaga.

Skyddsjakt dygnet runt
Länsstyrelsen beviljar nu därför skyddsjakt på gäss dygnet runt. En resursperson finns även på länsstyrelsens kontor i Kristianstad, där det finns gasolkanon, hulkar och snurrande speglar som kan vara till hjälp för bönderna.
Hittills har dessa saker hjälpt lantbrukare i Kristianstad och Bromöllaområdet. Projektet ska snart utvärderas.
– Vi hade behövt fler sådana här personer, men det är så klart en resursfråga, säger Eva-Britt Nilsson till ATL.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Mormor, ”… Viltskadecenter visar, för varifrån skulle annars siffrorna komma?”

2008-11-10 16:43

Vid varje angrepp mot Viltskadecenter så biter mormor huvudet av skammen och rycker ut till rötans försvar!
Du ställer ständigt frågor mormor men har själv inga svar på din djupa moralkris.
Mina frågor känner du och jag och andra vill att du förklarar varför vi skall ha stora rovdjur i Sverige när enda ”vinsten” är att du och dina gelikar skall få lite ”mervärde” i livet? Ja, och så skall vi inte glömma de stackars mödrarna i Indien som fått sina barn uppätna levande av vargar, tror du verkligen att det ger dem någon tröst om de får höra att i Sverige blir människor dödade av björn? Fram med en redovisning av din moral, mormor.
Och mormor, varför detta renodlade HAT mot jägare och deras hundar?
Men återigen så svarar jag snällt på dina frågor:
Jag har angivit en uppskattning av landets faktiska kostnader för att hysa rovdjur, hur stor del som belöper sig på dödade och skadade människor, dödade och skadade jakthundar, förstörd jakt, nedlagda jordbruk med mer, med mera är visserligen av intresse men detta överlåter jag på dig mormor med dina resursers. Siffrorna verkar vi ju vara överens om. Det är viktigt att känna till att varje rovdjur kostar samhället 2.000.000 kr., VARJE ÅR. En mycket stor kostnad har jag dock inte tagit med: Kostnaden för att återställa djurlivet och glesbygden i Sverige när detta vansinniga experiment med stora rovdjur fått sitt förskräckliga slut. Förlorade liv kan dock aldrig ersättas. Förra gången tog det 100 år, frågan är om det denna gång återställning är möjlig? Och till vilka kostnader? Och i vems livstid?

6. Tala nu om vad de faktiska kostnaderna är RM

2008-11-10 08:54

De sex miljarderna inkluderade antagligen en massa delposter som också kan delas med annat än rovdjuren, för det forskas ju inte bara kring rovdjur på exempelvis Viltskadecenter.
Kan du ge beloppen uppdelat på kategorier och vad summorna står för, så vore det bra.
Jag skulle tro att summorna när det gäller ersättning för skador och förebyggande åtgärder är desamma som Viltskadecenter visar, för varifrån skulle annars siffrorna komma?

5. Mormor läste nog slarvigt och så är hon glömsk

2008-11-09 11:14

Men innan du läser vidare så glöm inte att besvara min fråga om hur värdet av dödade och skadade människor samt alla dödade jakthundar, övriga tamdjur och villebråd är i förhållande till det mervärde i livet du får av att veta att det finns varg och björn i skogen? Och glöm inte antalet vargar år 1800, du hittar nog det i en pärm på Viltskadecenter eller så kan du fråga Gråben.
I ditt svar bör du väga in att du själv sagt att det inte finns något tvingade skäl till att ha stora rovdjur i Sverige.
Så här skrev ME: ”Det gässen ställer till med är väl bara som en fis i rymden jämfört med de summor som vargen drar.”
Det är alltså frågan om FAKTISKA kostnader mormor och inte de fiktiva kostnader som ditt Viltskadecenter opererar med. Om kostnaden för rovdjuren var 6 miljarder för staten för ett antal år sedan kan vi nu göra en försiktig uppskattning och säga att det säkerligen inte är under 10 miljarder.
Sedan kan vi uppskatta att kostnaden för enskilda säkerligen är minst lika stor dvs. 10 miljarder. Summa minst 20 miljarder, dvs. om vi antar att det finns ca. 10 000 stora rovdjur idag så förorsakar de stora rovdjuren skador och utebliven produktion, ökade kostnader av olika slag mm. motsvarande 2 miljoner per rovdjur och år. Var det kanhända Viltskadecenter som beräknade en vargs värde för staten till + 100 000 kr?

4. En fis i rymden...

2008-11-08 14:48

...är ungefär hälften av vad rovdjuren kostar i form av bidrag och ersättningar, dvs drygt 4 miljoner för förebyggande åtgärder och skador på grödor och drygt 8 miljoner för förebyggande åtgärder och skador förorsakade av de fredade rovdjuren. Allt gäller för 2007.

När det gäller skador på grödor gäller det fåglar som gäss, tranor, sångsvan men även björnen finns med här.

Som jämförelse så betalar staten årligen ca 16,5 miljoner kr till fiskarna som ersättning för skador förorsakade av säl. Fiskerieverket beräknar att sälen orsakar skador för ca 55 miljoner, så det är bara en liten del av detta fiskarna får i ersättning.

Detta ger kanske ett perspektiv på vilka kostnader vi talar om.

3. Vadå kostar?

2008-11-07 12:01

Det gässen ställer till med är väl bara som en fis i rymden jämfört med de summor som vargen drar. Ge bönderna kompensation fullt ut. Det finns tydligen hur mycket som helst på det här kontot.

2. Jakttider

2008-11-07 12:00

Jag är ingen gåsjägare, men har för mig att det finns någon begränsning att gåsjakt inom vissa län inte får ske efter 11.00. Kan det möjligtvis vara ett hinder?
Jag menar, passa på slående gåsflockar på eftermiddagen går ju inte.

1. Jägare

2008-11-07 08:28

Det finns nog många marklösa jägare som kan tänka sig att investetra i gåsjaktsutrustning för att hjälpa lantbrukare med problemen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons