• Pinewood

Skärpta regler vid viltolyckor

NotiserPublicerad: 2009-10-26 11:42

Nästa år blir bilisterna blir skyldiga att anmäla varje kollision med de större svenska viltarterna till polisen. Riksdagen väntas ta beslutet 4 november.

Tidigare har lagstiftningen sagt att man ska polisanmäla olyckor om djuret är skadat eller dött. Men nu räcker det alltså med en sammanstötning. De viltarter som omfattas av lagstiftningen är älg, rådjur, vildsvin, hjort, björn, varg, lodjur, järv, örn och mufflonfår.
Syftet med lagändringen är att minska viltets lidande.
– Många djur ligger skadade och dör även om man inte tror det, säger Lars Sävberger, ansvarig för viltolycksfrågor vid Rikspolisstyrelsen, till TT.

Märk olycksplatsen
Sävberger rekommenderar bilisterna att om möjligt ta gps-positionen för olycksplatsen. Man kan också markera platsen med en plastpåse eller med de speciella markeringar man kan få av Bilprovningen. Ett tips är också ställa trippmätaren till närmaste referenspunkt, förutsatt att polisen ger föraren tillstånd att lämna olycksplatsen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

40. Roland

2009-10-30 15:29

Vet inte riktigt vad du är ute efter. Men om du missat att Knud o jag haft en trevlig disskution om olika syn på faunan o dess beroende av pengar är inget som utesluter att andra har helt annan syn på saken.Hoppas att även du får en trevlig jaktsäsong om du nu är jägare.

39. Anonym 2009-10-30 09:45

2009-10-30 12:18

Och se det kan inte vi andra göra då?

38. Käre Knud

2009-10-30 10:29

Trevligt att du ser som jag att ekorren ingår i faunan och att den klarar sig utan våra pengar,mina såväl som dina. Även jag begriper att vi inte klarar oss utan pengar men väl faunan att vi sedan kan påverka den mycket med pengar är en annan sak. Trevlig jakthelg!

37. Roland

2009-10-30 10:29

Nej det behövs inte för att se längre än ett jaktår.

36. Anonym 2009-10-29 08:23

2009-10-29 12:01

"se faunan på några tusen års sikt "
Är du vampyr?

35. Anonym

2009-10-29 10:47

Sjalvklart jagar jag for min och andres nøje. Men jag behøver bestemt inte skjute, har like stor fornøjelse av at ha set till ex. ekorre,traner m.v, och uppfattar naturen som en helhet. Omvendt får du give mig ratt i , at der inte finns mycket stellar på denna planet, utan vi manniskor har eller har haft en finger met i spillet. Nogot er bra , andet inte, men generelt tyckar jag at man på manga stellar forsøker at rette upp på tidkigare tiders dumheter. Ta till ex. nyopretning av våtområder, som før var tørlagt til bruk for odling. Till detta behøvs penga. Har du stadig inte uppfattat at for mej er det inte et fråga at skjuta mest møjligt.? At penge er djævelens værk kan være, men dom er nødvendige.

34. Käre Knud

2009-10-29 09:13

Det är väl inte så enkelt att du tror att faunan är samma sak som det vilt du jagar? Självklart inser jag att med de kunskaper du besitter och ger utryck för har jag inget att lära dig men du kanske ändå skulle försöka se faunan på några tusen års sikt istället för hur mycket du lyckas skjuta på ett år.Om du inte jagar för nöjes skull varför jagar du då? Betvivlar inte alls att du är populär där du drar fram,ödmjukhet o förståelse tyks ju vara dina honörs ord. Även jag trodde i min ungdom att pengar var av värde men har på ålderns höst insett att de bara är djävulens verk. En sak VET jag faktiskt och det är att naturen med dess fauna klarar sig oberoende av pengar.

33. Anonym

2009-10-28 23:32

Jag kommar fra arbejderklassen och inte nogon overklasse, men jag och min familj prioriterer vore penga.Det er inte et fråga om nøjejakt, det er min egan egondom gennom 25 år, fattar du det, och det inte et fråga om hur mycket penga jag bruker, som jag också skrev tidligare. Naturens gang hverkan kan eller skal du belære mig om, da vet jag mycket mer, for jag finns i naturen hver dag,enten i Danmark,_Sverige,Norge,Estland,Finland,Litauen,Tyskland,Frankrike,Italien,Spanien,Rumænien,Polen,Letland, Belgien,Holland, for det er ganske enkelt mit job. I min fritid er jag på gården i Sverige, eller på frivillig och ulønnet basis passer jag cancerpatienter på et hospice. Jag har på intet tidspunkt jagat for nogot status, jag er upvuxet met jakt sidan jag kunne gå, har lært at man skal yde før man kan nyde(der kan ni kramare lære nogon ting), och at ingen er jagar blot fordi han har penga och jagarexam. Man skal først til at lære efter man har fået jagarexam, och om du vil vite det, da er jag mycket populær i både Danmark och Sverige, till netop at tage forsvarlig hand om nyjagare.

32. Käre Knud.

2009-10-28 19:50

Eftersom min fråga gällde faunan förutsatte jag att du förstod att jag åsyftade nya geerationer i FAUNAN och inte människor. Jag har inget mot danskar el andra nationaliteter heller. Inte mot de jägare som är en del av naturen och som inte jagar för statusens skull.Alaskas o Inre Monguliets fauner klarar sig bra utan pengar och har gjort i tusentals år vilket jag är övertygad om att även Sveriges gör,därav jämförelsen. Förstår att ditt största bekymmer är att visa upp hur mycket pengar du spenderar på din nöjesjakt.Eftersom jag saknar det behovet avstår jag redovisa min ekonomi här.Ett litet tips är att du försöker sätta dig in i naturens gång så skall du snart finna att ett intresant faktum. Varför är jaktarrenden så dyra att inte arbetarklassen har råd att jaga om det är brist på jägare? Trevligt att du kände till att det finns självföryngring som i många fall ger en stormsäkrare skog.

31. Anonym

2009-10-28 18:54

Skal jag forstå det så at vi danska inte er valkomna? I så fald står du ret ene met detta.Hvad har Alsaka och det indre Mongoliet at gøre met Sverige.? Du kan tro hvad fan du vil, men jag fortsætter at fodre mit vildt,lave fodermarker, betala min skat, handla i glesbygden, och lave ganske nøjagtig den avskjutning av villt som jag har bestemt, dvs. nærmast ingon. Men du har inte svarot på mina frågor. HUR MANGE PENGE BRUKER DU PR ÅR I OCH PÅ DEN SVENSKE FAUNA??? Det inte et fråga om at bruke mange penge, endast at man inte skall skjute på andre ,når man inte har sin egan ryg fri. Det er bra er der føds ny generationer, som kan overtage jakt i Sverige utan arrende, det behøvs, men tyvarr er du på helt gal vej igjen, det er inte hvad jag hør, tværtom, der finns ingon till at tage over mange stellar, och dom er mycket glade når vi bringer vor ungdom met, så kan dom overtage, som dom svenska jagare siger. Du skall fordreje allt, ligevel som RMM, i er inte værd et svar. Och ja , jag har mycket sjalvforyngning. Ha et trevligt liv i staden, och lad være met at blande dig i ting som du absolut ingon aning har om.

30. Käre Knud.

2009-10-28 18:20

Hur tror du faunan ser ut i inre Monguliet el Alaska? Åker du över bron nån gång kanske du skulle ta dig en funderare om det behövs PENGAR för att utveckla faunan på pepparholmen.Det du försöker beskriv uppfattar jag bara som ett byråkratiskt centralstyrt industrilandskap.På vilket vis utveklas faunan för att du vaccinerar din hund?Har du aldrig hört talas om självföryngring av skog?Du kan vara helt säker på att det föds nya generationer på hela Sveriges yta utan att det betalas EN enda KRONA i jaktarrende,det behövs inte ens några danska kronor för det.

29. Anonym

2009-10-28 17:38

Sjalvklart menar jag at utan penge ingon fauna. Hur skall marken odlas utan penge, hur skal skogen planteras utan penge, hur skal marken græsses av utan kreatur eller får, for at holde får och kreatur krævs penge.Hur skal sjøn bevares utan penge, hur skal planteras for villtet utan penge, hur skal villtet fodres utan penge, hur skall fæboden fungera utan penge, ja i mine øgon er den en stor del av den svenske fauna och kulturarv, hur skall vildtreservater fungera utan penge, hur skall algstængsel fungera utan penge, hur skal faunapassager fungere utan penge, hur skal genopretning av naturen fungere utan penge(nya sjøer och våtområder), hur skal forskning som skal bevare en fauna fungere utan penge, skal jag forsætta. JA jag menor det.Dit fråga om den svenska fauna kan undvære danska jagare, vil jag lade stå, blot forklare dig at jag efter mer end 25 år betragter den svenska fauna som en del av mig, och met dom penge danska jagare betaler for svensk jaktkort, så er svaret nej, dom penge går direkte tilbake til den svenske fauna. Betaler du en enaste krone til den svenske fauna.? Mit regnskab ser så ut, at til foder er brugt på et år ca. 19.000 sv. kr, saltsten och fodermarker 17.000 sv.kr, nyplantering 12.500, forsikringer 12.000, vatten,strøm,skat 8.000, jaktkort och vaccination av hund 1000, hvad jag har lagt av penge i glesbygden vet jag inte, men jag er mycket populær. Til gengæld kan jag nævne at der på 3 år er skjutat 2 dårlige smaldjur(rådjur), 3 vildsvin,8 ræve, en algkalv,1 morkulla och inte mer.Kom ut av din drømmeverden.

28. Käre Knud.

2009-10-28 17:09

Läser så gott jag kan men det var enklare om du skrev på engelska. Uppfattar din text "At Sveriges fauna kan undvara danske jägare kan mycket vel vara" som att ditt svar på min fråga om Sveriges fauna klarar sig utan danska jägare är: JA. Menar du på fullt allvar sista delen av din näst sista mening "men utan penge da finns ingon fauna"? Och är min översättning av detta "utan pengar finns ingen fauna" riktig?
Vill tacka redaktionen som publicerar så många olika synpunkter på det som händer o sker.

27. Anonym

2009-10-28 15:45

Fatter d inte hvad jag skriver, da læs igjen. Skriver jag nogot som helst om at jag bruker mycket pengor for fodring for at skjute mer, nej VEL!
At Sveriges fauna kan undvære danske jægere kan mycket vel være, men det svenske samfund kan inte undvære danskare til uppkøb av egondom, lægge penge i glesbygden, støtte up om dom svenske som har valgt at uthyre jakt och andre naturoplevelser. Ock som du skriver i det hele taget, har du slet ingon aning om jakt och jagare. I direkte indtægter for det svenske samfund, betaler danskare met egondom och jaktkort(utan vanliga turister) mer end 30 mill.pr. år, och der er utan dom penge vi lægger i glesbygden, till foder m.v. Jeg siger inte at penge styr faunaen, men utan penge da finns ingon fauna. Kom nu ud av din drømmeverden.

26. Käre Knud

2009-10-28 13:30

Jag har inga ambitioner att stoppa varken dig eller någon annan från att jaga.Men är helt övertygad om att Sveriges fauna klarar sig utan danska jägare. Att du sedan har tron att pengar är det som styr faunan är sorgligt. Jägarnass utfodring av viltet är oftast bara för att kunna öka den egna avskjutningen.

25. Anonym 11.22

2009-10-28 12:33

Tyckas helt enkelt du skal holde kaje, forstår hvad jag menor. Fordi jag er dansk,och vi er manga, over 15.000 har egondom i Sverige, mer end 20.000 løser svensk jaktkort hvert år. Ja, den svenska fauna har också bruk for danska jagarae, dom lægger mycket pengor i Sverige, som går tillbake till den svenska fauna gennom vildtvård bl.a.. Men bruker du en enasta svensk kroner på naturen,foder,fodermark m.v. så tag og peg fingrene indad mot dig sjalv, jag hverkan kan eller skal finde mig i sådanne udtalelser, och slet inte fra en anonym, som ingon argumentar har for vargen i Sverige. Jag er vel en like så predator som den svenska jagare,bjørnen, jarven eller hvad. Tag for h...te at besvare mina frågor istellat. Du skall på inte vis tro du kan stoppe mig, danske politikere, danske met egondom i Sverige, danske met jakt i Sverige, danske som hyrer jakt i Sverige, danske som bliver indbudt av bra svenska jagtkammerater. Tag og bruk nogle pengor sjalv på den svenske fauna istellat for dit elendige skittssnak.!!!!!!!!

24. Roland

2009-10-28 12:32

Svaret ditt var bra. Men frågan var faktiskt en helt annan.

23. anonym 2009-10-28 11:22

2009-10-28 11:53

Det är många jägare ifrån Danmark som uppehåller sig i Sverige under olika former av jakt och drar in pengar åt Svenska staten, under deras vistelse här. Det är väl bra.

22. Käre Knud

2009-10-28 11:25

Tror du den Svenske faunan är i behov av danska jägare som predatorer?

21. Tommy

2009-10-28 11:20

Du menar allså att rådjurs- och älgstammen skulle må sämre om inte vargen fanns??
Hur är du funtad som människa?
Du svamlar om saker som du inte har en aning om.

20. Tommy

2009-10-28 11:20

Du har nogot at forsvare nu, Tommy. Nogot postivt bringer vargen met sig? Er det specielt positivt att varg forfølger manniskor, dødar helt unødigt 5 får (hungrig eller hvad?). I har simpelthen ingon bra argumentor for at vargen skall finns i Sverige, utan innom stængsel.

19. Tommy

2009-10-28 09:02

Som sagt er vargen unødig som toppredator. Det job gør bjørn,jarv och manniskor redan.
Hvad posivt tyckas du finns vet vargen?Øger den mangfoldigheten i naturen?Gør den nogot positivt for naturelskere,djuragare,jagare, nej vel. Vargen er i mina øgon inte for at stanna, hoppas att det svenska folk snart indser detta. Har just været på algjakt i Sverige, 2 danska och resten 24 svenskare. Jag frågade dom hvad dom tyckas om vargen. Ingon villa ha den på deres mark, rundt deres sommarstuga, eller rundt deres barn och hund eller tamboskab.Det er ingon hetz, det er fakta. Och dom flesta av selskabet var fra staden, som var i deres sommarstuga till algjakten, mormor,morfar,børnebørn,mødre och børn, gammelfar met en knortekæp, och andra normale repræsentanter for det svenske folk. INGON VILL HA VARGEN. Send det ut till en folkeafstemning, så kan debatten slutta brat. Det blir et stort NEJ till vargen i Sverige. Den skall finns bag om stængsel.
Met hensyn till hets i andre lande, Tommy, tror jag nok jag vet mer om end du, det er endast forskare och kramare som vill ha vargen. Mycket av året finns jag i diverse europæiske lande, och jag har inte møt nogon manniskor på landet som vill ha vargen. I Italien,Spanien,Frankrig,Polen,Estland,Letland,Litauen,Finland,Rusland gør dom allt for at skaffe sig av met vargen.
Du kan inte fornægte fakta,Tommy.

18. Knud mfl.

2009-10-28 00:40

Vargen bidrar med mycket possetivt. Den är ett naturligt inslag i faunan och med varg i naturen håller sig älg och rådjursstammen i bättre skick. Kom inte och säg att den inte endast tar sjuka och skadade djur för det vet jag, men utan rovdjur skulle vi ha en älg/rådjursstam i mycket sämre skick. Vargen är här för att stanna så som sagt, ändra attityd. Och jag står fast vid att den varghets som vissa svenska/danskar står för är vi tämligen ensamma om.

17. Anonym

2009-10-27 19:25

Hvad menor du. Nej jag er dansk och inte svensk, men forsøkker på bedste vis at skrive på svensk. Du kann da på intet vis bortforklare at vargen er et skadedjur. Tyckar du vargen bidrager till nogot positivt i den svenska fauna?. Det kan da inte være mangfoldighet, den er en mørdermaskin, och der finns andre toppredatorer, såsom bjørn. Om du påstår du er jagare, ville du da sjalv skjute i henhold til §28, och risikera alla dina vapen taget i hand av policen, till der finns en løsning på om det er eller inte er jaktbrott? Hvad met eftersøk, bra at skarpa regler, men hvem skall eftersøke?
Skall det være jagaren som risikera sine hunde? Skall det være policen, som inte har hunde der er trænet till opgaven? Giv mig et ordentligt svar, istedet for at spy din galde ud. Jeg har lige så meget ret som dig, til at kommentere disse sider, har jaget i Sverige over 25 år, selv egendom, och nej jag vil inte ha vargen. Om du vil kommentere met mig, så må du forstå mit sprog eller lade være med at kommentere,i det mindste står jeg da ved mit navn, hvad du og mange andre ikke gør!

16. Roland

2009-10-27 18:28

Problemet jag syftar på är vargangreppen på tamdjur inkl hund som faller inom paragraf 28. Här kan vi läsa om sk jägare som skyddar får med vargen 2 meter bakom sig utan att skjuta, hundägare som skjuter i luften el inte har sitt vapen med sig när de letar efter hund vid misstänkta vargangrepp. Ni vågar inte skydda er ens med lagens hjälp. Nej, driver inte fädbobruk. Om det räcker att ha skjutit ett tiotal älgar o ett par hundra rådjur samt 30 svin o innehar sju vapen, så är jag jägare annars inte. Min kommentar gällde att man i första hand borde kommentera artiklen och inte genast börja spy galla över vargen oavsett vad som är skrivet. Käre Knud,använd ett språkleksikon från 2009 så jag begriper ditt svammel!

15. Anonym

2009-10-27 14:51

Inte du hellor er landet endnu på denna planet. Jag har endnu engang været i Italien, Frankrike, Spanien, Estland, Letland och Litauen, hvad jag hør der tror jag mycket mere på, end hvad du pråtor om met et leksikon, er det fra 1920 eller hvad? Inte dermet sagt at lagen inte skall skarpas, men at uppfordre till ulagligheter,som annan anonym anbefalar, der er mycket langt, ! Och at Tommy kan beskriva vargen som inte værende ett skadedjur, der er ligeså langt! Der finns en mycket stor hets mot vargen i alla dom landar som Tommy nævner, och samtidig också i manga andra lander.

14. Anonym

2009-10-27 14:27

Precisera dig vilka är problemen som du syftar till?
Vad är det vi inte vågar?
Driver du fädbobruk?
Är du jägare?
Skulle inte tro det va!
En kramare som bara spyr ut sitt hat över jägare.
Ni vet inte på vilken fot ni ska stå på, nu när det är beslutat om licensjakt på vargen senare i vinter.

13. Tack Tommy

2009-10-27 13:19

Synd att inte alla har någon som helst förmåga att hålla sig till det som skrivs i artiklarna. Tydligen helt förblindade av sitt varghat och sin kärlek till datorn. Annars hade dom självklart vågat göra något åt sina stora problem istället. Givetvis helt rätt att skärpa lagen. Käre Knud, det finns lexikon.

12. Tommy

2009-10-27 11:09

Har du været i dom lander du pråtar om. Nej vel, det er nok noget du har hørt, fra nadre kramare, som utan undtagen omgåes sandheten mycket lamfaldigt. Tilfældet er at jag rejser mycket i dom lander. OCH INGON andan kramare vill ha vargen. Den er totalt fredlyst, och der gørs allt for at blive fri for den, lovligt som ulovligt.
Vargen er et stort skadedjur, och totalt unødig toppredator. Intet tyder på at du rør dig mycket i naturen, men blot får dina informationer,eller mangel på samma, fra andre kramare.
Tag lige og land på denna planet, och bruk argumenter om du har nogon.

11. Anonym 7.48

2009-10-27 11:09

Du har nok haft travlt til morgon. Men dina kommentarer er opfordring til ulovligheder, lyve for policen, er det hvad du giver dig av met till daglig?

10. Eftersök

2009-10-27 08:56

Ska bli intressant att se vilka som kommer att utföra eftersöken på alla dessa djur. Polisen lär få en hel del spårning att utföra och får nog dessuton lära sina hundar att ställa de skadade djuren. De hundförare jag pratat med har tröttnat på myndigheterna och kommer INTE att vara till förfogande i alla fall!

9. Varför inte även räv och grävling

2009-10-27 08:56

Är det för att dessa anses som skadedjur av jägarna, dessa stora djurvänner, och att de därför inte vill slösa bort tid på såna värdelösa djur.
KG, härunder bekräfter i viss mån att så är fallet, att vissa djur är mera värd än andra.
Förslag till alla som kör på en räv eller en grävling. Ring polisen och säg att du tror du kört på ett rådjur, men allt gick så fort.

8. Tillstånd att lämna olycksplatsen?

2009-10-27 08:55

Vadå tillstånd? Hur ska polisen få veta att jag är på en olycksplats?
Måste man ha mobiltelefon för att få köra bil?

7. Till Tommy

2009-10-27 08:55

Det stämmer Tommy att det finns en större vargstam i dessa länder. Du glömmer dock att berätta att vargen är ett fredlöst djur i dessa länder och skjuts så fort en chans dyker upp. Ja du har kanske rätt att vi bör ändra attityd, när bonden kommer till sin fårhage med döda och lemlästade djur skulle han kunna bjuda till grillfest för nära och kära på de slamsor som vargen lämnat kvar. Alla de halvt uppätna hundar som vi tvingas ta hand om när vargen varit framme skulle vi kunna använda som föreläsnings material i skolor. Det enda jag kan hålla med dig om Tommy är att det är en upplevelse att i verkligheten få se ett av våra stora rovdjur. Jag uppskattar dock betydligt mer att obekymrat kunna skicka ut både tant och ungar i skogen utan att behöva oroa mig för rovdjur.
Jag värdesätter också betydligt mer de fina klövviltsstammar som vi har i de delar av landet där inte rovdjuren nått.

6. Tommy!

2009-10-27 08:54

Lev du med vargar om du vill men det vill INTE jag!! Eftersom du säger att det funkar i Italien,Lettland och Rumänien så är det ju bara att flytta dit!!

5. Tommy

2009-10-27 08:54

Så du menar att det inte är någon hets mot vargen i de länder du nämner? Kolla upp det lite mer noga så kanske du upptäcker något du inte visste förut!!!

4. Tommy

2009-10-27 08:54

Jasså vargen är inget skadedjur?
Vilken planet kommer du ifrån då?
Är det ifrån den planeten som alla kommer från, som tycks ha den defekten att de verkar vara både blinda och döva.

Jag kan bara konstatera att alla urbota dumma inlägg i från vargkramarna beror på att det ska bli licensjakt på vargen senare i vinter.

3. Det blir nog bra, men...

2009-10-27 08:54

...redan idag ska man ha tur om man kan få någon polis intresserad av en viltolycka, hur det blir om man ringer om en påkörd hare kan man ju bara spekulera om. Har verkligen inte svenska poliser mer viktiga saker att handlägga än, för all del viktiga och ömmande viltolyckor so absolut borde tas på större allvar, men helikopterrån och våldtäkter känns väl kanske lite mer prioriterade.

2. Sorgligt

2009-10-26 17:32

Även här ska vargen få skulden. Patetiskt att ta upp vargen bland kommentarerna till varenda artikel. Vargen är inget skadedjur. Inse att vargen är här för att stanna, bli vän med vargen och anpassa er till detta underbara och fantastiska djur. I länder som Italien, Rumänien, Lettland med flera finns det mycket fler varg än i Sverige och där är det ingen hets mot vargen. Det går att leva tillsammans med vargen och det är det vi får göra i framtiden. Ändra attityd nu. Livet blir roligare då.

1. Otroligt..

2009-10-26 14:56

Idag när vi har vargar i skogarna som skadar och lemlestar en massa djur... och jägarna funderar på att sluta eftersöka trafikskadade djur pgav riskerna att förlora en älskad familjemedlem.... så blir det hårdare krav för människor? Vad är det med folk egentligen? Minska skadorna där det går att minska dem. Skjut bort skadedjurena i skogarna..

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB