• Pinewood

Skandinaviska vargar jagar effektivt

NotiserPublicerad: 2012-04-19 08:55

Det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv har genom studier kommit fram till att den skandinaviska vargen är tre gånger dödligare än sina släktingar i Nordamerika. Vargarna här dödar även älg betydligt oftare än vargarna på andra sidan Atlanten.

Forskarna har studerat vargens predation, dödande och ätande av bytesdjur, och jämfört de skandinaviska vargarna med de vargar som finns på ön Isle Royale. Studien visar att vargarna i Skandinavien dödar tre gånger fler älgar per varg och månad än de amerikanska.
Vad som ligger bakom detta beror på flera faktorer, där en av de främsta är att det finns fler älgar per varg och att älgarna i Skandinavien överlag är yngre.
Dessutom framhåller forskarna att skogen i Skandinavien föryngras genom skogsbruk, medan den på Isle Royale inte avverkas på grund av att ön är en nationalpark. Yngre skog ger bättre förhållanden för djurens reproduktion.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Djurvän

2012-04-20 16:46

"människor tror sig vara experter och ändrar om i naturen" skriver du.
Räknar du den onaturliga inplanteringen av vargen dit också då?

9. Djurvän

2012-04-20 16:46

Självklart klarar sig älgstammen bra om vi skjuter ner den avsevärt. Älgstammen ligger på en nivå där den inkräktar på andra näringar, och det är inte självklart att den skall vara så stor som det går ur födotillgång. Men älgen ger ett stort tillskott till samhället, vilket måste vägas mot kostnaderna.
Att folk kör på älgar och därmed skadar sig eller förolyckas bör inte lösas genom att ta bort älgen från landet. Då får vi ta bort medtrafikanterna också.

8. Intressant!

2012-04-20 13:26

Du vet mycket väl att våra 300 000 älgar förstör naturen på många håll. Big bucks to waste! Slänger vi in ett antal dödade människor (från viltolyckor) och invalidiserade så märker man ganska snart att det finns ganska många som får betala ett högt pris för vår stora älgstam. Det vet du också! Du vet också att älgstammen mycket skulle klara sig mycket bra även om man minskade den ordentligt!

7. Djurvän

2012-04-20 09:51

Vi har 300 000 älgar för att vi kan det. Vi skulle aldrig kunna ha ett stort antal vargar. Redan 3 000 skulle vara totalt förödande för älgstammen, rådjursstammen, tamdjurshållningen och säkerheten på landsbygden.

Anledningen till att vi har det här problemet är att några entusiaster planterade in varg utan att bry sig om konsekvenserna, och att myndigheterna inte såg till att dra i bromsen medan tid var. Det finns ingen anledning att förstöra vår natur med varg medan Ryssarna måste "leka vilda västern" med sina.

6. Intressant konflikt!

2012-04-20 08:56

Att man skyddsjagar älgar utan större diskussion kan ju bero på att vi har 300 000 av dem. Hur många vargar har vi? Fattas några nollor eller hur? Tror du att det kan vara anledningen att man inte får leka vilda västern med vargar? Det blir lite svårt att jämföra 300 000 med 300....men förklara gärna hur du tänkte...jag är nyfiken!

5. Fredde!

2012-04-20 08:55

Så svårt är det nog inte att låta bli stortjurarna. Hornen går liksom inte att missa. Freda alla stora tjurar så är ni på väg... men vad jag kan se i alla jägarbloggar och tidningar så är det fortfarande den stora ståtliga tjuren man skryter om och stoltserar med. Hur ska vi då få ordning på stammen? Survival of the fittest slår all mänsklig viltvård vare sig ni vill erkänna det eller inte.

Tyskterrier! Jo där sa du något...det är faktiskt bättre att vargen får välja ut rätt djur eftersom jägare tydligen inte klarar det. Vargen tar inte stora starka älgtjuren med 10 + taggar vet du.....:)

4. Vi har inte älgen bara att titta på

2012-04-19 15:01

Med en låg snittålder har vi givetvis ett större årligt uttag av fint ekologiskt kött, än om vi skulle ha en hög snittålder. Vi får dessutom friskare djur i skogen. Älgstammen är inte framavlad för att bli vargmat eller för att bli superälgar som klarar vargattacker. Älgstammen anpassas till att fungera som resurs utan att orsaka för stora problem. Aggressiva älgar skjuts utan större utredningar.

Vargar jagar "effektivt" i Skandinavien för att de släppts till dukat bord.

3. Djurvän

2012-04-19 12:17

Vi lever ju en föränderlig värld. Vi har under de senaste 20-30 åren skjutet ner älgstammen radikalt från 80-talets nivåer. Att höja medelåldern samtidigt som du ska minska antalet är ingen enkel ekvation. Vi har också ett skogsbruk och marknyttjande som är helt annorlunda jämfört med en nationalpark som man nu jämför med.

2. Vargvän #1

2012-04-19 12:07

Är det bättre att alla ungdjur äts upp av dina vargar då? Då dör älgen ut till slut,av åldersskäl...sen dör vargen med...
http://www.jaktojagare.se/debatt/om-sju-ar-finns-ingen-algjakt

1. Precis...

2012-04-19 11:35

...varför är vår älgstam så ung? Unga djur har ju inte riktigt fått lära sig hur man undviker rovdjur, skaffat sig erfarenheter, använda sina gener. Survival of the fittest!
Om älgarna i Sverige får bli äldre än 3 år så ha de en större chans. Här ser man ännu ett exempel på vad som händer när människor tror sig vara experter och ändrar om i naturen. Det kan man definitivt inte skylla på vargar och andra rovdjur. Detta fenomen är skapat av viltvårdare...

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB