• Älgskadefondsföreningen

Skyddsjakten i Färila stoppad

NotiserPublicerad: 2013-03-16 09:33

Skyddsjakten på varg i Färila har stoppats. Det är Naturvårdsverket som tagit beslutet efter att två vargföreningar överklagat, berättar SVT:s Gävle-Dala.

Vargarna i Prästskogsreviret i Hälsingland har dräpt tre hundar och varit sällsynt närgångna mot en fjärde hund och hundägare. Därför beslöt länsstyrelsen i Gävleborg om skyddsjakt.


Två föreningar överklagade
Föreningarna Wolf Association Sweden och Wolves in Scandinavia överklagade och på fredagen stoppade Naturvårdsverket skyddsjakten. Nu ska det utredas om vargarna i reviret är så värdefulla att de inte får skyddsjagas.

Hannen i Prästskogen är den förre Galvenhannen, invandrad från Finland-Ryssland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

42. #39. Civil olydnad

2013-03-19 13:32

Civil olydnad bygger på att man begår en handling som man tycker är rätt, överlämnar sig till rättsväsendet, erkänner vad man gjort och tar sitt straff.

Civil olydnad är ingen försvarbar väg att gå tycker jag eftersom det är odemokratiskt.

41. Skyddsjakt är bra

2013-03-19 10:08

Skyddsjakt är bra för att minimera skador på egendom. Men skyddsjakt förutsätter att arten har gynnsam bevarandestatus i området där man vill bedriva skyddsjakt. Så det är inte så konstigt att beslut om skyddsjakt överklagas. Vargen har inte en gynnsam bevarandestatus i Sverige enligt gällande bestämmelser (EUs Artskyddsförordning).

40. #28

2013-03-18 15:55

Då tycker jag att de 60-70 % som vill ha varg i sverige, ska stå för kostnaderna så att vi 80-90 % som inte vill ha varg slipper. Helt otroligt, att snart varje syjunta och kafferep ska få bestämma över majoriteten. Vid nästa val, borde det finnas en valmöjlighet ja eller nej till varg. De som kryssar för varg får sedan på sin skattesedel ett tillägg för vargkostnader. Fram för ett avskaffande av allemansrätten.

39. Civil olydnad

2013-03-18 11:10

Civil olydnad det är ju ett begrepp som miljörörelsen har lovordat i flera olika sammanhang när man försökt nå mål när man tyckt att felaktiga beslut har/ska fattas. Är det lika ok om folket på landsbygden börjar med civil olydnad för att få det man tror på och bevara sin livsmiljö som man älskar och inte vill ha förstörd?

38. Framtiden?

2013-03-18 08:38

Lova att ni kör försiktigt, så att ni inte kör på något vilt. Ni kan bli dömda till höga böter. Detta är ju mat som endast "'Susie'' med kompisar ska ha tillgång till. Om vargen kommer att ta någon människa, så beror det på att ansvarslösa bilister har varit och nallat i naturens kylskåp.
Och du glöm inte bort att stänka på dig en rejäl dos av någon blomdeodorant, när du går ut i skogen. Du får ju inte gå omkring och lukta mat. Nu måste alla ta sitt ansvar.

37. Djurvän

2013-03-18 08:37

Du är inte mer djurvän än Reinfeldt kommunist. Svara på nr 34, men som vanligt tystnar du när du inte kan argumentera fakta. Inge fel o vara vargvän men då ska man vara det där vargen är och inte sitta inne i en lägenhet i Stockholm o tycka hur jag ska ha det.

36. Stoppad?

2013-03-18 08:37

Om jag inte fattat fel kan inte dom överklaga enligt lag. Läs lag o rätt sedan förklara för mig!!!
Kanske red kan??

35. Nordulv

2013-03-17 19:32

Jag hade faktiskt trott att nordulv var en någorlunda seriös sammanslutning men efter att ha läst deras remissyttrande så inses med lätthet att det istället är ett typiskt flumgäng som totalt saknar verklighetsförankring ,absolut inga naturmänniskor utan typiska trottoartrampare.

34. # 28 #

2013-03-17 19:32

Vargar ska springa lösa , men hundar
skall stängslas in när dom ska pinka. Du skriver att hundar enligt lag skall hållas kopplade nu när det snart är barnkammare i naturen,men du tycker det är okej att flockar av varg ska härja fritt ? svara på den frågan du som är djurvän.

33. svar till #28

2013-03-17 19:31

Men hallå, tänk till lite innan du jämför villaområdet med landsbygden. Hur ska jag hägna in min gård? De flesta av oss som bor på landet bor inte i villa med inhägningsbar trädgård,vi har inte ens trädgård här hos oss eftersom vi har fullt upp med att sköta landskapet runt omkring, du vet de vackra ängarna utanför bilfönstret. Du verkar sakna kunskap om hur livet går till på landet. Det är ju inte ett 7-16 jobb precis, hundarna följer med på arbetet nere i ladugården och vill de sola ute på gårdplanen så ligger de där. Det är mig en gåta hur allt detta ska hägnas in, speciellt då vi också har en väg genom vår fastighet. Jag tror inte de sommarstugeägare som kör igenom här skulle uppskatta att vägen stängdes av med staket. För övrigt vill inte heller dessa stadsbor ha varg, men det är väl förmodligen för att de vistas här ute. Det är lätt att sitta i stan och tycka saker.

32. heja

2013-03-17 15:14

Nu har de förmodligen inte rätt att överklaga då de troligen inte har 2000 medlemmar eller mer eller kanske inte ens funnits i 3 år. De hjälper dock till att marknadsföra vargens dåliga sidor... Skall opinionen påverkas behövs lite dålig publicitet för betraktaren och vargen istället för att vi så fort som möjligt tar bort problemen. Jag gillar inte att det är så men vargen lär i långa loppet få fler emot sig så låt betraktarna hållas så inför de enklare vägar till skyddsjakt själva och dessutom öka tjuvjakt. Jägarna kan ju inte stoppa dom ändå som det är just nu.

31. # 25

2013-03-17 15:13

Du har inte letat vargdödade får i skogen. Heller inte din hund. Du är ett levande exempel på den totala brist på empati som bevararsidan jämt visar. Enligt forskarna (Håkan Sand på SLU bl.a.) har vi snart 800 vargar i Sverige och du talar om en liten bagatell när hundar tas inne på gårdarna. Den totala bristen på förstånd och medkänsla! Vi är människor som måste få utrymme i det här ekosystemet vi också - även om vi bor på landet.

30. Skyddsjakten?

2013-03-17 15:12

Håller med tidigare skribenter att ÄNDRA Lagtexten när tydligen jakt på varg inte ska förekomma men jakt på andra predatorer är lovligt??
Dags att lösa dessa problem
Förstår inte heller att folk som inte bedriver näring eller har problem med dessa individer inom vargområden inte förstår de svårigheter dessa entreprenörer har.Kanske dags att "vargfolket"tar hem sin godingar till deras närhet istället.

29. Polisen nästa gång! JL § 9.

2013-03-17 15:12

Till den som drabbas i området av varg - vargar som söker sin föda i människonära boningar, då skall polisen kontaktas. Här får ni kontakt dygnet runt. Bara omständigheten att rovdjuren tappat den normala rädslan - respekten för människan är ett varningstecken i sig, när den sedan finner sin föda bland människorna så är det underlag nog för ett snabbt agerande för avlivning. Kan aldrig tro att sådant beslut skulle ifrågasättas. Beslutet i sig kan ingen heller överklaga. Vargarna i sig kan aldrig vara så värdefulla så att deras agenda skall gå före människornas säkerhet? (Det är ju ändå olagligt utplanterade djur från början.)

28. Bra för alla parter!

2013-03-17 15:11

Först gnälls det över att "Susie", vargen från Norrland, kostat några miljoner (men att älg/rådjur kostar samhället miljardbelopp varje år är inte relevant, även om det är endast jägare som kan dra nytta av dessa djur, alltså några procent av befolkningen). Slår man ut vargmiljonerna på de 60-70 % av de 9 miljoner människor (som förövrigt vill ha varg) blir den löjligt liten. Självklart ska inte genetiskt värdefulla avkommor skyddsjagas bara för att de tagit några små lösa hundar i skogen, speciellt nu när man enligt lag kräver att hundar hålls under uppsikt.Undrar hur en ensam hund på en öppen gårdsplan hålls under uppsikt? Tror knappast dessa hundar varit innanför låsta grindar. Som sagt, borde inte jägare värna för de genetiskt viktiga inhemska rovdjur som faktiskt inte behöver flyttas runt och kosta massa pengar. Om folk på landsbygden börjar göra som resten av Sverige gör följa med hunden på kvällskissen alt sätta upp staket runt huset med grind, så ska nog både vilda djur och hundar klara sig alldeles utmärkt. Tta ansvar, eftersom det är oftast det det handlar om...

27. Olika sätt?

2013-03-16 20:19

Det finns olika sätt att jobba för att få till en acceptans för varg. Det här är ett av de sämre sätten.

26. #25 #

2013-03-16 20:19

Du tycker alltså det är små incidenter när 3 st sällskapshundar
har fått sätta livet till när dom var på sin egen tomt, fattar inte hur du tänker.Vargar som beter sig på detta vis skall omedelbart elimineras,jag kommer aldrig att acceptera något annat.Jag hoppas att vi får en regering värd namnet,som sätter stopp på dessa överklaganden från dessa extremistgrupper som du tydligen sympatiserar med .

25. Rätt beslut

2013-03-16 18:24

Tycker det är skrämmande att det tillåts vargjakt varje gång sker småincidenter där en nyfiken fjolårsvalp har varit i närheten en hund.En lösspringande hund i skogen innebär mat för rovdjur. Släpper man ut ett gäng hönor i en dunge med räv är utgången logisk.

24. Helt otroligt !!

2013-03-16 18:24

Va är det för bananrepublik vi lever i ?? När inte ens myndigheterna vågar fulfölja sina beslut på avlivning utan hoppar högt när varje vargmuppar organisation skriker å överklagare . Va är det för krav för att överklaga ?? Kan varje mäniska överklaga alla beslut ? å sen är myndigheterna förvånade att det blir tjuvjakt ,, Hehe ,, Helt otroligt .

23. Regeringen

2013-03-16 18:23

Se till att vår fega regering fattar ett beslut som inte kan överklagas

22. svar till #19

2013-03-16 14:12

Det är Århuskonventionen som är en internationell överenskommelse för att stödja demokratin i världen och som gör det möjligt för allmänheten att ta del och överklaga beslut rörande miljöfrågor. Läs mer i bifogad länk. Naturligtvis var inte tanken att detta skulle missbrukas.
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/yttranden/2013/overklag-beslut-skyddsjakt-Junsele/Yttrande-t-kammarratten.pdf

21. Mkt väntat

2013-03-16 14:12

Men är det inte hög tid nu att vi som är berörda tar över vargfrågan?...

20. GC

2013-03-16 13:49

Är det verkligen så illa i landet Sverige så att varenda liten muppföreningen har rätt att överklaga alla beslut som gäller jakt på rovdjur. Hoppas att signaturen GC startar en miljöförening mot införsel och utsättning av vargvalpar så att även alla sådana beslut kan överklagas. En sådan förening har alla förutsättningar att bli större än alla muppgrupper tillsammans

19. Går ej att överklaga

2013-03-16 12:56

När jag fick min hund skadad av varg fick jag besked om ersättning (som inte täckte veterinär- och resekostnader) var lst beslut och det gick inte att överklaga. Var är skillnaden?

18. Ekofascism ...

2013-03-16 12:31

... kallas detta fenomen.

17. Kan undra...

2013-03-16 12:31

...om det är lika enkelt att överklaga alla andra beslut som fattas i samhället?? Helt jävla otroligt! Heja Sverige!!

16. Ändra lagtexten i jaktförordningen.....

2013-03-16 12:31

till den ursprungliga, då tillåts avlivning av djur som idagsläget krävs skyddsjakt på, på exakt samma kriterier.
Ett enkelt sätt att slippa den pågående rättsrötan inom rovdjurspolitiken.

15. överklagan

2013-03-16 12:31

Om inte beslut fattade av länsstyrelse och/eller Nvv får gälla kan de lika gärna flytta vargfrågan därifrån, Lämna dessa till bevarandeorganisationer istället och givetvis lämnas kostnaderna till dessa tomtar också då är jag säker på att det inte skulle bli så roligt längre

14. Polisen

2013-03-16 12:30

Det är dags för polisen att ta beslut om avlivning så snart tillfälle ges.

13. Empatilöst

2013-03-16 11:39

Man blir bara väldigt ledsen att det blivit prestige i att överklaga alla beslut från myndigheter.Man bryr sig inte om människors synpunkter och man söker ju inte skyddsjakt för att det är roligt och dåligt underbyggt. Vet dom överhuvutagit vad dom överklagar emot, när vi vet att enstaka individer inte påverkar genetiken behållning .Låt dessa föreningar betala notan för alla skador som blir. Det är bara konsekvenser som biter på dom.

12. acceptans

2013-03-16 11:39

Snacka om att bevarandeorganisationerna skjuter sig själv i foten. Utan acceptans ingen varg.

11. Jaha

2013-03-16 11:38

Föga överraskande, finns det ingen förening mot utplantering av vargvalpar? Om inte kanske dags för en. Jag blir medlem direkt isf.

10. Vargvärnar-organisationerna kommer att döda vår landsbygd!

2013-03-16 11:38

Inte alls oväntat, för er som trodde att Nordulv var en liten gapande obildad samling läs om deras strategier här på bifogad länk, de vill bla ha en nationell databas som mailar ut alla skjyddsjaktsansökan/besked till dem så de inte missar att överklaga.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/11/44/65777c58.pdf

9. Finns ingen chef

2013-03-16 11:37

Stackars moderaterna ingen lyssnar på våra besluts fattare. Klart de ska sparas, men staten kanske ska subvisionera flytt lass åt oss som har varg. Vet att det är ont om lägenheter men man kanske kan göra någon typ liknande flyktingförläggning för oss som inte törs vara kvar. MAMMOR gör så här kräv skolskjuts från dörr till dörr för era barn, annars ta ur dom i skolan. Låt detta spektakel kosta

8. Lurade!

2013-03-16 11:37

Då har befolkningen på landsbygden återigen blivit lurade. Stormöte o länsstyrelsen meddelar skyddsjakt utan att ha beslutanderätt!?
Hur hade tonen på mötet blivit om skyddsjakt ej meddelats?

7. Man blir mållös

2013-03-16 11:36

Vad är det som händer när en genetisk viktig varg skadar en människa??? Bara undrar

6. Vilken lag ?

2013-03-16 11:35

Vilken lag hänvisar man till vid överklagande och beslut. Avkommor till Invandrade vargar finns det gott om och fler blir de i och med valpningen om någon månad. Att skjuta 1 fjolårsvalp hotar knappast beståndet eller genetiken. Men förnuft råder inte just nu, eventuellt inte heller lagar.

5. Kriterier

2013-03-16 11:35

…kriterierna…
Det talas om dessa när det ska beviljas, men vilka kriterier är det som drabbade ska få påvisa för att dem ska bli ”hörda”
NVV’s personal, kan gå till beslut, andra beslut?
Men när ska de drabbade få ta beslut…
Empati saknas för de drabbade…
Känner du och den övriga allmänheten ingen empati, eller är de inte tillräckligt ”upplysta” för att de ska, känna förståelse, säga ifrån för att hjälpas åt…
Pengarna rullar, ingen har insyn och du och jag är överkörda, till ammans med dem som drabbas…
Är detta en sak, som svenska beslutsfattare gör, för att återgälda den tidigare dåliga beslut som dem gjort i handlingar mot ”Sveriges” landsbygd och ”miljön”?
Ska de boende i Färila och Åbo, flytta eller ska vi hjälpa dem och visa empati…

4. Va i hela hel....

2013-03-16 10:00

Nu är råttet mågat.... Varenda vargförening kan tydligen överklaga och sen så har dom makt att stoppa all jakt.

3. Ja ! :)

2013-03-16 09:59

Ha ha ha !

2. Paragraf

2013-03-16 09:59

28
Enda som verkar funka i dagsläget så det blir väl å leka med barnen å djuren med bössa på ryggen

1. Idioti!

2013-03-16 09:59

..som vanligt! 2 fjuttiga små mupporganisationer som öppnar munnen o vips stoppas en jakt beviljad av myndigheter! Man kan ju bara skratta.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB