• Älgskadefondsföreningen

Skyddsjakt på älgkalvar

NotiserPublicerad: 2013-04-15 13:29

En markägare i Matfors, Västernorrlands län har under en längre tid haft problem med älgar som orsakar skador på skogen. Han har försökt med olika metoder att få bort dem, men inget har hjälpt.
Länsstyrelsen anser att problemet är akut och ger markägaren tillstånd till skyddsjakt på tre älgkalvar inom problemområdet, fördelat på en älg per jakttillfälle.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Så

2013-04-20 17:15

illa som skogsbruket har tagit hand om skogarna så är läget allt annat än bra. Skyddsjakt är på tapeten och det är tråkigt att Lst som vanligt inte ser problemet.

7. Skogens moment 22!

2013-04-16 08:36

Fastighetsägaren har jakträtten på sin mark. Fastighetsägaren föder älgen på sin mark. Varför skall då andra än fastighetsägaren bestämma över älgstammens storlek? "Andra" måste naturligtvis betala skadan om inte markägaren tillåts freda sin skog. Det är enkel skadeståndsrätt, som måste gälla!

6. Det är inte älgens fel...

2013-04-15 22:28

det är skogsbruket som är fel.
Det finns utredningar gjorda på detta för länge sedan och dessa visar att avverkningarna skall periodiseras för att älgen bl.a. skall kunna beta hyggesris m.m.
Det går inta att återge allt här men skogsbruket gör det allt för lätt för sig. Älgen vårt finaste vilt skall bara utrotas eller ges till rovdjuren.

5. Ta bort problemen

2013-04-15 16:12

Jakt är till för att reglera stammen och på det viset begränsa skadorna.
Skyddsjakt är bra för då plockar man verkligen bort de individer som ställer till med skador.
På hösten skjuts älgar som vi inte har en aning om hur de beter sig.
Tillämpa skyddsjakt oftare och vi får en stam som på sikt kommer ställa till med mindre bekymmer.

4. Varför inte...

2013-04-15 16:12

...placera ut lite björnskit?

3. Söv ner dom

2013-04-15 16:12

Frakta dom till våra marker här är älgstammen snart ett minne blott!!!

2. Jaha!

2013-04-15 14:32

Ja älgar äter träd denna tiden på året! Vad ska dom annars äta om inte markägaren stödutfodrar? Reglera älgstammen under ordinarie jakttid så slipper man jaga dom när dom i princip ändå inte går att äta! Har markägaren testat att stödfodra eller stängsla in det berörda skogsskiftet?

1. Vänta lite!

2013-04-15 14:10

Inte så fort!
Är det "kvalitetssäkrad" att det är verkligen älgkalvar som orsakar problemet?
Eller är det bara att lita på "jägarens" ord? Har LS "viltansvarig" spårat dessa?
Finns det DNA bevis som binder just dessa älgar till skadorna?
Hur skall man kunna klart identifiera älgarna för att veta att fel älg inte blir skjuten?
Har skrämselåtgärd provats och dokumenterats?
Har stängslet varit verkligen ordentligt sträckt i underkanten?
Ni hör själv hur löjligt detta låter.
Faktum är att ingen förväntas tåla skador av andra djur, men skador från den heliga vargen får du stå ut med, även om det betyder att hela ditt liv och välbefinnande blir krossat till smulor på ekosofisternas altare.
En mycket sjuk värld vi lever i.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB