• Älgskadefondsföreningen

SKK och SJF i utspel om vargpolitik

NotiserPublicerad: 2012-09-30 20:33

Svenska Kennelklubben och Svenska Jägareförbundet gör gemensam sak i vargfrågan. I en debattartikel publicerad i Sundsvalls Tidning efterlyser ordförandena i SKK och SJF, Nils Erik Åhmansson och Björn Sprängare, att regeringen börjar ta ansvar för vargpolitiken.


Konsekvensbeskrivning
”I de flesta andra sammanhang bereder vi våra frågor sakligt och objektivt, som t.ex. i kraven på miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken eller som i regeringens direktiv för jaktlagsutredningen med krav på konsekvensbedömning i samtliga förslag. Därför måste regeringen även i denna fråga ta ett helhetsansvar, och i linje med svensk praxis, ta ett initiativ till en välgrundad och faktabaserad analys av den föreslagna politikens konsekvenser, såväl ekonomiskt som socialt”, skriver Åhmansson och Sprängare bland annat.


Läs hela debattartikeln här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Lika barn

2012-10-01 22:15

Leka bäst. Nu när dammluckorna står öppna i medlemsmatrickeln kommer paniken. Minskade intäkter är lika med hotade jobb och makt. Vi i JRF kan vinka åt SJF arna när de passerar oss nedåt, vilket inte lär dröja speciellt länge. Vart efter ohyran sprider sig minskar intresset att skaffa hund och att betala dyra jaktarrenden. Patetiskt

11. Äntligen

2012-10-01 15:23

skriver du Åke Edlund, jag kan hålla med dig med tanke på att Du redan i ett tidigt stadium efterslyste en MKB.
Nå vad kan det nu bero på att SKK o SJF nu först börjar reagera? Svaret är mkt enkelt, SKK o SJF tappar både förtroende å medlemmar och det har man inte råd med, med tanke på den stora risken med förlorade intäkter och därmed uppsägning av anställd personal. Så enkelt är det!
Nåväl artikeln är bra, men var finns de konkreta kraven om brådskande åtgärder? En MKB i all är ära men det löser inte de aktuella akuta problemen.
Här borde självfallet kravet på vinterjakt på varg i vinter, i utsatta områden vara ett självklart ställningstagande och krav av SKK o SJF.
Vågar inte SKK o SJF ställa de kraven till regeringen med risk för att tappa de statliga pengarna?
Vi får nog ännu ett tag inse att både SKK och SJF måste ytterligare åderlåtas på medlemmar.
SJF har ju som bekant visat prov på ett synnerligen handlingsfattigt agerande. Kanske inte så underligt med tanke på att de var bland de första som stöttade "Projekt varg" med s a s skapandet av dagens övertaliga vargstam.

10. Ifrågasätta - demokratisk rättighet

2012-10-01 13:01

"Därför måste regeringen även i denna fråga ta ett helhetsansvar"! Säger SKK/JRF.
Precis, det är kärnfrågan! Den förda "debatten" ältar bara dogmer och tjänstemannatolkningar (som t o m lett till svenska rovdjurslagar).
Analysera och pröva hur det kan ha gått så snett. Någon EU-prövning av rovdjurspolitiken har inte skett, bara tjänstemannatolkningar, som politikerna valt att krypa för.
Analysera från grunden, dvs utifrån Konventionen om biologisk mångfald, konsekvenserna behöver inte "bedömas" längre, fakta finns, men frisera dem inte.
Den praktiserade politiken sår splittring och tjänar bara dem som vill erodera demokratin.
"Det är de som tiger som riskerar demokratin" - det gäller även forskare och tjänstemän som helst "gillar läget" trots bättre vetande.

9. Calle

2012-10-01 08:56

Kan bara hålla med i det du skriver. Med så pass många anställda samt med den budgeten de har borde de prioriterat detta arbete själva med tanke på hur pass viktig frågan är. Trovärdigheten i den utredningen kommer alltid att var ifrågasatt om man gör den själv men bättre det istället för att vänta. Men vi får väl ändå se detta utspel som någonting positivt och ett steg i rätt riktning.

8. Avslut

2012-10-01 08:56

I förra veckan avslutade jag mitt medlemskap i SKK/Stövarklubben med skriftlig motivering att de inte kraftfullt agerat i rovdjursdebatten. Gud hör bön!

7. Litet och sent

2012-10-01 08:09

Det är väl bra att det till sist kommer livstecken från två stora organisationer, tyvärr kanske mest beroende på medlemstapp i båda.

Bäst ändå att stötta nu när det finns något att stötta.

Visst är det plågsamt att det bara är "kända" namn som kommer till tals men dessa herrar kanske läses där det gör skillnad. Vi andra får väl omskola oss till något av de "yrken" som räknas idag: Debattör eller Programledare

6. Har SKK ändrat sin attityd ????

2012-10-01 08:08

http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/Remisser/SKKs-remissvar-SOU-2012-22.pdf

"Svenska Kennelklubbens (SKK) yttrande över
Rovdjursutredningens slutbetänkande – Mål för rovdjuren
SOU 2012:22
Inledningsvis SKK har i samtliga remissvar som berört våra stora rovdjur framhållit att Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar. Dock har SKK uttalat att kravet på att förvaltningen måste flyttas till myndigheter på regional nivå, samt att lokalt inflytande är ett måste, om en acceptans för rovdjurspolitiken ska kunna uppnås. SKK har pekat på nödvändigheten av att man i mellersta Sverige måste ta hänsyn till det lokala rovdjurstrycket."

5. Som vanligt

2012-10-01 08:08

Alla skriker att någon ska göra något. Sv Jägarförbundet kan sätta ett par tjänstemän ett kvartal och åstadkomma en hyfsad konsekvens analys. Tar man sedan hjälp av LRF skulle denna kunna bli riktigt bra. Svenljungagruppens analys av kostnader för de gröna näringarna är en bra början.
Problemet är att det är alltid lättare att kritisera andra. Däremot är man för feg att sticka ut huvudet och göra ett ställningstagande själv, oberoende hur väl underbyggt det är.

4. Förvaltning av varg!

2012-10-01 08:08

Kan bara ske i hägn om det ska vara hållbart!
Alla vargar utanför hägnet ska avlivas!
Vi har prövat att hålla varg i det fria alldeles för länge och alla vettiga själar har sett att det inte går, precis som 3-4 generationer före oss också visste.

3. SJF och Vargpolitiken

2012-10-01 08:07

Sent skall syndarna vakna!
Om jag inte minns fel så är SJF en av flera som är skuld till att vargarna fullständigt terroriserar delar av landsbygden.
SJF var en av eldsjälarna vid vargutsättningen i Värmland på 70-talet.
Snyggt om de nu tog tag och rensade upp i det som de ställt till. Tror inte att deras medlemmar är så lyckliga över att ha blivit av med jakten.
Men det är ju bra att deras nye ordf. börjar röra på sig för det har varit tyst sedan han valdes.

2. Äntligen!

2012-09-30 21:39

Äntligen engagerar sig ett par tunga namn sig i debatten!

Tyvärr är det så i dagens mediavärld att åsikter och fakta, som inte framförs av "kändisar", ej får någon plats på debattsidorna och eller i faktaprogrammen i våra viktigare media. (typ DN, SvD SVT, TV4 m fl). Hur vettiga sympunkterna än är eller hur allvarliga problemen än är. Kändisfaktorn hos budbäraren är tyvärr mycket viktigare än budskapet.

Hoppas att även rikstidningarna och TV tar in denna artikel. Då kommer politikerna säkert att vakna upp.
Förhoppningsvis kommer artikeln då även att ge en "snöbollseffekt". Vad, som är politiskt korrekt eller inte, bestäms nämligen av rådande eller förväntad vindriktning (med en liten fasförskjutning).

1. mera kosmetika

2012-09-30 21:39

Har inte dessa två herrar förstått att nuvarande regering och riksdag skiter i landbygden och glesbygden fullständigt.
Det enda och rätta vi kan göra är att skydda de som behöver det i vår omgivning för de fina herrarna och damerna skiter i oss och det fullständigt.frågan är hur länge tror dom att vi dansar efter deras pipa?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB