• Pinewood

Skyddsjakt på 90 knubbsälar

NotiserPublicerad: 2013-04-26 10:40

Naturvårdsverket har beslutat att bevilja skyddsjakt på 90 knubbsälar i Hallands och Västra Götalands län. Ett villkor för skyddsjakten är att det ska vara risk för allvarlig skada och att det inte finns någon annan lämplig lösning.
Skyddsjakten får pågå hela maj månad samt 1 augusti till 31 december. I Västra Götalands län får 50 knubbsälar avlivas och i Halland 40.
Knubbsälspopulationerna i Kattegatt och Skagerack har återhämtat sig efter utbrott av virussjukdomar åren 1998, 2002 och 2006. Det beräknas finnas över 15 000 individer.
En ny regel för i år är att säljägare får ha motorn i båten påslagen när de jagar.
Ny regel i år, som även gäller för gråsäl, är att även klass 2-studsare får användas för säljakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Valpsjuka

2013-04-26 13:56

Säljakt förbjöds i ett antal länder runt Nordsjön och sälstammarna ökade snabbt, täta stammar av värddjur är en förutsättning för valpsjukeviruset att slå till. Och 1988 dog mängder av sälar längs Nordsjökusten, Miljöpartiet var snabbt framme och påstod att sälarna dog av föroreningar från mänsklig verksamhet. Det var fel, men lögnen hjälpte Miljöpartiet in i Riksdagen. För sälarna hade fortsatt jakt varit att föredra.
Valpsjukeviruset finns i ett antal varianter och har visats vara dödligt för många både land- och sjölevande arter, till exempel varg, säl, mårddjur, tiger, lejon, apor etc. Men än så länge inte människor, dock behövs bara en mutation så drabbas även människor av valpsjuka.
Men även om en varg överlever valpsjukan så är livslånga och livshotande skador vanliga. Exempel är hårda tassar och beteenderubbningar. Liksom antalet vargar ökar snabbt så ökar även antalet sälar lika snabbt. Men inte är det omsorg om människorna som föranlett Naturvårdsverket att tillåta en beskedlig jakt på säl - skräck inför vad som kan hända är en troligare förklaring.
Svensk rovdjurspolitik är vettlös, utan styrning och ett hot mot folk- och djurhälsa. När skall riksdag och regering ta på sig ansvaret för vad som just nu händer i Sverige?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB