• Älgskadefondsföreningen

Skärpta staketregler i Norge

NotiserPublicerad: 2012-07-12 18:20

Norge har skärpt kraven på hur rovdjursavvisande stängsel ska vara byggda för att skydda tamboskap från rovdjursangrepp.
Enligt de nya reglerna ska stängslet bestå av sex trådar med den lägsta på 20 centimeter och den högsta på 130 centimeter.
Det är det norska Direktoratet för naturförvaltning som presenterat nya regler som gället från juni.

Maximalt 20 centimeter
Enligt de nya bestämmelserna ska den lägsta tråden sitta på maximalt 20 centimeter över marken medan de övriga trådarna ska vara placerade på 40, 60, 80, 100-105 och den översta 125-130 centimeter över marken.
I var och en av trådarna ska spänningen ligga på minst 4 500 volt. Spänningen ska kontrolleras dagligen genom alarmsystem, avläsning i display eller med voltmätare och alla värden ska skrivas ner i en loggbok.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Balansen i Naturen

2012-07-14 20:38

Vi måste nog inse att idag bestämmer människan hur balansen i naturen skall se ut: städer, motorvägar, flygplatser, kraftverk. Vi har ett omfattande skogsbruk, en stor och viktig arbetsgivare, vi har jordbruk och andra typer av lantbruk.

Det är viktigt att skilja mellan Natur och Vildmark. Den senare är sällsynt och obebodd. I den förra bor alla vi lantisar som föder och göder din mat.

Jordens resurser är ändliga. Det är redan många munnar att mätta. Vi står inför matbrist. Att i det läget bygga golfbanor och radhus på åkrarna, lägga ner den goda svenska matråvaran, sätta bonden på museum samt tvinga landsbygdens folk från hus och hem till förmån helikopterburna vargar eller vargvalpar från Ryssland. Är det en bra investering i jordens vanligaste rovdjur?

Alternativt kan vi lägga skattepengar på mindre barngrupper på dagis, utflykter för skolbarn eller ett frukostägg på ålderdomshemmet. Eller en nypa frisk luft för en åldring någon gång i veckan.

18. Djurvän

2012-07-14 20:37

En rak fråga till dig. På vilket sätt tar du ditt ansvar för naturen?
Och så tycker du att myggmedel är för dyrt, men tycker kostnaden för stängsling är OK. Jag förstår mig inte riktigt på dig. Då du drabbas får det inte kosta något, men när andra drabbas kvittar det

17. ?

2012-07-13 22:57

Har vi råd med allt detta i Sverige som har högsta skatterna i EU. Folks inkomster räcker inte till alla kostnader, underhåll och skötsel av både djur, hagar och stallar. Ett jädrans slit för att få....vad?

16. Ronny (och Djurvän om han kan tillgodogöra sig)

2012-07-13 21:37

Du tycks tro att Svensk natur är något heligt och ursprungligt som har funnits här sedan stenåldern. Faktum är att vi människor har använt de senaste 2000 åren till att omvandla ett barrskogsbälte till ett kulturlandskap med åkrar och ängar. Ängar på vilka djur har betat. Djur som gett oss mat och kläder. Som bonus har denna mosaik av landskapstyper inte utrotat djur utan blivit hemvist för ett otal arter. En tredjedel av våra arter är beroende av kulturlandskapet. Vi människor har inte utarmat naturen, vi har berikat den. Med ett undantag. För att vi ska ha det bekvämt har vi förstört våra älvars eko-system för att få ut el. Riv alla dammar och bygg några extra reaktorer.
En gyllene regel borde gälla. Vill du ha något så får du betala för det. Begär inte att någon annan ska betala dina utsvävningar och drömmar. De som vill ha rovdjur. Gå samman och köp upp ett stort nog område. Inhägna det och släpp in vargar, björnar, lodjur mm. Vill ni göra en verklig tjänst för ett utrotningshotat djur kan ni ju bättra på djurlivet i hägnet med några Amur-tigrar.
Sen undrar jag om du är tillräckligt intelligent för att förstå att bonden sysslar inte med djurhållning som hobby eller välgörenhet. Även om han trivs med sitt arbete. Den framställda maten blir dyrare. Och vem tror du ska betala den? Skattebetalarna med ännu större subventioner? Eller du som konsument? Är du beredd att fördubbla din hushållsbudget? Om några år kommer världens att behöva den mat man producerar på hemmaplan för den egna konsumtionen. Våra skogsmarker har kapacitet att stå för en tredjedel av våra behov. Men då får det inte krylla av rovdjur där.

15. Svar till lantis

2012-07-13 17:03

Tack ! Äntligen en seriös människa med ett seriöst svar. Då förstår jag bättre hur det ligger till. Även om jag inte blivit övertygad om vargens vara eller inte vara ännu. Min ståndpunkt är att vi inte skall gå in och leka gud i naturens ekologiska balans. Den som människan rubbat genom att ta bort rovdjur för egen vinnings skull. Vi har utan tvivel en stor obalans med Älg ,Rådjur och numera även Vildsvin i vissa delar av landet. Och det är min tro och övertygelse att det beror på bristen av stora rovdjur. Sedan har jag även en viss förståelse för djurägarnas frustation. Men det är vi som rubbat balansen och då får vi även se till att återställa den.

14. Ronny #4 - 2

2012-07-13 15:53

Ronny: Ska även spanmålbönderna få sinna miljarder i bidrag stoppade?

Du kanske hellre köper ko från skövlade skogar i Brasilien och spannmål från svältande i Afrika?

13. djurvän?

2012-07-13 15:52

djurägarens ansvar är att hålla djuren på sin mark detta uppfylls lät med 2 trådar eller fårnät.
För att uppfylla dina krav så kommer det att kosta så mycket mer, att underhålla en tråd på 20cm kräver röjning varje vecka under hela växtsäsongen.
Norge gärdar i skogsmark med rovdjursstängsel där står staten för kostnaderna och underhåll.
till sist Ronny att sveriges bönder ska stå för rovdjurspolitiken i detta land är helt knäppt vill vargälskarna ha varg m.m. betala då för kalaset och inte gnäll på djurägarna.

12. Stackars boskapsägare

2012-07-13 15:51

Först och främst är det statens vilt. Därför har staten ett ägaransvar på samma sätt som en hundägare.
De norska stängslingsreglerna kan låta bra i teorin. Men vem skall betala? Kostnaden kan uppskattas till ca 300 kr/m. Av detta kan man få bidrag som knappast uppgår till 10%. En hektar kräver minst 400 meter stängsel, och kostar då ca 100 000 kr, för ett skydd som staten borde stå för. Till detta kommer en kostnad för daglig tillsyn och gräsklippning så att undre träden inte kortsluts.
All denna tillsyn tar tid från annat arbete som måste utföras för att få ihop en inkomst för sin överlevnad. Att djurskötseln blir olönsam med de norska stängselreglerna är nog självklart för alla utom de som inte vill se sanningen. Sedan återstår inget annat än att plantera skog på den öppna marken. Och vänta 100 år för att få en utkomst av den. Under tiden får man räkna med bråk från ägare till fritidshus som sällan accepterar att öppen mark beskogas.
Rovdjur och landsbygd går inte ihop, om vi vill ha en levande landsbygd.

11. Replik.

2012-07-13 15:50

Jag vet inte var jag skrev att ni inte fick ha era djur. Det gällde väl i alla fall att ni fick stå för kostnaden själva . Att det inte skulle finansieras med skattepengar. Och att det inte skulle innebära utrotning av djurarter. Jag har heller aldrig påstått att man blir särskilt fet av att ha djur. Att det inte funnits varg i Sverige på en stor del av 1900-talet beror på en slakt utan dess like. 6000 vargar på några få år. Ingen naturlig orsak alltså , utan dom hör hemma här.

10. Du vill bli rättad, Ronny #4

2012-07-13 15:50

Du ville bli rättad avseende hur många som lever enbart på sina får?

Inom lantbruket är det så här: NÄSTAN INGEN vågar leva på monokulturer (enbart får, enbart grisar, enbart vete, enbart hö, ärter, lin osv, inte ens enbart mjölk även om just mjölkkor ofta sysselsätter hela familjen).

I stället vill man ha TRE ben att stå på i lantbruket PLUS en extern inkomst att falla tillbaka på. Skörden kan slå fel, mjölkpriset faller, gödningen beskattas plötsligt, grisarna får Salmonella och måste slaktas.

Eller man måste lägga en miljon på rovdjursavvisande stängsel.

DÅ måste du kunna väga över på något annat av benen så att det ändå kommer in pengar. Vanliga utfyllnadsjobb bland fruarna på landet är Hemtjänst och sjukvård och bland männen legokörning, Maskinring, snöröjning, skogsarbete m m.

OCH som sagt: att man inte lägger alla äggen i en korg.

9. Filip!

2012-07-13 15:49

Försök förstå att om din inställning fick fritt spelrum i andra länder så skulle det vara förödande för allt djurliv globalt. Vi har ett ansvar att bevara vår natur precis som resten av världen och vargen tillhör vår natur och det är ointressant om vargen finns i stort antal i något annat land. Bara för att våra förfäder utrotade vargen så ger det inte dig och dina kolleger rätten att göra det igen. Ditt egoistiska resonemang är huvudanledningen till att så många arter i världen redan är utrotade och att det fortfarande sker i rasande fart. "Think outside the box for a change". Jakt är förödande för arter globalt sett eftersom det är tjuvjakt som hotar många arters överlevnad. Även om jakt i Sverige förhoppningsvis i det flesta fall sker lagligt så ser man ju hur lätt det spårar ut. Varenda land har utrotningshotade djur idag och det beror till största delen på förstörande av habitat och jakt (laglig och olaglig). Bara i USA dödas mängder av rödlistade djur av fällor och snaror. Har du inget samvete? Kan du se framtidens generationer i ögonen och säga att jag var en av dem som utrotade "dessa arter" för egen vinnings skull och av ren lathet av att använda moderna skyddsanordningar till dina tamdjur? Vill du tillhöra den lilla grupp som resten av samhället ser ner på i framtiden (och även nu)? Varför ska vi förändra hela ekosystem för att en liten grupp människor ska få jaga på ett mer bekvämt sätt (korvmackan och gps-hunden) eller att bönder inte ska behöva hänga med i utvecklingen och skydda sina tamdjur (som man har fått gjort alltid)? Vi har ekonomin och resurserna för att ha en komplett ekosystem, vilket på inget sätt kan jämnställas med våra förfäder.
Sedan köper jag inte en sekund resonemanget om att våra tamdjur riskerar att utrotas pga rovdjur. Så vitt jag vet har jag vetenskapliga belägg för att våra gamla lantdjursraser inte faller döda ner om de går i en hage med rovdjurstängsel. Man har alltså ett val som bonde att skydda dessa sällsynta raser. Har de ett värde så går de i skyddad hage eller så får man valla som förr i tiden... ;)

8. Ronny #4 - 2

2012-07-13 09:27

Ronny: Ska även spanmålbönderna få sinna miljarder i bidrag stoppade?

Du kanske hellre köper ko från skövlade skogar i Brasilien och spannmål från svältande i Afrika?

7. Ronny #

2012-07-13 09:26

Hur många fårraser är det som är på väg att utrotas på grund av vargen. Är inte dessa raser lika mycket värda??

6. Ständigt denna "Utrota"

2012-07-13 09:26

Ronny: försök att förstå att om varenda varg i Sverige och Norge tas bort, kommer inte det totala antalet vargar i världen att minska mer än något ynkligt bråkdels procent.
Du och dina vänner försöka hela tiden lura allmänheten att landsbygdens folk vill "utrota" vargen. Detta är helt enkelt inte sant.
Allt som landsbygdens folk vill är att vargens utbredningsområde återställs till det det var under största delen av 1900 talet.
Fråga dig själv denna fråga: Varför tycker du att detta är så fel?
Tycker du att det är bra att ängsmarkerna växer igen med följande förluster av sällsynta arter som är specialiserad på just ängsmarker?
Vill du plåga djur och bönder?
Vad vill du egentligen?
För det är ställt helt bortom tvivel att Sverige behöver inte vargen och även (helt klart) att vargen inte behöver Sverige.
Rannsaka ditt samvete nu, varför vill du ha varg i Sverige?

5. Ronny #4

2012-07-13 08:35

Hobby eller extra inkomst, välkommen att skaffa några får så får du se hur rik du blir. Min "hobby" är att försöka rädda de andra djur- och växtarterna som är på väg att försvinna ur vår natur pga av av de öppna kulturlandskapen växer igen alltmer. Vad har du för hobby?

4. Djurägaren får betala

2012-07-13 08:12

Som alla andra företagare så får väl även djurägaren stå för driftkostnaden. Går det inte ihop sig så får man lägga ner. Så funkar det för alla andra . Det är ingen som kan kräva att skattebetalarna går in och betalar ökade omkostnader. Vad jag har hört så är det inte så många som lever på sina får i dag utan har det som extrainkomst (rätta mig om jag har fel) . Och att utrota en djurart för att några få skall kunna hålla på med en hobby kan inte vara rätt.

3. Bra!

2012-07-13 08:11

Jag ser framemot en sådan regel i Sverige. Den kommer förr eller senare och en uppskärpning av djurägares eget ansvar att skydda sina djur från faror i naturen. Då pratar jag om skyldigheterna som kommer med rättigheterna. Är dock förvånad att Norge kom med förslaget först då de inte, åtminstone i mina ögen, är ett djurvänligt land (valjakt och andra otrevliga saker man håller på med).

2. Vem betalar?

2012-07-12 22:14

för den extra bokföringen av staketspänning? En sak är klar
- ekosofascisterna gör det inte. Med sin extrama ideologi som bakgrund så har de noll koll och noll vilja att ta ansvar för besluten grundande på ideologisk villfarelse och total avsaknad av logik och mänsklig empati. Vi får hoppas att tiderna inte blir sämre - med den degenerering vi nu ser av vad som är viktigt och inte kommer inte samhället att klara riktiga utmaningar längre. Tyvärr verkar Norge lida av samma ekofascistiska infiltration som vi i Sverige via SNF, SRF mfl.

1. Stänga ute djur

2012-07-12 20:05

Ja man blir aldeles matt, det handlar inte längre om att stänga inne sina djur! Bara om att hålla ute rovdjuren, till vilka kostnader som helst...

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB