• Allmogejakt

Skyddsjakt på knubbsäl beviljad

NotiserPublicerad: 2008-03-31 15:23

På västkusten har åtta yrkesfiskare fått tillstånd för skyddsjakt på knubbsäl. Fiskarna får skjuta två knubbsälar vardera. Anledningen är att sälarna skadar fiskeredskapen. Naturvårdsverket anser att skyddsjakten är en lämplig lösning i avvaktan på att redskap som är mer säkra mot sälar utvecklats.
Skyddsjakten får inledas den 1 april och pågår året ut, med ett uppehåll mellan början av maj till mitten av september, då sälarna ömsar päls och får kutar.
Varje år orsakar knubbsälarna skador för ålfiskarna värda cirka tre-fyra miljoner. Cirka 10 000 knubbsälar finns längs västkusten.
Naturvårdsverket håller på att ta fram en förvaltningsplan för knubbsälen, där flera förebyggande åtgärder ingår. Under 2008 blir planen klar. Verket vill göra ålryssjor och andra redskap mer tåliga mot angrepp av säl.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere